Teheccüd Namazı (Gece Namazı)

Teheccüd namazı (Gece namazı) fazileti Efendimiz sallahu aleyhi ve sellem gece namazını nasıl kılardı ve neler yapar neler okurdu.

Teheccüd Namazı (Gece Namazı)
Teheccüd Namazı (Gece Namazı) Yönetici
Bu içerik 3909 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

(Ey Müslüman kadınlar! Erkekler hakkında duyduğunuz müjdelerden dolayı ve peygamberimin hanımları hakkında zikrettiğim fazîletler yüzünden, sizde bir hayır olmadığını sanarak ümitsizliğe kapılıp üzülmeyin! Zira Allâh-u Te`âlâ’nın bütün hükümlerine boyun eğerek) İslâm’a giren erkekler ve İslâm’a giren kadın lar, (inanılması gereken meselelerin ta mamına) iman eden erkekler ve iman eden kadın lar, (emirleri tutup yasaklardan kaçarak) itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, (niyetlerde, söz lerde ve fiillerde doğruluğu şi`âr edinmiş) sâdık er kekler ve sadâkatli kadınlar, (kaza ve kader gereği karşılaştıkları zorluklara, özellikle de hanımlarından gördükleri sıkıntılara)sabreden erkekler ve (tüm musîbetlere, özellikle kocalarından çektiklerine) sab reden kadınlar, (namazda sa ğa sola bakmayan ve kendilerini insanlardan üstün görmeyip, bu tevâzuyu dışa vuran) huşû’lu erkekler ve huşû’ sahibi kadın lar, (farz olan zekâtı ve nâfile olan sadakaları) bağış yapan erkekler ve bağışta bulunan kadınlar, (farz ve nâfile olarak) oruç tutan erkekler ve oruçlu bu lunan kadınlar, tenâsül uzuvlarını (zina, livâta ve lezbiyenlik gibi haramlardan) koruyan erkekler ve muhâfaza eden kadınlar, (hem dilden, hem de kalp ten tesbîh, tahmîd, tehlîl getirerek, Kur’ân okuyarak ve İs lâmî ilimlerle meşgul olarak) Allâh’ı çokça zik reden erkekler ve zikir ya pan kadınlar, şüphesiz Allâh bunlar(ın işledikleri günahlar) için büyük bir mağfiret ve (tâatlarına karşılık olarak da) pek bü yük bir mükâfat hazırlamıştır.

TEHECCUD NAMAZI FAZİLETİ
 

Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca, İman İslam İlmihali, Sayfa 298

teheccüt namazı teheccüd namazı fazileti faziletleri sevabı gece namazı nasıl kılınır kaç rekat kılınmalı uyuyup uyandıktan sonra kılmak 8 rekat 10 rekat sekiz on salatü'l-leyl
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri