Esmai Erbain-İdrisiye Fazileti

11.CİLT 16.DUA Esmai Erbain-İdrisiye Ve Fazileti Sizlere çok faydalı olacağına inandığım bir konudur, Esmai Erbain-İdrisiye nedir faziletleri nelerdir sizlere aktaralım değerli kardeşlerim.

Esmai Erbain-İdrisiye Fazileti
Esmai Erbain-İdrisiye Fazileti Yönetici
Bu içerik 181500 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Esmai Erbain-İdrisiye


Asrının eşsiz alimi, zamanın biricik bilgini, başkalarını kemale erdiren, hakikat ehlinin kutbu;
Sihabüddin Sühreverdi (k.s.)hazretlerinden menkuldur ki;
Allah teala ona güzel isimlerinden kırk(40) tanesini vermistir.
İnsan oğullarından, birçok hassaları bulunan bu isimlere muhtaç olmayan hiç kimse yoktur.
 
Bu hassalardanbazıları sunlardır:
Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki her şey bu isimlere musahhardır.
Şeyh Hazretleri bütün hayatıboyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıstır. Bütün harika işlerini bu isimlerin bereketi ile yapmıstır.
 
Ayrıca şunu vasiyet etmistir:
Kim bu isimlerin duası ile mesgul olmak isterse, kalbi temiz olmalı.
Bunu okumağa kalbi ve ruhu ile devam etmeli ki, Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip şeylergörsün.
Ona gayb aleminin sırları açılsın.
Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep,ağaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerinserhini yazamazlar.
Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve bunları okumaga muvaffak kılar.
Sonunda o kişide acayip hassalargörülür.
Sihabüddün Sühreverdi k.s.a. söyle vasiyet etmistir:
Bu isimleribilen kardeşlerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır.
Haram işlerde tecrübe edilmesi caiz degildir.
Kim haramda tecrübe ederse, Allahonu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.
Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.
Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.
Kötü huyları olmamalıdır.
Fasık ve yalancı olmamalıdır.
Halidüzgün, sözü dogru olmalıdır.
Bu isimlere inanıp ihtiyacı olduğuzaman tecrübe etmelidir.
O zaman inşeellah ihtiyaçları görülür.
 
MUHABBET İÇİN,BİR İŞİNİ BİRİNE YAPTIRMAK İÇİN,HAFIZA İÇİN,ÖLENİN (İMANLI OLMASI HALİNDE) KORUNMASI İÇİN,DEVAMLI BU İSMİ SIK SIOKUYANIN İŞLERİ KISA ZAMANDA YOLUNA GİRER.(ERBAİN İDRİSİYEDEN)
 
MUHABBET İÇİN VE ZARAR GELECEĞİNE İNANDIĞINIZ BİRİNİN ZARARINDAN KURTARMAK İÇİN BELİRTİLEN MİKTARDA OKUMANIZ KAFİDİR İNŞAALLAH
 
 
ARİFAN DERGİSİERBAIN İDRİSİYE DUASI

 

Cübbeli Ahmet Hoca Erbain-İdrisiye

 

Her ismi okuduktan sonra yedi(7) gün oruç tutar.
Yedi günün ortasında bu isimleri okur.
O zaman her ismin hassalarında kısaca anlatacagımız gibi acayip seyler görür.
Sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffak kılan Allah Teala hazretleridir.
 
1.Birinci isim:


سبحانك لا اله إلا أنت يا رب كل شيءووارثه ورازقه وراحمه
"Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli seyin vevârisehü verâzikahü verâhimeh".


 
Kim! Kralların, sultanların ve üst düzey idarecilerin huzurunagirmek isterse, bu mübarek ismi on yedi defa okur ve o kimseninyüzüne üfler. Hangisinin yanına girerse ona karsı sefkatli olur.Bunun sartı bu ismi okurken kalbinde ondan baskasıolmamalıdır. Kim bu mübarek ismi okumaga devam ederse,kalbinin üzerindeki gaflet perdesi açılır. Allah c.c. onu hidayet nuruile hidayet eder. Sonunda insanların kalplerindekini okur.Kalbindeki sirk yok olur. Dünyadan muvahhid (Allah’ın birligineinanan bir kisi) olarak çıkar.Eger onun, bir baskasına ihtiyacı olur da, o da o ihtiyacınıgörmüyorsa, bu en büyük ismi (ism-i azamı) Pazar günü yirmi dörtdefa okur. Muradı ne ise süphesiz hasıl olur.Onu bir baskasına vermek isterse, o kimse yıkanır, yeni elbisegiyer ve bu mübarek ismi yüz yirmi defa yiyecek bir seyin üzerineokur. Bunu o sahsa yedirir. Bunu yedikten sonra ondan bir saat ayrılamaz. Ona hiç bir sekilde muhalefet edemez. Ona karsı sabrıve kararı kalmaz. Bunu dogru bir itikad ile okumalıdır. Mücerreptir.Sevdigi ve razı oldugu seye karsı muvaffak kılan Allah’tır.
 
"ERBAİN İDRİSİYYE"DEN;SANA HELAL OLAN BİRİNİN SEVGİSİNİ(AŞKINI) KAZANMAK TÜM DÜNYALIK VE AHİRETLİK SIK.İÇİN ISRARLA BU ZİKİRE DEVAM ET.
 
UNUTMA KİM ISRAR EDERSE O KAZANIR.
YETERKİ HELALİN OLSUN,KARDEŞİN OLSUN,HAYIRSIZ EVLADIN OLSUN VEYA HEM CİNSTEN ARKADAŞIN OLSUN.
 
Bir kimsenin sevgisini kazanmak için!
 OKUNMASI İSTENEN ZİKİRHAZİNESİ;
''Sübhaaneke laa ilaahe illa en-te ya rabbe külli şey'iv ve vaarisehü ve raazigahü ve raahımehü Süb-haaneke.''
 
MEALİ ALİSİ;
Tenzih sana!Ey her şeyin Rabbi,ardında kalacak varisi,rızıklandıranı ve acıyanı!Senden başka hiç bir ilah yoktur,bütün noksan sıfatlardan tesbih sana.
(bütün noksan sıfatlardan berisin-unutmak,görmemek-bilmemek-uyumak uyuklamak-evlat edinmekten berisin Rabbim.)
 
BU DUA İDRİS ALEYHİSSELAMIN DUASIDIR,
ERBA'İN İDRİSİYYE-1.İSMİ ŞERİFİ.
CÜBBELİ AHMET MAHMUD ÜNLÜ HOCA EFENDİ'NİN--- ESKİ ARİFAN DERGİSİNDEN ALINMIŞTIR. 
 
Yukarıdaki esmayı cuma günü birinci saatte;
  ( (150) defa okuyup da kendisine sevgi duymasını istediği kişiye doğru gönderirse,o kimsenin kalbinde sevgi tohumları yeşerir. 
 
 Cuma günü birinci saatte ;
 (165) defa Bir yiyecek üzeriner okuyub  da kendisine sevgi duymasını istediği kişiye yedirirse (eşi,kardeşi, hem cinsten arkadaşı veya oğlu) o kimsenin kalbinde sevgi tohumları yeşerir.
 
KENDİNE İTAAT ETMESİ GEREKTİĞİ HALDE İTAAT ETMEYENİN İTAATİNİ CELBETMEK İÇİN;
İTAT EDİLMEYİ İSTEYEN KİMSE;
Gusül abdesti alıb iç ve dış temiz elbise necaset ve pis kokudan arınmış olarak giydikten sonra,
bu ismi şerifi sahih bir kıraatle(doğru okuyuşla)
(121) defa Bir yiyecek üzeriner okuyub  da kendisine itaatini  istediği kişiye yedirirse (eşi,kardeşi, hem cinsten arkadaşı veya oğlu) o kimsenin kendisine itaati vaki olur.
 
Yine bu esmayı hergün;
  (17) defa okumaya devam eden kimseler insanlar arasında saygı ve sevgi görürler. Hiç kimse ona kötü gözle bakmaya cesaret edemez.
 
Her kimin birinin yanında dünyalık bir işi varsa;
 bu ismi şerifi pazar günü  kalbinde olan niyet üzere 24 defa okuyub, o adamın yanına girerse o murad ettiği işi görülür.23 defa dışarda oku 24.yüde odasına yanına girerken oku ve belli etmeden yüzüne üfle.
(Yalnız muradın helal olan bir istek olsun)
 
Sühreverdi(rahimehullah)ın beyanı vech ile:
Bir başka rivayettede;
İşi olanın yanında 17 defa okur ve  ona doğru belli etmeden  üflerse,
bu kişi ona düşman bile olsa  bu zikir bereketiyle o kişiyi sevmeye ve acımaya başlar.
 
Başka rivayettede;
Zorba bi kişlinin yanında  işi olanın;
  yanında 70 defa okur ve  ona doğru belli etmeden  üflerse,
 bu zikir bereketiyle o kişiyi elinde olmadan gayrı ihtiyari olarak onu sevmeye başlar.
 
 
 
Zalim bir kimsenin zulmünden muhafaza olmak için;
(72) defa okunursa,Allah'ın izni ile korunur. 
 
Bir kimse cuma günü cuma namazından sonra 100  kere okursa;
*hapisten çıkar,
*Aynı şekilde hasta okursa şifa bulur
*Dara düşen okursa müsibeti kalkar.
(ısrar gerekir, bir kaç cuma sürebilir ve haksız olarak ceza evine girmiş olman icab eder)
 
Ölünün kefenine yaz onunla birlikte defin edersen;
Allah-u taala bu meyyitin lisanını sorgu sual meleklerinin cevabıylakonuşturur,
o kişi mezarında korkmaz,
dehşete kapılmaz.
Allah-u te'ala kabrinde ona cennetten bir pencere açar,
kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe yabar,
bi iznillahiteala.
(imanlı olman kaydıyla imansız olana münafığa nasib olmaz) 
 
diikkat;bu rivayetle amel etmek istyeyen kişi önceden kefenini hazırlamalı,zem zemle yıkamalı,bu ismi şerifi yazmalı veya yazdırmalı ve yakınlarınada bu kefenin yerini öğretmeli ve bu kefenle kabire gömülmek istediğini vasiyyet etmelidir.
----------------------------------------------------------
 
SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ(zikir tesbihini yukarıda söylediğim şekildeki ile okuyun)
 
«Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhamm Allah! Bütün noksanlıkdan ve acizlikden münezzehsin. Şânına layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir. Hevai nefsimle İkameti ubudiyetden firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım.
Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüzbin âlemi var eyle-din.
Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin.
Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden Sensin.
Hicabı zulmaniyetden (karanlık perdelerden) aciz, naçiz kalbimi halâs edip envan lûtufu hakkaniyetine mazhar eden ve Rahmet nazarına nazar ettiren Sensin.
Ya Rabbi! Bütün âlemler mahv ve yok olmaya mahkûm.
Sen ise bakisin.»
 
Esmai îdrisiyenin birinci ismi olan bu isimi şerifi  üç kaynak eserde;
'Sübhaneke lâilahe illâ ente Ya Rabbe külli şeyin ve va-risehü» diye geçiyor.
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerinin Mecmuatül Ahzab isimli eserinde ise yukarıdaki isme «Ve Razikahü ve Râhimehü Süb-haaneke.''» ilavesi de vardır.
 
• Her kim bu İsmi vird edinip devamlı ve çok okusa;
Gönlü hidayet nuruyla nurlanır.
Her muradı ve maksudu yerine gelir.
 
• Eğer bir kimsenin ekâbir katında bir dileği, haceti olsa;
  onun huzuruna varıp önce 17 kere ona karşı okumalıdır.
Allah Teâiâ onun muhabbetini elinde olmayarak gönlünde peyda eder. Okuyanın ne muradı varsa hasıl olur.
 
• Eğer bir kimse bir mahbubu (güzeli) sevse;
o da ona cefalar etse; bu şerefli ismi karşısında 17 kere okusa muradı hasıl olur.
 
• Eğer bir kimcenin dünyalık sebeblerden bir haceti olsa;
 Pazar gününün birinci saati güneşe ta-âllukdur. Bu saatde yani Pazar günü güneş doğarken niyet edip 124 kez okusa muradı hasıl olur.(takvimde güneş saati bellidir)
 
• Eğer bir gönül haceti olsa sevdiği kimse;
  (Helali olması gerekmerktedir baştan belirtim)yüz vermese Pazar günü gusül edip 121 defa bir yenir taam üzerine okuyup ona yedirse hemen onun hayaline düşer. Seksiz ve şüphesiz ona muti olur ve onsuz karan kalmaz. Mücerrebdir.
 
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurdu ki:
Bu ismin 2(iki) çeşit hassa'sı vardır.
• 1.-Birincisi: Bir kimse günde 70 kere bu şerefli ismi zikir etse de ekâbirden bir dilek ve haceti olsa husule gelir ve o kimse mahbub'ül kulub (Kalblerin sevgilisi) olur.
•2.- İkincisi: Bir kimse halvetde (tenha yerde yalnız başına) günde 7000 kere olmak üzere 40 gün bu ismin zikrine devam etse Cenâb-ı Hakkın vahdaniyet sırrına âşinâ olur. Hikmet kaynaklan açılıp İlâhî bilgiden nasibini alır.
• Bütün yaratılmışlardan selâmet bulur. Onlardan ona hiç bir zarar erişmez ve bütün maksuduna kavuşur.
Fakat bu halvet tertibinin Mürşid-i Kâmü eliyle olması şartdır. Zira Yunus Aleyhisselâmın Balığın karnında 40 gün bu şekilde zikre devam etmesi;
Halvet makamında zikirdir ki; o zaman cinsinden mürşid yoktu.
Ama bizzat Cenab-ı Hakk o halvetde terbiye etdi. Kıssasından malûmdur.
 
• Ekâbir(makam sahibi) katına varıp karşısında;
  7 defa okuyup üstlerine üfürseler;
o ekâbirin muhabbeti o kimseye düşer, gönlü sever ve ricasını kabül eder bi iznillahitaala.
 
• Bir kimsenin bir kimseden dünyalık haceti olsa;
Pazar günü güneş doğarken haceti için niyet edip
24 kez bu şerefli ismi (duayı) okusa o haceti yerine gelir, seksiz şüphesiz.
 
• Bir kimsenin sevdiği ram olmasa;
 o kimse önce gusül etsin.
Temiz elbise giysin ve bir yenir nesne üzerine
120 defa bu ismi şerifi okuyup-üfürüp yedirsin.
Haliyle muti olur.
NOT:  Pazar gunu icin  124 veya 24 kez okunmali. 
 
• Her kim bu şerefli ismi (duayı) çok okusa;
*müşkül nesneler açılır.
*Bütün hayırlı işlerinde lütfüyle muamele eder,
*ona herkes nezdinde makbüliyet ihsan eder ve
*bu zikri yapanı tehlikelerden kurtarır.
*Şek şüphe gönülden gider.(vesveseler)
 
Allame Şeyh Muhammed et-Tunusi,er Ravzatü's sündüssiyye fi'l esmai'l-idrissiyyeti'sSühreverdiyye,sh:8,Şihabüddin es-Sühreverdi,Şerhu'lesmai'lerba'in,
yazma nüsha,Ayasofya;3358,yazma bağışlar,no;2773
 
 
BU DUA İDRİS ALEYHİSSELAMIN DUASIDIR,
ERBA'İN İDRİSİYYE-1.İSMİ ŞERİFİ.
CÜBBELİ AHMET MAHMUD ÜNLÜ HOCA EFENDİ'NİN--- ESKİ ARİFAN DERGİSİNDEN ALINMIŞTIR. 
OCAK 2010 SAYFA;61
 
SADECE SAMİMİ VE İÇTEN DUANIZ KARŞILIĞINDA
SİZLERE ULAŞTIRDIM.
ALLAH CC  EMANET OLUN
 
 
KARDEŞLERİM PAYLAŞMAYIN HAKKIMI HELAL ETMEM DEMİYORUM ---
ZİRA,  GÜNÜMÜZE KADAR, BU İLMİ  BİZLERE ULAŞTIRANLARDA AYNI  ŞEKİLDE  PAYLAŞMAYIN HELAL ETMEM DESEYDİ, İLİM BİTERDİ HER HALDE...
SİZDEN SADECE RİCAM   BANA DUA EDİN.
DUA İSTEĞİM ŞU ŞEKİLDE OLURSA  ÇOK MEMNUN OLURUM;
YARAB, HOCAMI, DUASI KABUL EDİLEN KULLARINDAN  EYLE .  
HER TÜRLÜ CİNNİ VE İNSİ TEHLİKELERDEN KORU,
SON NEFESTEDE İMAN SELAMETİ NASİP EYLE.
DÜNYADADA AHİRETTEDE  SEVDİKLERİNDEN VE DOSTLARINDAN AYIRMA
AMİİİİNNN ECMAİN İNŞAALLAH
  
 
 
2.ikinci isim:


يا اله الآلهة الرفيع جلاله
Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh.


 
Bu ismin hassası sudur ki, bir kimse fakir ve hakir olup, halkarasında itibarı ve hürmeti olmazsa bu mübarek isimle mesgulolursa, onu günde on bes defa okur. Az zamanda kıymetli, degerlive söz sahibi biri olur. Rızkı bollasır. Onu gören herkes sever.Hayatının kalan kısmında bir daha fakir ve hakir olmaz. nsanlararasında heybetli olur ve onu gören herkes Allah’ın izni ve bubüyük ismin bereketi ile ona saygı duyarlar. Bu mücerreptir.Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah tealadır.
 
3.Üçüncü İsim:


.يا الله المحمود في كل فعاله
Ya Allâh ul Mahmûdu fî külli fiâlih.


 
Bu büyük ve mübarek ismin hassası budur ki, kim Cuma gününamaz vakti gusül eder, yeni elbiselerini giyer ve camiye gider,namazı bitirince bu mübarek ismi oldugu yerde ihlas ve saglam biritikatla 200 defa okursa; eger aklından Allah’ın izni ile yerin kendisiiçin dürülmesi geçerse, Allah’ın izni ile bu gerçeklesir. Eger bulut,yahut gök gürültüsü, veyahut simsek olusturmak isterse, o da olur.Bu kimsenin, Müslüman kardeslerine karsı kalbinde haset, kin venefret olmamalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılanAllah’tır.
 
4.Dördüncü İsim:

 
Ya rahmâne külli sey’in ve Râhimeh:
يا رحمن كل شيء وراحمه


Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir adamın huyukötü, öfkeli, kibirli ve gururlu olur; herkese eziyet eder, fiilleri kötüolur da bunları terk etmege gücü yetmezse, bu mübarek ismi miskve safranla yazar; kendi ismini ve anasının ismini beyaz bir ipekbeze yazar ve oldugu temiz bir yere gömerse, üzerinden az zamangeçmeden huyu güzellesir; kötü fiilleri iyiye dönüsür.Eger seni bir kimsenin sevmesini ve senden bir saat dahiayrılmamasını dilersen, üç gün oruç tut ve bu mübarek ismi hergün bes yüz defa oku. Bu ismi okumayı bitirince, kapısı kıbleyebakan bir hamama git. Orada gusül et. Hamamdan çıkınca bumübarek ismi sag elinin ayasına yaz. Seni sevmesini istediginkimsenin karsısına dur. Sevdigin kimse seni gördügü zaman seniöyle sever ki sevginden ölecek hale gelir. Elini onun gögsünevurdugu zaman, ask ve muhabbetten öleceginden korkar. Sevdigive razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
5.Besinci İsim:

 
Ya hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihi ve bekiâh.
يا حَيُّ حينَ لا حَيُّ في دَيْمومَةِ مُلكِهِ وَبَقائِهِ،


 Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insanda hastalık,zafiyet olur ve hastalıgı siddetlenir de doktorlar tedavisinden acizkalırlar, ilaç ona tesir etmezse, bu mübarek ismi yeni bir kaba miskve safranla yaz; yagmur suyunda erit ve hastaya içir. Bunu içinceAllah’ın izni ile sifa bulur. Eger onu saglıklı iken içerse, hayatıboyunca bu ismin bereketi ile bir daha hasta olmaz. Sevdigi verazı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
 
 
6.Altıncı İsim:


Yâ Kayyûmu felâ yefûtu sey’ün min ılmih. 
"يا قَيُّومُ فَلا يَفوتُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ"


 
 Bu büyük ismin hassası sudur ki, bir adamın kalbi körolur da aklında ilimden bir sey kalmaz ve her okudugunu unutursa,bu mübarek ismi her gün yirmi yedi defa okur. Onu sabahnamazından sonra okumaga gayret eder. O zaman kalbiaydınlanır. Öyle ki çocuklugundan ihtiyarlıgına kadar isittigi her seyaklına gelir. Bir daha unutmaz. Gayb aleminden ona çok seylerkesf olur.Eger bir kimsenin bir seyi kaybolursa, Pazartesi gününü terciheder. Günes koç burcunda oldugu zaman bu mübarek ismi yüzyirmi defa o maksatla okur. O seyi ve yerini rüyasında görür. Egeronu bir kimse çalmıssa onu rüyasında görür. Eger bunu baska birsey için okursa, o da olur.Eger onu bir kimse evinde okursa o evden hiçbir sey çalınmaz.O eve ebediyen hırsız girmez. O evde bela ve fitne görülmez.Allah’ın izni ile o evden hiçbir sey çalınmaz. Sevdigi ve razı olduguseye muvaffak kılan Allah’tır.
 
7.Yedinci İsim:

 
Yâ Vâhidül bâki evvele külli şey’in ve âhirüh.
يا واحِدُ البَاقِي أوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرَهُ.


Bu mübarek büyük ismin hassası sudur ki, bir adamsevdavi mizaçlı olur, aklından hep kötü fikirler geçer, her anyaramaz seyler düsünür ve zaman zaman kötü hayallere dalarsa,öyle ki beyninde arızalar görülürse, malından çok korkmayabaslar; uykusu kaçar ve kararı kalmazsa, bu mübarek ismi çokokudugu zaman ondan bütün bu hayaller ve baska seyler gider.Eger güçlü düsmanı varsa bu mübarek ismi elli defa okur.Düsmanı onu sevmege baslar ve ona karsı kardesi gibi sefkatlidavranır. Düsmanı onu yenemez. Ona büyü islemez Ona hiçbirkötü sey zarar veremez, insallah. Mücerreptir.
 
8.Sekizinci İsim:


Yâ dâimü bilâ fenâin ve lâ zevâlin limülkihi ve bekâih.
يا دائِمُ بِغَيْرِ فَناءٍ وَلا زَوالَ لِمُلْكِهِوَبَقائِهِ،


Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, eger bir adamsebatsız olur, bütün islerinde batıl seylerle ugrasırsa, bununeksiksiz sekilde abdest alması ve sebat-ı kadem niyeti ile iki rekatnamaz kılması gerekir. Üç gün oruç tutar. Bu mübarek ismi üç yüzdefa okur. Allah teala ona istedigi sebatı (dirençliligi) verir.Eger o bir Sultan veya Emir veya benzer biri olur da o daisinde sebat isterse, bu mübarek ismi ramazan ayının yirmi yedincigecesinde bir gümüs yüzügün kasına kazdırır. Yazıyı naksedenabdestli olur. O da bu yüzügü parmagından çıkarmaz. O zamansebatlı olur. Hiçbir düsmanı onu yenemez. Sevdigi ve razı olduguseye muvaffak kılan Allah’tır
 
9.Dokuzuncu İsim:


Yâ samedü min gayri sibhin felâ sey’e kemislih.
يا صَمَدُ في غَيْرِ شَبيهٍ وَلا شَيْءَ كَمِثْلِهِ،


Bu mübarek ve büyük ismin hassası budur ki, birinsanda fasıklık ve günahkarlık olur da onu terk etmege gücüyetmezse ,bu mübarek isimle dua eder. Dua metodu Müsterigününü yani Persembe gününü tercih etmektir. Üç gün oruç tutar.Her gün bu mübarek ismi bin defa okur. Allah tela ona bütünfasıklık ve günahkarlıkları kötü gösterir. Bir daha aklına böyleseyler gelmez. Bunlardan hiç birine dönüp bakmaz. Bu günlerdehayvansal gıdalar yememelidir. Haram lokmadan kaçınmalıdır.Eger karı koca arasında gece ve gündüz sebepsiz yeregeçimsizlik olursa, bu mübarek ismi bir cam kaba yazar. çinepınar veyahut kuyu suyu koyar. Onu karı kocaya içirir. Allah’ın izniile bir daha dedikodu yapmazlar.Eger bu mübarek ismi misk ve safranla ceylan derisine yazar,musambaya sarar, sonra onu bir bardaga kor ve onu kavgaetmemeleri istenen kisilere içirirse, Allah’ın izni aralarında bir dahakavga olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
10.Onuncu isim:


Yâ Bârrü felâ sey’e küfvün yüdânihi vela imknâe li vasfih.
يا بارُّ فَلا شَيْءَ كُفْوُهُ وَلا مُدانِيَ لِوَصْفِهِ،


 Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insan baskainsanların agızlarını baglamak isterse, üç miskal kursun alır veondan bir levha yapar. Üzerine bu mübarek ismi kazır. Onu birbalıgın karnına kor ve onu ıslak bir yere gömer. Hasımlarınınisimlerini o levhaya yazar. O zaman onların dilleri baglanır. Nehuzurunda ne de gıyabında onun hakkında bir sey konusmazlar.Düsmanları dost olur. Onun sözünden çıkmazlar.Eger bu ismi okumaga kırk bir gün devam eder ve bin defaokursa, Allah ona o levhada isimleri yazılı olan kimseleri müsahhareder ve ne ihtiyacı varsa hepsini görürler. Bu günlerde hayvansalgıda yememelidir. Yoksa helak olur. Sevdigi ve razı oldugu seyemuvaffak kılan Allah’tır.
 
11.Onbirinci İsim:


Yâ kebîrü entellezî lâ tehtedil ukûlü li vasfi azametih.
يا كَبيرُ أنْتَ الَّذي لا تَهْتَدي القُلوبُ لِعَظَمَتِهِ،


Bu mübarek ismin hassası sudur ki sultan veyaidareciler olsun, bu insana karsı kötü niyet tasırlar, hatta öldürmekisterlerse, bu isimle dua eder. Bunun yolu yedi gün oruç tutmaktır.Bu ismi her gün bin defa okur. O zaman düsmanlarını maglupeder. Ancak okumayı terk etmemek sartı ile. Eger bunu her zamanokursa evinin hayrı ve bereketi artar.Eger bir kimsenin üzerinde çok borç olur da bu mübarek ismiokumakla mesgul olursa, Allah teala ona borcunu ödeme imkanıverip, hesapsız rızık verir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffakkılan Allah’tır.
 
12.Onikinci İsim:


Yâ bârien nufûsi bilâ misâlin halâ min gayrih.
يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره.


Bu mübarek ismin hassası da budur ki, bir insanbüyülenir yahut göz degerse, bu mübarek ismi yedi madendenyapılmıs bir levhanın üzerine kazır. O zaman büyüsü çözülür.Allah’ın izni ile sihri bozulur. Onda baras ve cüzam gibi ne hastalıkvarsa def olur.Eger bu ismi daha çok okursa Allah ondan bütün hastalıklarıdef eder. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.Onüçüncü isim:
 
13.Onüçüncü ismi şerif:


"Yâ zâkiyüt tâhirü min külliâ fetin bi kudsih."
يا زاكي الطّاهِرُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ بِقُدْسِهِ،
 


Bu mübarek ismin hassası sudur ki, eger bunu tecrübeetmek istersen ;
Çarsamba günü gusül et. Yeni elbise giy. içindekimsenin olmadıgı bir evde otur.
Bu mübarek ismi "bin elli bir"(1051) defa oku.
Okuma günlerinde kalbinde fısk gibi kötü seyler olmasın.
Okumayı bitirdigin zaman için temiz olursa, içine temiz yedi ruh girer.
Bunların alameti üzerlerinde yesil elbise olmasıdır.Başlarında müslümanların kullandığı gibi takyeleri gibi külahları olur.
Gelir karsında dururlar.Seninle konusmazlar. Sen de onlarla konusma. Bu mübarek ismi okumakla mesgul ol ki seninle konussunlar.
Sana, ey Allah’ın kulu,ne gibi önemli bir ihtiyacın varsa, bu mübarek ismin hürmetinehalledelim, derler.
Allah onların dileklerini derhal kabul eder.
Allah sizlerden ve bizlerden razı olsun.
Ey Allah’ın kulları, bu mübarek isme itaat ettiginiz ve benim davet ve istegimle geldiginiz gibi bu ismin gücü sayesinde nerede olursam olayım bana yardım edin. Beni dost ve düsmanlarınserlerinden koruyun.
Bir ihtiyacım olursa, Allah’ın izni ile onu yerine getirin.
 
Bu günlerde hayvansal bir sey yememelidir. Okumaya baslamadan önce için mevlamızın istediği şekilde temiz olmalı.
Yoksa helak olmandan korkulur. Dilin tutulur, konusamazsın. Maksadına nail olamazsın.Bu ruhlardan sakınman lazımdır ki üzerine evham ve hayalçökmesin.
Ruhanilerden, onların atlılarından ve yayalarından korkma.
Onlar sana atlı asker seklinde gelirler.
Aranızda bir iliski olur. Dostluk kurulur.
Davetine icabet ederler ve ihtiyacını görürlerse, onları tekrar çagır.
Davetine icabet ederler ve sana selam verirlerse, onları görünce ayaga kalk.
Onlara karsı mütevazıdavran. Sana söz verirlerse derhal ayaga kalk;
elini gögsününüstüne koy ve, bana ikram ettiginiz ve bana saygı gösterdiginizgibi Allah da size ikram etsin ve saygınızı artırsın, de.
 
Aramızda bir isaret olmalı ki sizi gerektigi zaman arayayım.
Onlar sana, nezaman bir ihtiyacın olursa biz sana geliriz, derler.
Sen de ilerigider, benim maksadım ihtiyacım oldugu zaman davetime icabetetmenizdir, dersin.
Onlar daveti isittikleri zaman sana yumurta gibibeyaz bir hatem verirler.
Üzerinde yesil bir yazı olur. Onu al ve öp.Onu basına ve gözüne sür.
Bana bu mübarek hatemin hassasınıögretin, de.
Davet tamam olup da maksat hasıl olunca ona güzelkokular sür.
Bu hateme hayızlı ve cünüp kimseleri dokundurma.
Hatemin isi bitince onlara mütavazı davran ve onlara, hayır veselametle yerlenize dönün, de. htiyacım olursa sizi tekrar çagırırım, de.
Güzel koku sürmekten gafil olma. O zaman aranızdasürekli muhabbet olur.
Bir ihtiyacın olursa bu ismi birkaç kere oku,Allah’ın izni ile yanında peyda olurlar.
Ey bunları arzu eden kimse, her zaman abdestli olmaga çalıs.
Çünkü bu mübarek isim çok faydalıdır.
Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
Ondördüncü İsim:


Yâ kâfiyel muvessiu li mâ halaka min atâyâ ve fadlih.
يا كافي الْمُوسِعُ لِما خَلَقَ مِنْ عَطايا فَضْلِهِ.


Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insanın bir baskainsana ihtiyacı olur da ihtiyacını görmez, geri durursa, aradan uzunzaman geçerse, bu mübarek ismi tabaklanmıs bir ceylan derisinemisk ve safranla yazar. Onu ihtiyacı oldugu kimsenin evininesigine gömer. Tez zamanda ihtiyacı görülür. Allah teala lutfu vekeremi ile ona çok ihsanda bulunur. islerine bereket gelir. Öyle kieline toprak alsa altın olur. Eger fakir veya hiçbir seyi olmayan birmuhtaç ise said bir gün seçer. Yani ayın kova burcunda oldugugünü gözler. Bu mübarek ismi bir hatai kagıda yazar. Onumusambaya sarar ve onu su içtigi bardagın veya tulumun içineatar. iyi bir zamanda bunu yapmalıdır ki Allah’ın izni ile hayır vebereket görsün. O zaman çok nurlar ve Allah’ın islerinden acayipseyler görür. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
15.Onbesinci isim:


Yâ nekıyyü min külli cevrin lem yerdahu ve lem yuhâlithufiâleh.
يا نَقِيُّ مِنْ كُلِّ جَوْرٍ لَمْ يَرْضَهُ وَلَمْ يُخالِطْهُ فِعالَهُ،


Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insana bir zalimmusallat olur da ondan kurtulamazsa, bu mübarek ismi çokokusun; öyle ki günde bin defa ve daha ziyade okusun. Bu ismiçok okumasının sebebi sudur ki buna ism-i azam denmistir. Buismin bereketi ile o zalimin elinden kurtulur. Eger hapiste de olsakurtulur. Bu ismi sabah aksam okur. Allah ona selamet verir. Allahona o kadar mal verir ki kimseye muhtaç olmaz.Bu ismi okuyan abdestli olmalıdır. İtikadı da saglam olmalıdır.
 
16.Onaltıncı isim:


Yâ Hânnanu entellezî ve si'te külle sey’in rahmetehü ve ilmâ.
يا حَنّانُ أنْتَ الَّذي  وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُوعلما


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın kalbi vedili baglanır da islerinde sasar ve insanların gözünde hor olur vehangi isle ugrasırsa bitiremez ve iyi bir sonuç alamazsa, bumübarek dua ile kırk gün mesgul olmalıdır.
Bunun yolu da sudur:
Bu arada hayvansal gıda yememeli; sirikyagı ile pirinç yemeli ve çekirdegi çıkarılmıs kara üzüm yemelidir.içine biraz misk atar.
Çok yemez. Halkla beraber oturmaz. Halveteçekilir. Gece gündüz hep bu isimle mesgul olur. Kalbini ve ruhunutoplar. Allah’ın izni ile acayip seylere görür.ilk haftada gayb aleminden alametler görür.
Alamet de yediçesittir:
1.(Birinci)si, bir hafta ve daha çok geçer de gittikçe daha çokokursa, bütün alemi gözünün önünde görür. Hep sözü Allahlaolmalı, kalbi sadık olmalı.
2.(ikinci)si, sekizinci günde halvette iken ona ruhlardan iki sahısgelir. Ona, bu duadan maksadın nedir, baska bir seyle mesgul ol.Bundan bir zararın olmaz, derler. Sakın bunlara cevap verme.Onlarla mesgul olma. Bu mübarek ismi açıktan oku. Bu ismiisitirlerse kaybolur giderler. Bunlardan korkma. Eger korkarsan helak(zarar görürsün) olursun.
3.(Üçüncü) alamet, on üçüncü günde temiz bir ev hazırla, vakitleribekle. Sana huma gibi yesil bir kus gelir. Tepene konar. Kötü sesiile seni rahatsız eder. Sana kanadı ile vurur. Daha bu cinsten çokkus gelir. Bunlardan korkma. Açıktan okumaga devam et. Seninbu ismi okumaga devam ettigini görürlerse, kalkar giderler.Onlardan korkma, kalbin saglam olsun.
4.(Dördüncü) alamet, on yedinci günde dua ile bu metotla mesgulolursa, halvette ikindiden sonra fakir kıyafetli insanlar görür.içlerinde yamalı elbise giymis biri bulunur. Alameti genç olmasıdır.Sag yanagında büyük bir ben vardır. Hücrenin kapısından girdigizaman selam verir. Ona ayaga kalkmalı ve selamını almalıdır. Osahıs yanında oturur. Sonra çok sey konusur. Onunla mesgulolmamalı ve duadan geri kalmamalıdır. Onun kendisi ile mesgulolmadıgını görünce kalkar gider.
5.(Besinci) alamet, yirmi yedinci günde yanından cin ve insan kimgeçerse mutlaka içlerini bilir, okur ve tamamen kalplerindeki sırravakıf olur. Bunun sartı Allah la olan bu sırrı saklamaktır. Duatamam oluncaya kadar bu sırrı kimseye söylememektir.
6.(Altıncı) alamet, yirmi sekizinci günde dörtgen bir hat çizer,hattın ortasına oturur. Bu mübarek ismi okumakla mesgul olur.Gece olunca yesil bir çıra yakar, içine büyük bir fitil kor. Çıraya "yasemin ve kokulu zeytinyagı" doldurur. Bunu yedi gece yapar. Ozaman yedi veya dört nefis (ruh) gelir. Karsısına dururlar. Ona, eyAllah’ın kulu, kalk ve hattın dısına çık. Ne istersen yaparız. Egermaksadın birine asık olmussan onu sana getiririz. Eger birdüsmandan korkarsan onu helak ederiz. Eger ilim istersen sana ögretiriz. Ne gibi mühim isin olursa hepsini yaparız, derler. Onlaracevap vermeli ve, ey Allah’ın kulları, basımdan gidin, benim sizinleisim yok demeli ve bu mübarek ismi okumaga devam etmeli. Onane zaman, hattın dısına çık derlerse, yerinden kalkmamalı vesözlerine kulak asmamalıdır. Onlardan ne zaman böyle bir seyisitirse, kırk gün tamam oluncaya kadar bu mübarek ismi okumagadevam etmelidir. Kırk günün sonunda halvette çok seyler görür.Çok kalabalık olur. Eger gece ise mesaleler, kandiller, mumlargörür. Eger gündüz ise askerler görür. Her biri bir surettegörünürler. Silahları ve binekleri birbirine uymaz. O kisi bumübarek ismi okumaga devam etmeli, vaktine hazır olmalıdır. O bu halde iken büyük bir kalabalık görür. içlerinde sultan vardır.Sultan bir canavara binmis, eline yılanı kamçı etmistir. Etrafındaçok adamı vardır. Ellerinde altın ve gümüs tabaklar vardır. Çesitli mücevherler vardır.idaresi altında otuz bin ruh vardır. Bu mübarekismin sahibi geldigi zaman selam verir. Ona ayaga kalkar, elinibasının üzerine kor ve selamını kalbi ile alır. Bunun dısında bir seykonusmaz. Bu ismi okumaya devam eder. Sonunda sultan ona, eyAllah’ın kulu, bu ism-i azamı okumaktan maksadın nedir? Ne gibi ihtiyaçların varsa hepsini görelim, der. Ona cevap ver ve de ki, eyruhların sultanı, Allah senden yerden göge kadar razı olsun.Benim muradım beni askerlerinin basına geçirmendir. Ne zamanbir ihtiyacım olursa onu görürler, bana yardım ederler. Onlardanne istersem, Allah’ın izni ile yerine getirirler. Sen de, ey kral,gözümden bir saat kayıp olma, der. O zaman kral onun sözünükabul eder. Onu askerin basına geçirir. Kral da askerler de onaitaat ederler. Bundan sonra çok acayip ve garaib seyler görür.Ruhlar bütün önemli islerde ona itaat ederler.insanlar ona muhtaçolurlar. Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur.Ancak biz kısa yoldan anlattık.
 
17.Onyedinci isim:


Yâ mennânü zül ihsâni kad amme küllel haliâka minhu.
يا مَنّانُ ذا الإحْسانِ قَدْ عَمَّ كل الخَلائِقَ مِنْهُ،


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur di, bir insanın üzerindeçok borç olur ve ödeyemezse, bu mübarek ismi çok okudugutakdirde Allah teala ona ödeme kolaylıgı ihsan eder ve ona kolayrızk kapıları açar. Az zamanda acayip seyler görür. Halk arasındasalah-ı hal ile meshur olur. Onu kim görürse bu ismin bereketi ileona tazim eder.Eger bu ismi günes koç burcunda iken bir kagıda yazar veyanında tasırsa, bütün ömrü boyunca hiç kimseye muhtaç olmaz.Allah’ın kudreti ile hiç hasta olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seyemuvaffak kılan Allah’tır.
 
18.Onsekizinci isim:


Yâ deyyânel ibâdi ve küllün yekûmu hâdıan li rahbetihi verahbetihi ve rağbetihi.
يا دَيّانَ العِبادِ فَكُلٌّ يَقومُ خاضِعاً لِرَهْبَتِهِورغبته.


Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir kimsenin dünyalık malıolur da onu emin bir kimseye emanet etmek ister, hiyanetedeceginden korkarsa, bu mübarek ismi beyaz bir ipek parçasınamisk ve safranla yazar. Emaneti basına kor ve onu hainlikedeceginden korktugu kimseye emanet eder.Eger bu mübarek ismi Kabe topragı ile yazar ve bir kabrekorsa, orada yatan ölü çürümez. Eger bir kimsede baras vs. gibihastalık olursa Allah korusun bu mübarek ismi yazar ve yanındatasırsa, Allah’ın izni ile o hastalık gider.Eger bir insan yolculuga çıkmak ister de arkadasları kabuletmezlerse, bu mübarek ismi yazar ve onu kıbleye karsı olan birduvarın deligine korsa, arkadasları ondan razı olurlar ve onuyanlarına alırlar. Ona mal verirler. Eger yolda haramiler olur dakumaslarından korkarsa, bu mübarek ismi kumasının içine kor.Allah’ın izni ile ondan hiçbir sey alamazlar. Sartı da ceylan derisinemisk ve safranla yazmaktır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffakkılan Allah’tır.
 
19.Ondokuzuncu isim:


Yâ-hâlika men fis semâvâti vel ardı küllün ileyhi meâdeh.
يا خالق من في السموات والأرض وكل إليه معاده.


Bu mübarek ve büyük ismin hassası odur ki, bir adamıkaybolur da ondan haber alamaz ve nerede oldugunu bilmekisterse, bu mübarek ismi temiz bir niyetle bes bin defa okur. Allahtealanın adını tesbih eder. ki rekat namaz kılar. Her rekattafatihayı bir defa, ihlas suresini on defa okur. Arkasından üç günoruç tutar. Bu mübarek ismi ceylan derisine yazar ve dösegininaltına kor. O gece rüyasında kayıp adamını görür. Belki de onabütün geçmisini anlatır ve Allah’ın izni ile yurduna döner.
 
20.Yirminci isim:


Yâ rahmenü ve rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve gıyâsehu ve meâzeh.
يا رَحْمانُ وَراحِمَ كُلِّ صَريخٍ وَمَكْروبٍ وَغِياثَهُ وَمَعاذَهُ،


 
Bu mübarek ismin hassası sudur ki, insan asık olur ve uykusuve kararı kalmazsa, ona kavusmak için bir çare de bulamazsa, bumübarek ismi misk ve safranla yazar. Kendi adını, anasının adını,sevdiginin adını ve anasının adını yazar. Akarsuya atarken desöyle dua eder: Allah’ım, falan kimse benden nefret ediyor. Senbenim ne murad ettigimi biliyorsun. Senden onun beni sevmesiniistiyorum. Öyle ki eti etime, kanı kanıma karıssın. O zaman onunsabır ve kararı kalmaz. Ayakları baglı olsa bile bagı kırar gelir.Maksadı hasıl olur. Kagıdı attıgı bahçenin meyvesi Allah’ın izni ileher sene daha çok olur.
 
21.Yirmibirinci isim:


يا تام فلا تصف الألسن كل جلاله وملكه وعزه
Yâ tâmmu fela tesıfül elsünü külle künhi celâlihi ve mülkihi veizzih.


 
Bu mübarek ismin hassası odur ki, bu mübarek ismin duası ilemesgul olursa, acayip seyler görür. Bunun yolu da sudur; On ikigün oruç tutar, hayvansal bir sey yemez. Bu mübarek ismi iki binyirmi bes defa okur. O zaman kralların ve sultanların yanındasaygın bir kisi olur. insanlar ona hürmet ederler. Bütün zor isleriAllah teala ona kolaylastırır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffakkılan Allah tealadır.
 
Yirmiikinci isim:


يا مبدع البدائع لم يبغ في إنشائها عونا من خلقه
Ya mübdial bedai-ıa lem yebga fi inşaiha avnen min halkıhi


 
Serhi: Bu mübarek ismini hassası sudur ki, bir insan bir ilimögrenmek istese de ögrenemese, bu mübarek ismi her sabahdoksan dokuz defa okur. Allah da onun kalbine gayb kapısını açar.Hayatında hiçbir sey okumamıs olsa da böyle olur. Hangi ilimleugrasırsa Allah ona o ilmi okumayı kolaylastırır. Ona bir çokmarifetleri kesf eder. Allah’ın ve ulu isminin bereketi ile umdugunanail olur. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
Yirmiüçüncü isim:


يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظه  
Yâ allâmel ğuyûbi felâ yefûtu şeyün min hıfzihi 


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarekismin duası ile mesgul olur ve bu ismi bin defa okursa, onamutluluk ve nimet kosarak gelir. Halk arasında meshur olur. Büyükbir zeka sahibi olur. Öyle ki ona dünyanın hesabını verseler,Allah’ın kudreti ile hiç karıstırmaz.Bu ismin sahibi hakikat ehli zahid abid zamanın essiz alimi vebenzeri olmayan sahib zaman Sihabüddin Maktul der ki: Bu ismiokuyan eger hiç yazı bilmese, ögrenir. Allah ona keskin bir zeka vezihin verir. Eger bir kimse ona zarar vermek veyahut bir kötülükyapmak veyahut öldürmek isterse, Allah onun hilesini basınaçevirir.
 
Yirmidördüncü isim:


يا حليم ذا الأناة فلا يعادله شيء من خلقه
Yâ halîmü zel inâti felâ yuâdiluhu şeyün min halkıh.


 
Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, kim bunuezberler ve bunu okumaga devam ederse, kimse onunlatartısamaz ve onu perisan edemez. Sözü dinlenir. Eger sevdigi varda ondan nefret ediyorsa, bu mübarek ismi bin defa koklananyahut yenen bir seye okur ve onu sevdigi kimseye verir. Onukokladıgı veyahut yedigi zaman askından deli olmasındankorkulur. Eger yediremezse, bu mübarek ismi hatai bir kagıdayazar, sevdiginin ve anasının adını yazar, onu yüksekçe bir yerekor. Ona çok tesir eder ve Allah’ın izni ile kosarak yanına gelir.Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
Yirmibesinci isim:


يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته
Ya muîdü mâ efnâhu izâ berezel halâiku li da'vetihi min mehâfetih.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın durumubozulur ve vatanından uzaklasır, malı gider ve bütün islerindesasarsa, bu mübarek ismi ikindi namazından sonra üç yüz bir defaokur. Her vakit okumayı ganimet bilir. Az zamanda durumu düzelirve ismin bereketi ile mutlu olur.Eger ticaret yapmak isterse bu mübarek ismi okumaya devameder, ticaretinde kazanır, çok mal sahibi olur ve bu mübarek isminbereketi ile mutlu olur. Öyle ki malının hesabından aciz kalır. tibarıartar. Halk arasında adı duyulur. Aziz ve mükerrem olur.Bu isme en büyük san akdi denir. Bunu okuyan kimseninitikadı düzgün olmalı. Yoksa helakinden korkulur: Sevdigi ve razıoldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
Yirmialtıncı isim:


يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه
Yâ hamîdül fe'âli zel menni alâ cemî-ı halkıhi bi ladfıh.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim malının vehizmetçilerinin çogalmasını ve herkesin kendine muhtaç olmasınıve Allah katında makbul olmasını isterse, bu mübarek ismi gecegündüz okumaya devam etsin, okumaktan usanmasın. Ne zamanokumayı bırakırsa helak olmasından, durumunun bozulmasındanve halkın nazarında hor görülmesinden korkulur. Bu isme sahibiric’at ismi adını vermistir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffakkılan Allah’tır.

Yirmiyedinci isim:


يا عزيز المنيع الغالب على جميع أمره فلا شيء يعادله.
Yâ azîzül menîul gâlibü alâ cemîıl emrihi felâ şeye yuâdilüh.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek ismiçok okur ve insanlardan sakınır ve yanında tasırsa, halk arasındaitibar kazanır. Zelil de olmaz, fakir de olmaz. Kim fakir olur da bunuokumaga devam ederse, tez zamanda çok mal kazanır. Bununyolu da bu günlerde hayvansal gıda almamaktır. Bunu okumagayirmi bes gün devam eder. Her gün üç bin iki yüz defa okur veüzerine üfler. nsanlara kötü konusmaz. Kimseye karısmaz, çokkonusmaz. Sonunda Allah ona devlet ve saadet verir. Kalbininüzerindeki gaflet perdesini açar. Öyle ki acayip ve garaip seylergörür. Halkın içini okur. Yüzünde bu isim bereketi ile nurlar parlar.Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
 
Yirmisekizinci isim:


يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه.
Yâ kâhirü zel batsis sedîdi entellezî lâ yutâkun tikâmüh.


 
Şerhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bu isim muhabbetve düsmanlık içindir.
Bunda muhabbet, baska seyler ve baglamagibi üç yüz altmıs hassa vardır. Daha da uygun olmayanları kısageçiyoruz.
Yoksa serhi uzar.Bil ki bu isim gayet büyüktür. Yeri ve gögü, günesi ve ayı,yıldızları ve bütün mahlukatı ayakta tutan ism-i azam bundadır.
Buismin Azrail’in iki yanı arasında yazılı oldugu söylenir. insanlar buismi tasıyanı gördükleri zaman ona saygı gösterirler.
Bu ismin hassalarından biri de budur ki, dünyayı fitne kaplasa,sag sol askerlerle dolsa bu isimle dua eden kimsenin kalbi cesur,gönlü rahat olmalı.
Sesini yükseltmeli ki baska sey duymasın.Duyarsa hemen döner, okumaya baslar. Bu mübarek ismi yetmisbir defa okur ve askerlere dogru üfler. Üfürürken de, bana karsıellerinizi ve ayaklarınızı bagladım, der. Bunu her seferinde söyler.Allah’ın izni ile ona dokunamazlar. Savası bırakırlar.
Elleri ve ayakları baglanır. Çogu zaman Allah’ın izni ile barıs yaparlar.Eger düsmanını yalnız Allah’ın bilecegi sekilde helak etmekistersen, bir hafta bu ismi okumakla mesgul ol; günde bin bir defaoku. Bunun da sartı buna çekilmeden önce on dört gün oruçtutmak ve hayvansal gıda yememektir.
Eger bunu yaparsandüsmanın yedi gün sonra helak olur.
Eger bir kimsenin seni sevip de senden ayrılmamasını istersen, bu mübarek ismi beyaz bir ipege misk ve safranla yaz.
Sonra onu kıbleye karsı bir duvarın dibine göm. istedigin elinegeçer.
Eger sana karsı bir kimsenin dilini baglamak istersen, bu ismihatai bir kagıda yaz ve onu kulagının içine koy. O zaman okimsenin sana karsı dili baglanır.Bunda daha birçok sırlar, acayip ve garaib hassalar vardır. Bizbunları kısaca anlattık. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılanAllah’tır.
 
Yirmidokuzuncu isim:


يا قريب المتعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه.
Yâ karîbül mütelâî fevka külli şeyin uluvvür tifâıh.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan bir sahsabir emanet bıraksa, o da inkar edip geri vermese, bu kimse bu ismiokumakla mesgul olur. Önce üç gün oruç tutar, arkasından hainkisiye döner. Bir selamla üç rekat namaz kılar. Her rekatta fatihayıbir defa, kadir suresini üç defa okur. Namazı bitirince bu mübarekismi yüz yirmi bes defa okur. Dilegini Allah’tan ister. Her seferindeduadan sonra söyle der: Allah’ım, ya Rabbi, bu ism-i azamınhürmetine falancanın kalbine bana karsı merhamet koy daemanetimi geri versin. O zaman Allah teala onun kalbini ona karsıyumusatır. Emanetini zorluk çıkarmadan geri verir. Eger bunuokumaga devam ederse, Allah c.c. onun bütün ihtiyaçlarını acilengörür.
 
Otuzuncu isim:


يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه.
Yâ müzille külli cebbârin anîdin bikahri azîzi sultânih.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, kim insanlartarafından tanınmak, ikram ve izzetlerini görmek isterse, bumübarek ismin duası ile mesgul olmalıdır. Duanın yolu da her günmümkün oldugu kadar çok okuyup ayda yüz bine çıkarmagagayret etmelidir. O zaman hangi taraftan olursa olsun, bütünisteklerine nail olur.Bu mübarek isimde çok acayipler vardır. Bu ismi okumaklamesgul olanlar bunu bilir. Bunu haram seylerde kullanmamalıdır.Bunu seraitin sınırı içinde kullanmalıdır. Yoksa, Allah korusun,Allah’ın gazabına ugrar.
 
Otuzbirinci isim:


يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره
Yâ nûra külli seyin ve hüdâhu entellezî felakaz zulumâti nûruh"


 
Serhi: Bu ismin hassası odur ki, bir insanın isi dügümlenir,durumu iyi gitmez, yahut erkek olsun kadın olsun evlenmekisterse, Seyh söyle demistir: Kara kuzu kalbi alır, bu mübarek ismikalbin üzerine yüz defa okur. Yüksek kaliteli hatai kagıdına yazarve onu kalbin içine kor, onu herhangi bir mescidin esigine gömer.Çok seyler görülür ve Allah’tan çok kapılar açılır. Evlenir, insanlaronunla evlilik bagı kurmak isterler. Bütün bunlar bu mübarek isminbereketi iledir. Bunu iyi ögren, insaallah muvaffak olursan.
 
Otuzikinci isim:


يا عالي الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه.
Yâ âliyüş şâmihu fevka külli şeyin uluvvur tifâıh.


 
 Serhi: Bir kimse bir sahsın emri altında olur da derecesiniyükseltmek isterse, Pazar günü gusül etsin. ikamet ettigi sehrin vememleketin dısına çıksın. Genis ve temiz bir yer bulsun. Bu ism-iazamı derecesinin yükselmesi için bin yedi yüz kere okusun. Allahteala hiç kuskusuz onun derecesini birkaç gün içinde yükseltir.Dua usulü de yedi gün arka arkaya oruç tutar. Kalbinde hiçkötülük olmaz. Elbisesi gayet temiz olur. Ancak helal lokma yer.Maksadı hasıl oluncaya kadar buna devam eder.
 
Otuzüçüncü isim:


يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من جميع خلقه
Yâ kuddûsut tâhiru min külli sûin felâ sey’e yuâzuhu mincemîı halkıhi.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse bunuokumaya devam ederse, aradıgını bulur. Ancak yukarıda geçensartları yerine getirmeli ve kalbi temiz ve saf olmalı. O zaman Allahteala ona birçok seyi kesf eder. Abdestini tam almalı. Yoksa helakolmasından korkulur. Tevfik Allah’tandır.
 
Otuzdördüncü isim:


يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته.
Yâ mübdiel berâyâ ve müîdihâ ba'de fenâihâ bi kudretih.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan hasta olurda hastalıgı siddetlenir, doktorlar tedavisinden aciz kalırlarsa, egerbu ismi gücü yettigi kadar çok okur ve her okudukça hastayaüflerse, Allah’ın izni ile hastalıgı gider.Eger bir insanı öldürmege karar verirler de buna bir çarebulamazsa, bu mübarek ismi abdest alıp iki rekat namaz kıldıktansonra kırk defa okusun. Allah’ın izni ile kesinkes halas olur vekurtulur.
 
Otuzbesinci isim:


يا جليل المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده.
Yâ celîlül mütekebbirü alâ külli şeyin fel adlü emrühü vessıdku va'düh.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse dünya veahrette bütün islerinin kolay olmasını isterse, bu mübarek isim ilemesgul olsun. Herhangi bir ihtiyacı olursa Allah’ın izni ile görülürve temkin bulur. Dua usulü de söyledir: Kırk gün halvete çekilir. Buhalvet dagda olsun ki saglam olsun. Bu günlerde kimse ilekonusmaz. Hayvansal gıda yemez. tikadı saglam olmalı, helallokma yemeli ve haramdan sakınmalıdır. Bu mübarek ismi gücüyettigi kadar çok okur. Bir kesif olursa bunu kimseye söylemez.Çünkü insanlara muhtaç olmaz. Bu ismin bereketi ile çok acayipve garaib seyler görür.
 
Otuzaltıncı isim:


يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه ومجده.
Yâ mahmûdü felâ tebluğul evhâmü külle  senâihi ve mecdih.


 
Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu dua ile mesgulolursa insanlar tarafından sevilir, isleri begenilir. nsanlar onatesekkür ederler. Sözleri ve isleri her tarafta meshur olur. nsanlaronu görmeyi arzularlar. nsanlar Allah’ın izni ile onun ilmindenistifade ederler.
 
Otuzyedinci isim:


يا كريم العفو ذا العدل أنت الذي ملأ كل شيء عدله.
Yâ kerîmel afvi zel adli entellezî mele-e külle şeyin adleh.


 
Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın günahıkumların sayısından, denizlerin damlalarından çok olsa da bumübarek ismi okumakla mesgul olsa, buna temiz niyetle devametse, Allah onun günahlarını bagıslar. ster ki günahları daglarkadar ve agaçların sayısı kadar olsun.Eger sultan veya bir baskası bir kimseye kızarsa, onun yanınagittigi zaman yüzüne karsı bu ismi okusun ve üzerine üflesen. Onusevmege baslar, ona ikram eder, Allah’ın izni ile ihtiyacını görür.Eger bu ismi bir kefene yazarsa, ölü cesaretlenir; münker nekirmeleklerine dogru cevaplar verir. Bu ism-i azamın bereketi ile onacennetten bir kapı açılır.
 
Otuzsekizinci isim:


يا عظيم ذا الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه.
Yâ azîmü zes senâil fâhıri vel izzi vel mecdi vel kibriyâ-i felâyezillü ızzühu


 
Bu mübarek ismin de hassası budur ki, bir kimsenin sultanayahut hakimlere, emirlere, vezirlere, devlet büyüklerine ihtiyacıolsa da, onlardan dünyalık veya baska bir sey istese, bu mübarekismi çok okumalıdır. Eger bunu okumaya devam ederse, istegi tezzamanda hasıl olur. Ona hürmet ederler. Allah’ın izni ile çok malıve bol nimeti olur.
 
Otuzdokuzuncu isim:


يا قريب المجيب الداني دون كل شيء قربه.
Yâ karîbül mücîbül müdânî dûne külli şeyin kurbeh.


 
Serhi: Bu ismin hassası sudur ki, kim bu isimle mesgul olursa,kalbi temiz olur. Bunu okurken hayvansal gıdalar yememelidir kitemiz ruhlarla ünsiyet etsin ve ona sırlar açılsın, istedigi her seymüyesser olsun, kalbinden ve dilinden hikmet pınarları fıskırsın,acayip ve garaib seyler görsün. Sevdigi ve begendigi seyleremuvaffak kılan Allah’tır.
 
Kırkıncı isim:


يا عجيب الصنائع فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه ونعمائه.
يا غياثي عند كل كربة ومجيبي عند كل دعوة، ومعاذي عند كل شدة ويا رجائي حين تنقطع حيلتي.
Yâ acîbes sanâyiı felâ tentıkul elsünü bi külli âlâihi ve senâihi vena-meeh
yâ ğıyâsî inde külli kürbetin ve mücîbî ınde külli da'vetin vemezâî ınde külli şiddetin ve yâ recâî hîne tenkatıu hîletî.


 
Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse isi hususundadarda kalsa ve kimse ona yardım edemese, bir zalimin elindetutsak olsa, kapılar yüzüne kapansa, bu mübarek ismi doksandokuz defa okur. O zaman içinde bulundugu sıkıntıdan kurtulur.Kalplerinde ona karsı merhamet duyarlar.Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur. Biz kısakestik. Bu mübarek ismi okumaga devam ederse, Allah’ın izni ileçok acayip ve garaib seyler görür. 

Erbain idrisiye sesli okunuşu:

 

Erbain-İdrisiye dinle

 

 


 

 
الأربعون الإدريسية 
للشيخ شهاب الدين عمر السهروردي
 
بسم الله الرحمن الرحيم
سبحانك لا اله إلا أنت يا رب كل شيءووارثه ورازقه وراحمه.يا اله الآلهة الرفيع جلاله.يا الله المحمود في كل فعاله يا رحمن كل شيء وراحمه.يا حي حين لا حي في ديمومية ملكه وبقائه يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤده حفظه.يا واحد الباقي أول كل شيء وآخره يا دائم فلا فناء ولا زوال لملكه وبقائه.يا صمد من غير شبه فلا شيء كمثله يا بار فلا شيء كفؤه يدانيه ولا إمكان لوصفه.يا كبير أنت الله الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره.يا زاكي الطاهر من كل آفة بقدسه يا كافي الموسع لما خلق من عطايا فضله.يا نقيا من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله.يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا منان ذا الإحسان قد عم كل الخلائق منه.يا ديان العباد كل يقوم خاضعا لرهبته ورغبته يا خالق من في السموات والأرض وكل إليه معاده.يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا تام فلا تصف الألسن كل جلاله وملكه وعزه.يا مبدع البدائع لم يبغ في إنشائها عونا من خلقه يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظه.يا حليم ذا الأناة فلا يعادله شيء من خلقه يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته.يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه يا عزيز المنيع الغالب على جميع أمره فلا شيء يعادله.يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه.يا قريب المتعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه.يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره يا عالي الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه.يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من جميع خلقه يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته.يا جليل المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه ومجده.يا كريم العفو ذا العدل أنت الذي ملأ كل شيء عدله.يا عظيم ذا الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه.يا قريب المجيب الداني دون كل شيء قربه.يا عجيب الصنائع فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه ونعمائه.يا غياثي عند كل كربة ومجيبي عند كل دعوة، ومعاذي عند كل شدة ويا رجائي حين تنقطع حيلتي.

 


 

 
 
“Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar Hazreti İdris (a.s.)’ın ezkarındandır.Sühreverdi Hazretleri bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır.Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi.Bu “Esma-i İdrisiyye” yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya etsinler.(M.Ahzab,363)
 
Bismillahirrahmanirrahiym* Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh* Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh* Ya allahül mahmudü fi külli fialih* Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh* Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih* Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih* Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh* Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih* Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih* Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih* Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih* Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih* Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih* Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih* Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh* Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma* Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh* Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih* Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh* Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh*Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih* Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh*Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh*Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh*Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih* Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh*Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh* Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh* Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih* Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh* Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh* Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih* Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh* Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih* Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh* Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh* Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh* Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti*
 
 
 
Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:
Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed* Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah* Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue* Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk* Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn

dua zikir sır havas Esmai-İdrisiye Erbain-İdrisiye
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri