Kuduriye Duası

Kuduriye Duası, eski sevgilisini veya eşini geri getirmek isteyenler için tatbik edilen bir duadır; fakat Kuduriye Duası, yalnızca giden eski sevgilinin veya eşin geri döndürülmesi için değil, diğer birçok talep için de okunur.

Kuduriye Duası
Kuduriye Duası Yönetici
Bu içerik 46214 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Kuduriye Duası

 

Kuduriye Duası ile alakalı açıklamalar yapacağım bu yazıda, dikkat etmen gereken bazı çok mühim hususları da öğrenmiş olacaksın. Şu bilgiyi vererek başlamak istiyorum:

Bu dua, genellikle, eski sevgilisini veya eşini geri getirmek isteyenler için tatbik edilen bir duadır; fakat Kuduriye Duası, yalnızca giden eski sevgilinin veya eşin geri döndürülmesi için değil, diğer birçok talep için de okunur.

Bu yazıda ilkin, Kuduriye Duası ile ilgili bir iki önemli noktayı aydınlatacağım, ardından Kuduriye Duasının orijinal ve tam metnini sunup gerekli yerlerin açıklamasını yapacağım. Son olarak da bu dua ile ilgili mutlaka bilmen gereken hususları dile getireceğim.

Dolayısıyla yazıyı başından sonuna kadar okuyup anlamadan, duayı tatbik etmemeni öneririm. Çünkü bir noktanın eksik bırakılması duanın tesirini azaltabilir.

 

Kuduriye Duası Nasıl Okunmalıdır?

Evvela şunun altını önemle çizmeliyim ki Kuduriye Duası da diğer tüm dualar gibi dünyevi kirlerden arınılmış bir şekilde okunmalıdır. Yani duaya durmadan önce, abdest alınması her zaman daha makbuldür.

Ayrıca, birçok duada yapıldığı gibi Allah'ın esmasını (güzel isimlerini) taşıyan Kuduriye Duasında da abdest alındıktan sonra iki rekat namaz kılınması, duanın kabulüne vesile olacaktır.

Evet, şimdi duanın asıl metnini (orijinal Arapçasını) ve bazı kısımlarının açıklamasını (mealini, anlamını) görelim:
 

"Bismillahirrahmanirrahim 

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.

Ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. 

Ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen, ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. 

Veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine. Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.

Ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sadvensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn Ya Kudduru Ya Kudduru Ya Kudduru. 

Ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya Kudduru Ya Kudduru Ya Kudduru. 

Allahümme yessir lena umurena mear rahati likulubina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün Ya Kudduru Ya Kudduru Ya Kudduru. 
 

Bismillahirrahmanirrahim.

Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim. Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşilazim.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yühıbbunehüm kehubillahi. Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin."

Gördüğün gibi Kuduriye Duası, tamamen Allah'ın esması ile iç içe olan bir dua. Fakat burada önemli olan kısım, duada, Allah'ın esmasının geçiyor olması değil, bu duanın sahih (doğru, güvenilir) olup olmadığı kısmıdır.

Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğumu anlatayım:

 

Kuduriye Duası Sahih midir?

Son yaptığım araştırmalardan elde ettiğim bilgi, şu gerçeği apaçık bir şekilde görmeme vesile oldu:

 

Meğerki İslâm dininin sahih kaynaklarında Kuduriye Duası'nın yeri yokmuş. Yani Kuduriye Duası da birçok dua gibi, birer şehir efsanesinden ibaretmiş. Hatta güvendiğim bazı İslâm alimlerinin Kuduriye Duasıyla ilgili açıklamalarını okuyunca şok oldum.

Kuduriye Duası

Kuduriye Duası Dua caizmi Çevirgel Duası
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri