ÖMER NASUHİ BİLMEN HOCAEFENDİ

1884 yılında Erzurum’un Salasar Köyü’nde doğdu.

ÖMER NASUHİ BİLMEN HOCAEFENDİ
ÖMER NASUHİ BİLMEN HOCAEFENDİ Yönetici
Bu içerik 2540 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

ÖMER NASUHİ BİLMEN HOCAEFENDİ
( EDİRNEKAPI SAKIZAĞACI ŞEHİTLİĞİ )

1884 yılında Erzurum’un Salasar Köyü’nde (şimdiki adıyla Sarıyayla) doğdu. İlk tahsiline, Ahmediye Medresesi müderrisi olan amcası Abdürrezzak İlmî ile Erzurum Müftüsü Müderris Hüseyin Râki Efendi’lerden okuyarak başladı. 1908 yılında İstanbul’a gelerek, Fatih Dersiamlarından Tokatlı Sakir Efendi’nin derslerine devam etti ve icazet aldı (1909). Daha sonra imtihanla Medreset’ül Kudat’a girdi. Burada dört yıl hukuk tahsili yaptı. 1912 yılında açılan ruus imtihanını kazandı. Fatih dersiamı olarak göreve başladı.


1913’te Fetvahâne-i Âli müsevvid mülazımlığına tayin edildi. Bir yıl sonra basmülazımlığa terfi edip, Ağustos 1915’te Hey’et-i Te’lifiyye üyesi oldu. 18 Mayıs 1916’da Darül-Hilafe Medresesi Kısm-ı Âli fıkıh müderrisliğine, Nisan 1917’de Mahkeme-i Temyiz Şer’iyye Dairesi Terekeye Müteallik I’lamat Telhis Mümeyyizliğine getirildi. 1922 yılında Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iyye üyeliğine nakledildi. Aynı yıl bu dairenin kaldırılması üzerine dersiamlığa devam etti. 1923‘te Sahn Medresesi kelam müderrisi oldu, fakat bu medrese de bir yıl sonra kapatıldı. 14 Şubat 1926’da İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine, 16 Haziran 1943’te de İstanbul Müftülüğüne getirildi.

Fatih Camii’nde, Sahn Medresesi’nde ve Dar-us-Safaka’da dersler verdi. Ayrıca İstanbul İmam-Hatip Okulu ve Yüksek İslâm Enstitüsü’nde usûl-i fıkıh ve ilm-i kelâm dersleri okuttu. 30 Haziran 1960 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na tayin edildi ve henüz bir yılını doldurmadan 6 Nisan 1961’de emekliye ayrıldı. 12 Ekim 1971’de İstanbul’da vefat etti ve Edirnekapı Sakızağacı Sehitliği’ne defnedildi. Eserleri ile halkımızın üzerinde önemli tesirler bıraktı. Başlıca eserleri olan “Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu”,” Kur’an-ı Kerim’in Meâl-i Âlisi ve Tefsiri” ile “Büyük İslâm İlmihali” yanında, yayınlanmış ve yayınlanmamış daha pek çok eseri bulunmaktadır. 

KAYNAKLAR

Hoca ÖMER NASUHİ ilmihal
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri