DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ

Hazine bulunan mekanda ateş,duman,ayı,yılan,kum,sel, deprem ,yel,çalgı, def, ney gibi sesler işitirsen veyahut ok atan ve zenci bir cocuk görürde oradaki hazineyi defineyi para bulunan küp veya sandıgı cıkarmak isterde yukarıda saydığımız şeyler mani olursa biiznillahi teala bu konuyu okuyup uygulayanlar allahın izni ve keremiyle fayda görürler, Definedeki Sihirler, büyüler, Tılsımlar iptal olur.

DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ Yönetici
Bu içerik 8074 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ

 

Her hatemin bir ameli ve bir hassasiyeti vardır. Bunlar, Allah Teala'nın isimlerinden ve hazinelerindendir.

 


BİRİNCİ ŞEKİL

    Hazine bulunan mekanda ateş görürsen, aşağıdaki şekli bir çömlek parçası üzerine yazıp çömlek parçasını o ateşin içine at. Allah Teala hazretlerinin emriyle o ateş batıl olur.

    Şekil budur:

DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ BİRİNCİ ŞEKİL

 


İKİNCİ ŞEKİL

    Hazine bulunan mekanda duman görürsen, siyah bir koyun kemiğine aşağıdaki şekli yazıp, yazdığın kemiği Laden ve Lüban ile buhurla. Kemiği duman çıkan yere atarsan, Allah c.c. ın emriyle o duman batıl olur. 
 
    Yazılacak şekil budur:
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ İKİNCİ ŞEKİL
 

ÜÇÜNCÜ ŞEKİL
    Hazine bulunan mekanda sallanan bir kılıç görürsen, aşağıdaki şekli Aslan derisine yazıp, deriyi kıl ile buhurla ve deriyi kılıç sallayanın önüne bırak. Eğer cisim var ise batıl olur ve gider. Cisimde hareket  yoksa,bu harflerin ruhaniyeti onu durutup batıl eder. 
 
    Şekil budur:
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ ÜÇÜNCÜ ŞEKİL
 

DÖRDÜNCÜ ŞEKİL
    Hazine bulunan mekanda Ayı, Yılan ve benzeri suretler görürsen, aşağıdaki şekli yazıp, Meyatü saile ve Muklil ezrak buhurları ile tebhir et. Bu yazdığın şekli gördüğün suretin üzerine koyarsan o suret, Allah c.c. ın emriyle batıl olur. 
 
    Şekil budur:
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ DÖRDÜNCÜ ŞEKİL
 
 

BEŞİNCİ ŞEKİL
    Hazine bulunan mekanda kum ve yel görür ve de seni helak etmek isterse, şu şekli: 
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ BEŞİNCİ ŞEKİL

zaferan ile dört köşeli bakır bir levha üzerine yaz. Levhayı ateş üzerine koyup, şu Azimeti okursan, o maniler iptal olur.

      Okunacak Azimet budur:
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ BEŞİNCİ ŞEKİL OKUMA AYET DUA


ALTINCI ŞEKİL
    Hazine bulunan mekanda çalgı, def, ney ve sesler görür ve işitirsen ve de oradan hazine almak istersen. Dokuz (9) adet Turunç yaprağına aşağıdaki şekli yaz. Arka arkaya o yaprakları ateşe atıp, Limon buhur edersen, hepsi batıl olur.
 
    Yazılacak şekil budur:
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ ALTINCI ŞEKİL
 

YEDİNCİ ŞEKİL
    Hazine bulunan mekanda hareket eden kum görürsen ve o kum da seni helak etmek için üzerine gelirse, şu şekli bir cam levha üzerine yaz. 
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ YEDİ ŞEKİL

Camı kalsuniye ve laden ile buhurla. Daha sonra o kum görünen yere camı koyarsan, Allah c.c. ın izniyle kum batıl olur.
 

SEKİZİNCİ ŞEKİL
    Hazine bulunan mekanda bir ok atan görürsen, aşağıdaki şekli bir parça kırmızı çömlek üzerine yaz. Çömleği Şahtere ve Lüban ile buhurlayıp, o ok atanın önüne koy. Allah c.c. ın emriyle batıl olur. Yazılacak şekil budur:
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ SEKİZ ŞEKİL
 

DOKUZUNCU ŞEKİL
    Hazine bulunan mekanda zayıf ve zenci suretinde bir çocuk görürsen, aşağidaki şekli bir kağıt üzerine yazıp, onun önüne at. Allah c.c. ın emriyle batıl olur.
 
    Yazılacak şekil budur:
DEFİNEDEKİ TILSIMLARIN İPTALİ DOKUZ ŞEKİL
 

BUHURLARI VE GEREKLİ TÜM MAZEMELERİ SATIN ALMAK İCİN
İletişim Adresi:
Facebook : 
https://www.facebook.com/bilgisahcom/
Sitemizden: 
http://bilgisah.com/iletisim.html

ORJİNAL İRAN SAFRAN MÜREKKEBİ SATIN AL 

 

Bu hatemler, Şeyh Samur Hindi (r.a.) nin Cevahirul ulum ve künüzül arş ile Sırril meknun isimli kitaplarından alınmıştır. 

Define define arama define tılsım define büyü define sihir Hazine arama altın cıkarma Tılsım iptal define tılsımları nasıl bozulur define tılsımı bozmak define tılsım çeşitleri definedeki tılsımları bozmak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri