Anasırı Erbaa dereceleri

ATEŞ UNSURU DERECELERİ TOPRAK UNSURU DERECELERİ SU UNSURU DERECELERİ HAVA UNSURU DERECELERİ

Anasırı Erbaa dereceleri
Anasırı Erbaa dereceleri Yönetici
Bu içerik 2104 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

 

ATEŞ UNSURU DERECELERİ

 

      1. Ateşin birinci derecesi :

 

اَلنَّارُ الْمُسْتَعْمَلْ

En nârül müsta’mel.

(Kullanılmış  ateş).

 

      2. Ateşin ikinci derecesi :

 

اَلنَّارُ تَأْ كُلُ وَ تَشْرَبُ

En nâru te’külü ve teşrabü.

(Ateş yer ve içer).

 

      3. Ateşin üçüncü derecesi:

 

اَلنَّارُ لاَتَأْكُلُ وَلاَتَشْرَبُ

En nâru lâ te’külü ve lâ teşrabü.

(Ateş ne yer ve nede içer).

 

      4. Ateşin dördüncü derecesi:

 

اَلنَّارُ بَارِدَةَ

En nâru bâridete.

(Ateş soğuktur).

 

TOPRAK UNSURU DERECELERİ

 

      1. Toprağın birinci derecesi:

 

اَلتُّرَابُ الْقَابِلِ يَهْوِى الزَّرَعْ

Etturâbül kâbili yehviz zera’.

(Toprak bitkiyi kabül eder).

 

      2. Toprağın ikinci derecesi:

 

اَلتُّرَابُ جَمِيعُ الْمَعَادِنْ

Etturâbü cemî-ul meâdin.

(Toprak madenlerin tamamıdır).

 

      3. Toprağın üçüncü derecesİ:

 

اَلتُّرَبُ الْمُسْتَعْمَلْ لِلْعَمَّارَةْ

Etturâbül müsta’mel lil ammârah

(Toprak imaretler yapıcıdır. Bina vb. gibi).

 

      4. Toprağın dördüncü derecesi:

 

اَلتُّرَابُ الْمُسِنْ اَلَّذِى لاَ يَطْلِعُ رِيحُ نَبَـاتْ

Etturâbül müsin ellezî lâ yatliu rîhu nebât.

(Üzerinde bitki yetişmeyen yaşlı toprak).

 

HAVA UNSURU DERECELERİ

      1. Hava nın birinci derecesi:

 

اَلْهَوَاءْ يَهُبُّ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسْ

El hevâ’ yehübbü bimâ yenfeun nâs

(Hava insanların faydalanacakları ile eser).

 

      2. Hava nın ikinci derecesi:

 

اَلْهَوَاءْ عِشْقٌ وَ مَحَبَّةَ

El hevâ’ ışkun ve mehabbeh.

( Hava aşk ve muhabbettir ).

 

      3. Hava nın üçüncü derecesi:

 

اَلْهَوَاءْ لِجَمِيعُ الطُّيُورْ

Elhevâ’ li cemîut tuyûr.

(Hava bütün uçucular içindir).

 

      4. Hava nın dördüncü derecesi:

 

اَلْهَوَاءْ اَلْبَارِ دِ الْمُفْسِدْ

El hevâ’ el bâridil müfsid

(Bozucu soğuk hava).

 

SU UNSURU DERECELERİ

      1. Suyun birinci derecesi:

 

اَلْمَاءِ الْحِلْوِ الْعِذْبُ الْفِرَاتْ

El mâil hilvil izbül Fırât.

(Tatlı, lezzetli ve tayyib su).

 

      2. Suyun ikinci derecesi:

 

اَلْمَاءِ الْمُرُّ الْمُنْتِينْ

El mâil mürrül müntîn.

(Acı ve kokuşmuş su).

 

      3. Suyun üçüncü derecesi:

 

اَلْمَاءِ اَلزُّعَاقُ اَلْمَالِحْ

El mâi ezzuâku el mâlih.

(Tuzlu ve köpüklü su).

 

      4. Suyun dördüncü derecesi:

 

اَلْمَاءِ اَلْوَارِكْ اَلَّذِى لاَطَعْمَ لَهُ

El mâi elvârik ellezî lâ ta’me lehü.

(Tadı olmayan çökmüş su).

 

      5. Suyun beşinci derecesi:

 

اَلْمَاءِ اَلنَّقِىُّ عَلَى اْلاِنْسَانْ

El mâi en nekıyyü alel insân.

( İnsana berrak olan su).

 

      Böylece anasır dereceleri izah edilmiştir. Ameline uygun olan dereceyi alıp, harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin.

 

      Örneğin: Muhabbet için matlubunun anasırı ateşe bağlı ise:

 

اَلنَّارُ الْمُسْتَعْمَلْ

En nârul müsta’mel.

 

diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin.

 

      Bir hastayı iyileştirmek için olursa:

 

اَلنَّارُ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ

En nâru te’külü ve teşrabü.

 

diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’ olarak bast edersin.

 

     Bir kimseyi hastalandırmak için olursa:

 

اَلنَّارُ لاَتَأْ كُلُ وَلاَ تَشْرَبُ

En nâru lâ te’külü ve lâ teşrabü.

 

diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’olarak bast edersin.

 

      Bir kimseye düşmanlık yapmak istersen:

 

اَلنَّارُ بَارِدَةَ

En nâru bâridete.

 

diye, bu cümlenin harflerini hurufu mukatta’olarak bast edersin.

 

      Böylece Toprak, Hava ve Su unsurlarını yukarıda gösterildiği şekilde bast edersin. Her birinin derecesinden maksadına uygun olanını alıp bast edersin. Bast edilen bu dokuz mizanı, birinci bast hesabınca toplayıp, çıkan sayıyı istintak eder ve çıkan isimlerin vefkini yapar veya isimleri Azimete bağlarsın.

 

      Rüzgarında dört menzili vardır. Bu menziller, kuzey, güney, doğu ve batıdır. Bu adı geçen rüzgarın menzillerini iyi öğren ve muhafaza et!

 

      Eğer yapacağın amel ateşe bağlı ise: Bakır levha üzerine veya Çömlek çanak parçası, nal veyahutta sırçalanmış ve pişmiş toprak üzerine yazarsın. Yazdığını ateşin altına veya ateşe yakın bir yere gömer veyahutta yazdığını ateşte yakarsın.

 

      Eğer yapacağın amel toprağa bağlı ise: Yazdığını iki yol arasına, bir mezara veya matlubun evinin kapısı eşiğine gömersin.

 

      Eğer yapacağın amel havaya bağlı ise: Kağıt, deri veya bir bez üzerine yazıp, rüzgara karşı asar veya yazdığını üzerinde taşırsın.

 

      Eğer yapacağın amel suya bağlı ise: Yazdığını su ile silip, bu suyu matlubuna içirirsin. Şayet içirmek mümkün olmazsa, yazdığını su ile silip bu suyu bir akar suya döker veya yazdığını su geçirmeyecek bir şekilde sarıp, suyun altına gömersin. Veyahutta yazdığını suya yakın bir yere asarsın. Bu kaideleri harfiyen yerine getirirsen, yaptığın ameller Allah c.c. ın izniyle sahih olur.

 

      Altın, gümüş, bakır ve diğer madenlerin aslı topraktır. Toprak olduğu için aslına bakar ve toprak unsurunu bast edersin. Yağmur, kar ve tolu nun aslı ise sudur. Bundada su unsurunu bast edersin. Ama insanda ve hayvanda anasırı erbaası her ne ise o anasırı bast edersin. Böylece bu dokuz mizanı satrı vahid (Tek satır) edersin. O satrı vahidi birinci bast üzerine hesap edip, ortaya çıkan adede harf adedinide ilave edip toplamı istintak edersin. Bu istintakı harflere çevirdikten sonra, harflere bakarsın. Eğer harfler zevc (Çift) ise dördüncü bastını alır ve bast edersin. Eğer harfler ferd (Tek) ise beşinci bastını alıp, bast edersin.

 

     Harflerin bastıda şöyledir: Her harfin adedi cümelil kebir üzere hesap edilir ve toplam adet harflere döndürülür. Buna birinci bast denir. İkinci bast, üçüncü bast, dördüncü bast ve beşinci bastlarda  bu tertip üzere yapılır.

     Örneğin: Elif harfinden murat Ehad'tir. Cümelil kebirdeki adedi onüç (13) tür. Harf adedide üç (3) olduğu için, onüç adedine harf adedini eklediğimizde onaltı (16 ) olur. İstintak ettik. Bu harfler و ى oldu. Ye harfi on (10) Vav harfi ise altı (6) dır. Bu işleme birinci bast denir. Bu iki harfin adedini Arapça hesap ettik. Aşara ve Sitte:

 

عَشَرَةْ          سِتَّةْ

      Sitteh               Aşarah

kelimelerinin harflerini cümelil kebir (Ebcedi kebir) üzere hesap edip, çıkan toplama harf adetlerinide eklediğimizde Binkırkyedi (1047) olur. Bu sayıyı istintak ettik. Bu harfler:

 

ز          م         غ

     Ğayın           mim              Ze

 

oldu. Bu harfleri Arapça olarak yazdık:

 

سَبْعَةْ         اَرْبَعِينْ        اَلِفْ

  Elif                Erbaîn               Sebah

      Bu sayıların harflerini cümelil kebir üzerine hesap ettik. Çıkan toplama harf adetlerinide ekledik 594 oldu. İstintak ettik. Bu harfler:

 

د         ص        ث

    Se                Sat                Dal

 

oldu. Bunada üçüncü bast denir. Bu harfleri Arapça olarak yazdık

 

اَرْبَعَةْ          تِسْعِينْ          خَمْسَمِائَةْ 

  Hamsemieh                     Tisîn                Erbaah

      Bu harfleri cümelil kebir üzerine hesap edip, çıkan toplama harf adetlerinide ekledik. 1641 oldu. Bu sayıyı istintak ettik. Bu harfler:

 

ا         م         خ        غ

Gayın            Hı             Mim         Elif

 

oldu. Bunada dördüncü bast denir. Bu harfleri Arapça olarak yazdık:

 

اَحَدْ      اَرْبَعِينْ      سِتَّمِائَةْ      اَلِفْ

Elif         Sittemieh          Erbaîn       Ehad

 

Harflerin hepsini cümelil kebir üzere hesap ettik. Çıkan toplama harf adetlerinide eklersek, 991 sayısı olur. İstintak ettik. Bu harfler:

 

ا         ص         ظ

      Zı                 Sat               Elif

 

oldu. Bunada beşinci bast denir. Diğer harfleride bu tertip üzere hesap edip, istintak edersin. Her harfin dördüncü veya beşinci bastını yaptıktan sonra, zevc veya ferd itibarıyla yukarıda gösterildiği gibi, birbirinin yanına yazıp satrı vahid (Tek satır) edersin. Harfleri saydıktan sonra zevc ise dörder harften, ferd ise beşer harften isimlere bağlarsın. Bu isimlere Esma-i Kitabet denir. Şayet bir, iki veya üç harf artarsa, galip olan anasırın harflerinden alıp kalan harflerin sonuna eklersin. Galip olan anasırda şöyledir: Matlub olan kimse ateşe, toprağa, havaya veya suya bağlıdır. Eğer ateşe bağlı olursa, ateş harflerinin adedini alır ve birinci bast üzerine hesap ettikten sonra, toplamı istintak ederek kaç harf olursa o harflerden ilave ederek ismi tamamlarsın.

 

      Ateş harflerinin birinci bast adedi 3550 dir. İstintak ettik. Bu harfler oldu.

 

ن        ث        غ        ج

Cim            Ğayın           Se              Nun

      Toprak harflerinin birinci bast adedi 4015 tir. İstintak ettik. Bu harfler oldu.

هـ        ى         غ         د

Dal            Ğayın             Ye                He

      Hava harflerinin birinci bast adedi 3757 dir. İstintak ettik. Bu harfler oldu.

 

ز         ن         ذ         غ         ج

Cim            Ğayın         Zel           Nun         Ze   

 

      Su harflerinin birinci bast adedi 3342 dir. İstintak ettik. Bu harfler oldu.

 

ب         م         ش         غ         ج

  Cim             Ğayın             Şin               Mim              Be

      Esma-i Kitabetteki isimlerin harflerini birinci bast üzerine hesap edip, istintak edersin. Ortaya çıkan harfler zevc ise dördüncü bast ile, ferd ise beşinci bastın adetleriyle hesap eder ve her bir adedide müstentak edersin. Daha sonra bütün harfleri satrı vahid edip sayarsın. Çıkan harfler zevc ise dörder harften, ferd ise beşer harften isimlere bağlarsın. Bu isimlere Esma-i A’van denir. Eğer fazla harf kalırsa Esma-i A’van ın ilk isminden harf alıp kalan harflerin sonuna eklersen Esma-i A’van isimlerini tamamlamış olursun.

 

      Esma-i A’van harflerinin birinci bastını alıp, toplamı istintak eder ve çıkan harfleri zevc ise dört defa, ferd ise beş defa bast edersin. Her bir adedide tekrar müstentak edersin. Daha sonra bütün harfleri satrı vahid edip sayarsın. Zevc ise dörder harften, ferd ise beşer harften isimlere bağlarsın. Bu isimlerede Esma-i Kasem denir. Esma-i Kasem bütün a’vanın üzerine hakimdir. Şayet fazla harf kalırsa, Esma-i Kasemin İlk isminin ilk harflerinden alıp, kalan harflerin sonuna ekler ve Esma-i Kasemi tamamlarsın. Bundan sonra Esmaların Vefkini yazar ve vefki unsura göre kullanırsın. Veya Esmaları Azimete bağlar ve Azimetle meşgül olursun. Yani Azimeti okursun.

 

      Amel zamanında buhur yakarsın. Amelin hayr için olursa, güzel kokulu buhurlar, (Ud, Amber, Za’feran, Misk ve Haslüban gibi) yakarsın. Amelin şer için olursa, kötü kokulu buhurlar, (Hantit, Kibrit, Cin tırnağı, soğan ve samırsak kabuğu gibi) yakarsın.

 

      Daha iyi ve kolay anlaşılması için örneği ile açıklayalım ki, bu ilme aşina olan isteklilere kolaylık olsun.

 

 

HAVA SU TOPRAK ATEŞ BAST DERECELER
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri 
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri