HAZİNELERİ AÇMAK

Bu, çok kuvvetli bir Azimet olup, kapalı olan her hazine bu azimet ile açılır. Cahiliye Kral’larından kalan yeraltındaki mallar ve hazineler kapısında düzenlenmiş olan kaya ve kuleler bu azimet sayesinde açılır.

HAZİNELERİ AÇMAK
HAZİNELERİ AÇMAK Yönetici
Bu içerik 2181 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Define Bulmak icin


Bu Azimeti kullanmanın şekli; Boş bir yerde ve insanlardan uzak olarak, günlerce bu azimete hizmet edersin.

      Yirmibirinci gün olduğunda uzun boylu, siyah büyük başlı, at üzerinde ve elinde büyük bir Aslan olan bir kişi zuhur eder. Seninle konuşur. Sen ona cevap verme! Azimeti okumaya devam et.

      Otuzbeşinci gün kafası Köpek, cismi ise insan olan biri gelip sana selam verir ve seninle konuşmak ister. Onada cevap verme ve Azimeti okumaya devam et. O senden gider.

      Kırkikinci gün olduğunda yeşil elbiseli yetmiş erkek zuhur eder. Sana selam verirler. Sen onların selamını al. Onlar sana: “Bizden ne istiyorsun” derler. Sende onlara: “Önce Allah c.c. tan, sonrada sizden Tavis diye isimlendirilen Dimriyates Sandid sultanınız ve halifenizle görüşmek istiyorum” dersin. Onlar sana: Peki tamam! diyerek giderler.

      Ey bu isme hazırlanan Talip! Vadedilen kırkyedinci (47) günde senin için beyaz bir şehir zahir olur. Bu şehrin içinde Atlı ve atıcılardan olan büyük bir ordu vardır. Bu Askerler dağlara ve ovaya iner. Sen bu askerlerin seslerini işitirsin. Daha sonra bu askerler şehrin kapısı önüne çadırlarını kurarlar. İlk kurdukları çadır yeşil ipekten olup, yeşil kubbelidir. Çadırın tepesinde kırmızı bir yakut vardır. Bu yakut etrafa lamba gibi ışık verir. Çadırın kubbesine inci yakutla süslenmiş altından bir kürsi dikilir. O anda sen düşman ile savaşıp, geri dönen askerler görürsün. Bu askerlerin elbiseleri beyazdır. Bunların arasında Tavis diye isimlendirilen bir önder vardır. Önderin üzerinde ışığından gözleri giderecek şekilde bir elbise vardır. Başındada ruhanilerin ve mü'min cinlerin önderi, hazineleri imar eden ve ifritlere hükmeden de vardır. Bunun elinin altında da yetmiş (70) komutan vardır. Her komutanında sancağı vardır. Her sancağın altında yetmişbin (70.000.) atlı ordu vardır. Ayrıca 70.000. de okçu vardır. Bunlar göz  açıp  yumuncaya  kadar,  Cinni  yardımcılarla  emrolundukları şeyi yerine getirirler ve asla ve asla isyan etmezler.

Bu Cin'lerin sultanı olan Tavis öne geçer ve sana selam verdikten sonra şöyle der: "Ey bizim Azimetimizi okuyan, kardeş lerimizi öven, ordumuza selam veren ve bizimle buluşmak için evlerden uzakta günlerce halvette kalan, bizim harikülade oyunlarımıza rabet eden ve sırlarımızı isteyen efendi; Senin için bizde hibe sofraları, nurlu ve acaip şeyler vardır. Kahrımızın nurundan bizim korumamız altında bir kılıç kuşanacaksın. Bununla dört yönde her hazineye ve her defineye bizim hükmümüz altında hamle edebilirsin. Senin için senin sözün dinlenir ve sana iteat edilir. Sen! Ne istersen bize emret. Biz yerine getiririz".

     Sende o zaman Lübani zeker, Sandalı ahmer ve Ziyabe diye isimlendirilen Sent buhurlarını yakarsın. Kral Tavis kendini bu buhurlarla buhurladıktan sonra, Ona şöyle dersin:

hazine-acmak-tılsım-sihir-iptal-ayet
(Ey Kral Tavis! Senden kayaların devrilmesinin, mağaraların ve kapalı yerlerin sırrını isterim).

Sen her ne istersen Kral Tavis o çemberin erbabını çağırır ve onlar Kral'ın etrafında toplanırlar. Onlardan korkma! Çünkü onlar yanmakta olan buhuru koklamaktadırlar. Bu koku onların yanında sofra ve onlar için en yüce hediyedir. Buhurun dumanı kesildiğinde Kral Tavis vezirine emreder. Vezirde şöyle der; "Ey Cinlerin ifritler topluluğu! Kral Tavis size tılsımlı olan kayaları, hazineleri ve diyarların kapılarını, hangi kavimden olursa olsun bizim azimetimiz olan bu azimeti bu adem oğluna açılmasını emretti" der.

      Ey Talip! Sana sırrı giydirirler. "Bizim azimetimizi okuduğun müddetçe biz senin emrettiğin herşeyi işleriz derler. Onların hepsi işittik ve emrolunan şeye iteat ettik derler".

      Daha sonra o topluluk göz açıp kapamadan daha seri bir şekilde dağılırlar. Sende Allah Teala'nın sana sunduğu mevhibeler ile o halvetten sevinçli ve mutlu olarak ayrılırsın.

      Her ne zamanki, bir hazineye veya mağaraya geldiğin zaman orası senin için infilak eder. Şayet oraya girmek istersen, azimeti bir defa okuyup, hizmete kaim olan buhurları yak. Sen! Dağın infilak ettiğini duyarsın. Daha sonra kapıdan şimşek çakarcasına bir ses duyarsın. Kapıdaki o kilit açılır. İçeriye gir ve dilediğini al. İçeriye giren yetmiş (70) kişi olmuş olsa bile istediğinizi alırsınız. Seninle beraber bin (1000) kişi bile olsa üzerinize kapı kapanmaz ve her istediğinizi alıp çıkarsınız.

      Daha sonra bu azimeti bir defa okuyup, zikredilen buhurları tüttürürsün. O anda hayal gibi bir şey görürsün. Buhurları ateşe atma ve buhuru kes. Ama buhurları yakman ve azimet okuman kapının önünde vede çıkarken olmalıdır. O zaman kapı kapanır. Anla! İrşad olursun.

 

      Okunacak Azimet budur:


hazine-acmak-tılsım-sihir-iptal-ayetler
hazine-acmak-tılsım-sihir-iptal-ayet hazine acma azimeti

hazine azimet define tılsım iptal etmek
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri 
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri