ÜÇLÜ VEFK - ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Vefk Nasıl yapılır sorularının başında gelen (3) üç'lü vefkin yapılışı sayıların dizilişini ayetlerin ve yapılıştaki kaideleri anlatmaya çalıştık. Üçlü vefkin havvası celilesi - Üçlü Vefkin Sırları

ÜÇLÜ VEFK - ÖZELLİKLERİ NEDİR?
ÜÇLÜ VEFK - ÖZELLİKLERİ NEDİR? Yönetici
Bu içerik 3735 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Her vefk, en boy ve kuturlardan meydana gelir. Üçlü toprak unsuru vefki: 2, 9, 4 birinci satırı, 7, 5, 3 ikinci satırı, 6, 1, 8 üçüncü satırlarıdır. 2, 7, 6 birinci dıl’ı, 9, 5, 1 ikinci dıl’ı, 4, 3, 8 üçüncü dıl’ı dırlar. Üçlü vefkin 2, 5, 8 sağ kuturu, 4, 5, 6 sol kuturudur.

      Toprağa mensup olan üçlü vefkin aslı ve temeli budur:

Vefk nasıl yapılır. Üçlü vefk yapımı

      Üçlü vefkte miftah (Başlangıç) ve muğlak (Son) hanesinin toplamı olan 1 + 9 = 10 sayısının yarısı vasat (Orta) hanesidir. Üçlü vefkin vasatı beş (5) muğlağı dokuz (9) olduğuna göre beş (5) i dokuz (9) ile çarparsak çıkan 45 adedi üçlü vefkin mesahe (Kenar hanelerinin toplamı) sidir.

      Her vefkte olduğu gibi üçlü vefkinde sekiz (8) muhtelif makamı olup, bu sekiz kaide şöyledir: 

  1. Miftah: Anahtar veya başlangıç olup üçlü vefkin birinci (1.) hanesidir.
  2. Muğlak: Son hane olup üçlü vefkin dokuzuncu (9) hanesidir.
  3. Adil: Miftah ile Muğlak hanelerinin toplamıdır. 9 + 1 = 10 dur.
  4. Vefk: Bir dılı’ veya satırın toplam adedidir. Üçlü vefkte dılı’ veya satırın toplamı onbeş (15) dir.
  5. Mesahe: Bir vefkte bulunan bütün dılı’ların veya satırların toplam adedidir. Üçlü vefkin mesahesi 15 × 3 = 45 tir.
  6. Zabit: Bir dılı’ ve bütün vefkin toplamıdır. Üçlü vefkte zabit 45 = 60 tır.
  7. Ğaye: Zabit adedin iki mislidir. Üçlü vefkte zabit 60 + 60 = 120. dir.
  8. Asıl: Ğayenin   Muğlak   veya  kutup  adediyle  çarpımından çıkan  adettir.  120  ×  9 =  180 dir.  Bütün   vefklerde   asıl  ğayeye hüküm eder. Her vefkin ğayeside vefkin diğer hanelerine hükmeder. Üçlü vefkin dört anasıra göre tanzim edilmiş şekilleri vardır. Yapacağın amel ateşe bağlı ise üçlü vefkin ateş unsuru şeklini, toprağa bağlı ise toprak unsuru şeklini, havaya bağlı ise hava unsuru şeklini ve yapacağın amel suya bağlı ise su unsuru şeklini tanzim edersin. Üçlü vefkin aslı ve temeli topraktır. Üçlü vefkin anasırı erbaaya göre şekilleri budur.

      Ateş unsuru vefki: Bu vefkin anasırı ateş, yönü doğu ve tabiatı ise kuru sıcaktır.

 

      Üçlü ateş unsuru vefki budur:

Vefk nasıl yapılır. Üçlü Vefk ateş unsuru

  Bu vefkin Ayeti Kerimesi ve Ateş harfleri:

Vefk nasıl yapılır Üçlü vefk ateş unsuru ayeti

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve in minkum illâ varidühâ kâne alâ rabbike hatmen makdiyyâ. Elif he tı mim fe şın zel.

      Üçlü toprak unsuru vefki: Bu vefkin anasırı toprak yönü güney olup, tabiatı ise kuru soğuktur.

      Üçlü toprak unsuru vefki budur:

Vefk nasıl yapılır Vefk toprak unsuru

      Bu vefkin Ayeti Kerimesi ve Toprak harfleri:

Vefk nasıl yapılır - Üçlü vefk toprak unsuru ayet

Bismillâhirrahmânirrahîm. Minhâ halaknâkum ve fîhâ nuîdü kum ve minhâ nuhricükum târaten ve uhrâ. Be vav ye nun sat te dat.

 

      Üçlü hava unsuru vefki: Bu vefkin anasırı hava ve yönü batı olup, tabiatı ise nemli sıcaktır.

      Üçlü hava unsuru vefki budur:

Vefk nasıl yapılır - Üçlü vefk hava unsuru

      Üçlü hava vefkinin Ayeti kerimesi ve hava harfleri:

Vefk nasıl yapılır - Üçlü vefk hava unsuru ayet

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nufiha fîs sûri fecema'nâhüm cemâ. Cim ze kef sin kaf se zı.

 

      Üçlü su unsuru vefki: Bu vefkin anasırı su ve yönü kuzey olup, tabiatı ise nemli soğuktur.

      Üçlü su unsuru vefki budur:

Vefk nasıl yapılır - Üçlü vefk toprak unsuru ayet

      Üçlü su vefkinin Ayeti kerimesi ve su harfleri:

Vefk nasıl yapılır - Üçlü vefk su unsuru ayet

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve cealnâ minel mâ-i külli şeyin hattâ efelâ yü'minûn. Dal ha lam ayın ra hı ğayın.

Vefk Vefk nasıl yapılır Üçlü vefk
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
nergis     2019-07-29 sevabına banada vefk yazarmisiniz sihirle büyüyle korkuyla cin musallat oldu paramı yediler kurtarmadilar????????duada edin????
Münir Kebir     2019-01-17 Ben Ateş unsuru olan 3'lü vefki soldan sağa /üst;618 Orta 753 alt294 buluyorum.Dariesel Sistem olarak alt üçlü karenin orta karsinin altına 1 rakkamı koyarak ayni minval üzere sola hareket ederek dört anasırın vefkini buluyorum.Siz -anladığım kadarıyla dairesel hareketi yok sayıyorsunuz hocam.Nedenini açıklarsanız sevinirim.Saygılarımla
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri 
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri