YEDİ HARFİN SIRRI

Fatiha suresinde olmayan bu yedi harfin kadri celil olup şanıda yücedir. Bu yedi harfin bazıları hayra bazılarıda şerre delalet eder.

YEDİ HARFİN SIRRI
YEDİ HARFİN SIRRI Yönetici
Bu içerik 34509 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

YEDİ HARFİN SIRRI

Fe (ف ) harfi: Bu harf kuru sıcak olup, tabiatı ateştir. Bu harfin menzili ise Eklil dir. Bu harfin ruhaniyeti genelde hayır amellerinde kullanılır. Ruhaniyeti belli değildir. Bu harfle dünyadaki Salih (iyi) ameller için amel edersen Allah c.c. ın izniyle felaha kavuşursun.

Cim ( ج) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili ise Süreyya dır. Cim harfinin ruhaniyeti ileri gelen insanların arasında olmak, büyük insanların, dünya erbabının ve kalem ehillerinin arasına girmek için kullanılır.

Şın (ش ) harfi: Bu harf kuru sıcak olup tabiatı ateştir. Menzili ise Belde dir. Şın harfinin ruhaniyeti karışık olup, dünya işlerinin hiç birisine yaramaz.

Se ( ث) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili ise Sa'dil beli' dir. Se harfinin ruhaniyetinin tabiatı mu'tedil (Orta halli) olup, bütün hayır amellerinde münasiptir.

Zı ( ظ) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili ise Feraul muahhir dir. Bu harfin ruhaniyetinin tabiatı mümtezic olup sebebler ve denemelere mani olur.

Hı ( خ) harfi: Bu harf nemli soğuk olup tabiatı sudur. Menzili ise Sa'dil suud tur. Bu harfin ruhaniyetinin tabiatı mu'tedil (Orta halli) dir. Said olup bütün hayr amellerinde yardımcı olur.

Ze ( ز) harfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı havadır. Menzili ise Zera'dır. Ze harfinin ruhaniyeti hastalıkların defi' meleküt (Ruhlar alemi) ün fethi, bütün hayır ve şer amellerde kullanılır.

 

Bu yedi harf yedi isimde toplanmıştır. İsimlerde şunlardır:

 

Bu yedi isim Arapça olup, bu isimlerin her birinin Süryanice olarak karşılığı, her bir isme ait günü, gezegeni, tılsımı, ardi yardımcısı, ulvi meleği ve buhuru vardır. Cetvelde şu tertip üzere toplanmıştır. Cetvel budur.

 

 

Her harfe ait yedili hatem olup, o hatemlerde şöyledir:

     Fe harfinin yedili hatemi:              Cim harfinin yedili hatemi:

 

 

 Fe harfinin yedili hatemi: Cim harfinin yedili hatemi:

 

 

Şin harfinin yedili hatemi:                    Se harfinin yedili hatemi:

 

 

 

Ze harfinin yedili hatemi:

 

      Bilki! Fe (ف) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:

 

 Fettah     Ferd    Falık     Faıl      Fatır

ismi şeriflerinini sırrı vardır.

 

Cim (ج) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:

Cevvad   Cebbar   Cemil     Cami'     Celil 

 

ismi şeriflerinini sırrı vardır.

 

Şekür      Şakir      Şehid

ismi şeriflerinini sırrı vardır.

 

      Se (ث) harfinde Allah Teala nın isimlerinden: 

 

                Varis       Bais      Sabit

ismi şeriflerinini sırrı vardır.

 

      Zı (ظ) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:

Hafiz       Zahir     Zahir

ismi şeriflerinini sırrı vardır.

 

      Hı (خ) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:
Hallak     Halik       Habir

ismi şeriflerinini sırrı vardır.

 

      Ze (ز) harfinde Allah Teala nın isimlerinden:

Muiz    Aziz     Zekiyyü

 

ismi şeriflerinini sırrı vardır.

      Bu harflerde insan oğlunun dilemiş olduğu hayır veya şer olsun dilediği herşey vardır. İstediğin her şey senin ameline münasip olan her şeyi yaparsın. Çünkü her sırrın ona layık bir ameli vardır. Kim! Bunu bilip onunla talep ederse, Allah Teala hazretleri o kişiye talep ettiği şeyi kolaylaştırır. Sen münasebetlerine çok dikkat et. Çok yüce olan bu harflerin tasrif latiflerindendir.

      Ameline layık olan harfi alır ve bu harfin yedili vefkini yazdıktan sonra buhurunu tüttürerek, üzerine aşağıda gelecek olan Azimeti okursan, seni mutlu edecek şeyi görürsün. Amelin Allah c.c. ın izniyle başarılı olur.

      Yedi harfin Azimeti budur:

 

 Yedi harfin Azimet


Yedi harfin Azimeti 2

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül vahidül ahadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehü küfüven ahad. La ilahe illallahül celilül cebbarüllezi hükmühü mada ala tarikil ecbari la yüselü amma yefalü ve hüm yüselün La ilahe illallahülş şekürüş şehidül alimü bi zavahiril umuri ve bi vatiniha. Ya'lemü yelicü fil ardı ve ma yahricü minha ve ma yenzilü mines sema-i ve ya'rucü fiha ve hüver rahimül ğafur. La ilahe illallahüs sabitül baisül varisüllezi yerci-u ileyhil umuru küllühü ve bi fenel ekvanive men fiha ve yünadi. Limenil mülkül yevm. Felem yecibühü ehadün feyecibü nefsehü bi nefsihi feyekulü. Lillahil vahidil kahhar. Fekülli men lehü da'vetün fi emrin batinin ev zahirin kale ev kesura raci-un ileyh. La ilahe illallahüz zahirul batınul muhtassu bir rahmeti vel efdali müdebbirul ekvani bi hikmetih. La ilahe illallahül habirul muttali-u ala hafayel melükü vel melekütü alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel hakimül habir. La ilahe illallahüz zekiyyul azizül ğalibüllezi la yağlibühü ğalibün vala yencü mink ada-eti haribün ve hüvel vahidül kahhar. Ecibü eyyetühel ervahır ruhaniyyetil müvekkilüne vi hidmeti hazihil ahrafü ve tevekkelü b ikada-i havaici ve nifazi ma rabbi bil kuvvetilleti emedde kümullahü ecib ya eba abdullahil müzhibü bi yahin yahin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke rukyail. ecib ya mürreh bi samin samin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke Cebrail. Ecib ya eba muhrizil ahmeru bi demlihin demlihin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke semsemail. Ecib ya bürkan bi telmihin telmihin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke Mikail. Ecib ya şemhureş bi celcemişin celcemişin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke sarfeyail. Ecib ya ebal hasani zevbaatü bi nuhin nuhin azizü azizün ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke anyail. Ecib ya eba nuh meymun bi ezeliyyin ezeliyyin ezrarin ezrarin ve bil melikil ğalibü emruhu aleyke kesfeyail. Ecibu eyyetühel mülüküs sebatü ve tevekkelü bi kada-i havaici ve nifazi ma rabbi bi hakki min emruhu beynel kafi ven nun ve bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim. Elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate barakallahü fiküm ve aleyküm.

havas ilmi sır fatiha fe cim şın se sırrı havvası
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
ahmet     2019-04-22 diğer yorum gitmedi galiba.çok ihtiyacım var.tam yazılış zamanı pazar günü başlanıyo cumartesiye kadar hergün güneş doğarken bi sembol çiziliyo diye biliyorum.şunu öğrenmek istiyorum tam güneş doğarken ne demek?güneşin tam yuvvarlak olarak göründüğü 2 buçuk dakikamı.yoksa güneş doğuşundan 45 dakika kerahat vakti içerisindemi?
ahmet     2019-04-22 çok ihtiyacım var.yazma zamanı hakkında bilgi bulamadım.pazar günü güNeş doğarken başlanıp cumartesiye kadar her gün bir sembol diye biliyorum.güneş doğarken demek ne demek oluyor.Kerehat vakti 45 dk lık süremi yoksa güneşin tam görünür hale geldiği 2 buçuk dakikalık süremi?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri