İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua

Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak Şeyleri İstese Dahi Süratle Kabul Göreceği İsmi Şerifler - Cübbeli Ahmet Hoca

İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua
İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua Yönetici
Bu içerik 9014 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz
Haberin videosu için tıklayın!

Kendilerini Okuyup Dua Edenin ·En Olmayacak Şeyleri istese Dahi Süratle Kabul Göreceği lsm-i Şerifler 

Gıyasüddin Muhammed el-Akuli (RahimehuIIah)ın, senediyle naklettiği bir rivayete göre; Umare ibni Zeyd (Rahimehullah) şöyle anlatmıştır: 

''Ben Allahu Teala'ya ait olan doksan dokuz ismi arıyordum, onları ehli ilme soruyordum. Fakat onlara ulaşamıyordum ve bana onları bildirecek birini de bulamıyordum. 
Nihayet bir cuma günü Rasulüllahin Ehl-i Beyti' nden himmet ve istin bat (gizli ilimler çıkartma sıfatının) sahibi bir zata rastladım, kendisine selam verdim. Selamım1 aldı, evvelce de benim kendisiyle ve şahsına hürmetim vardı. 

Alim olmakla birlikte vera' (şüphelerden dahı sakınma) ve ibadet sahibi olan bu zat duası makbul biriydi, kendisinin (tayy-i mıekan kerametine sahip olduğu ve) Medıne'den Mekke'ye çıkıp Arefe günü insanlarla birlikte vakfede bulunduğu, sonra dördüncü gün Meöıne'ye döndüğüne öair birçok kerameti insanlar arasında yaygın idi. 

Ben kendisine (ism-i Azam'ın da içlerinde bulunduğu) bu isimleri sorduğumda mazeret beyan ederek bir süre bana bunları bildirmekten çekindi, benim ısrarım karşısında dayanamayarak benden adını teşhir etmeyeceğime tlair söz aldıktan sonra bana: 

'Ey Umare! Senin bana şüphesiz inancın, ilme ve hayra rağbetin olmasaydı bunu sana bildirmez­dim, sen de kendilerine güvenmediğin hiç kimseye bunu öğretme. Şüphesiz ki bu isimler Allahu Te'ala'nın kitabında mevcuttur' dedikten sonra o ism-i şerifler hangi surelerde geçtiğini açıkladı ve nihayet: 

'Ey Umare! Bu isimleri okuduğun zaman şüphesiz ki bunlarda Allah-o Te'ala'nın Ism-i  Azamı (en büyük ismi) mevcuttur (bunları okuduğunda onuda: okumuş olursun). Bu isimlerle dua etmeye niyetlendiğin zaman öncesinde bir oruç geçmiş olsun ki ben senin perşembe günü oruçlu olup cuma gecesi seher vaktinde bu isimlerle dua yapmanı isterim. 
Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah-o Te'ala'ya yemin ederim ki mümin bir kul Allahu Tealaya bu isimlerle dua ettiğinde Allahu Te'ala mutlaka ona icabet edip kendisine rahmet eder, hatta bu kul suyun üzerinde yahut rüzgarın sırtında yürümek isteyecek olsa da elbette duası kabul edilir' buyurdu." 

Sonra ben keddisinden bu isimleri bana beyan etmesini talep edince bu talebime icabet ederek ism-i şerıfleri şöylece saydı: 

Umare (Rahimehullah) şöyle anlatmıştır: "Ben bu isimlerle Allah-u Azze ve Celle'ye birkaç defa du­ada buluı1dw11 ve bunları icabeti çok yakın olan isimler olarak buldum. Kardeşlerimden bir cemaat de bunu benden yazdılar, hepsi de bana bu ism-i şerıflerle yapılan duanın hem keı1dileri, hem de dua yaptıkları kimseler hakkında süratlice kabul edildiğini bildirdiler." 

Bu rivayeti Umare (Rahimehulliih)dan nakleden Ebfi Muhammed (Rahimehullah) şöyle demiştir: "Kendisinden başka hiçbir ilah btılunn1ayan Allah-u Te'ala'ya yemin olsun ki beı1 de helak olacağımdan korktuğum çok mühim hadiseler başıına geldiğinde bir çok kere bu duayı yaptım, her seferinde Allfilı-u Te'ala beni o tehlikelerden halas etti."

İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua

Türkçe Okunuşu:

Allahümme
innî eselüke


Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Rabbelâlemîn! Yâ Melik!

Muhît! Yâ Kadîm! Yâ Kadîr! Yâ Alîm! Yâ Hakîm! Yâ Aliyy! Yâ Azîm!

Tevvâb! Yâ Basîr! Yâ Veliyy! Yâ Vâsi ‘! Yâ Kâfîy! Yâ Raûf! Yâ Bedî ‘!
Yâ Şâkir!
Yâ Vâhid! Yâ Semî ‘! Yâ Kâbid!

Bâsid! Yâ Hayy! Yâ Kayyûm! Yâ Ganiyy! Yâ Hamîd! Yâ Gafûr!

Halîm! Yâ İlâh! Yâ Karîb! Yâ Mucîb! Yâ Kaviyy! Yâ Serî ‘!
Yâ Habîr!
Yâ Vehhâb! Yâ Kâim! Yâ Vâhib! Yâ Sâdık! Yâ Bâis!
Yâ Rakîb!
Yâ Hasîb! Yâ Şehîd! Yâ Afuvv! Yâ Mukît! Yâ Vekîl! Yâ Fâtır!

Kâhir! Yâ Latîf! Yâ Kâdir! Yâ Muhyî! Yâ Mümît! Yâ Ni’melmevlâ!

Ni’mennasîr! Yâ Hafîz! Yâ Mecîd! Yâ Vedûd! Yâ Zelarşilmecîd!

Fe’a’lel li mâ yurîd Yâ Kebîr! Yâ Müteâl! Yâ Hannân! Yâ Mennân!

Vâris! Yâ Şekûr! Yâ Hallâk! Yâ Gaffâr! Yâ Kerîm! Yâ Hakk!

Mübîn! Yâ Nûr! Yâ Hâdî! Yâ Fettâh! Yâ Gâfir! Yâ Kâbilettevb!

Şedîdel i’kâb! Yâ Zâttavl! Yâ Razzâk! Yâ Zelkuvveh! Yâ Metîn!

Berr! Yâ Melîk! Yâ Muktedir! Yâ Zelcelâli vel ikrâm!

Rabbelmeşrikayn! Yâ Rabbelmağribeyn! Yâ Bâkî! Yâ Evvel!
Yâ Âhir!
Yâ Zâhir! Yâ Bâtın! Yâ Kuddûs! Yâ Selâm! Yâ Mü’min!

Müheymin! Yâ Azîz! Yâ Cebbâr! Yâ Mütekebbir! Yâ Hâlık!

Bârî! Yâ Musavvir! Yâ Mübdî! Yâ Müîd! Yâ Ehad! Yâ Samed!
Entüsalliye
alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve en terzuk(k)anî ve cemîa
mey
yetealleku bî bitemâmi niamike vedevâmi âfiyetike

erhamerrâhimîn!

 

Cübbeli Ahmet Hoca Video:
İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua

 

Lalegül Dergisi Temmuz 2016

Dertleri Sıkıntıları Açmak İçin Dualar duanın kabul olması için duanın kesin kabul olması için kesin kabul dua kesin kabul olacak dua kesin kabul cübbeli dua kabul olması için ne yapılmalı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri