Peygamberimizin Bayramlarda Okuduğu Muhim Dua

Rasûlüllâh ﷺ'in Ramazan ve Kurban Bayramında Okuduğu Mühim Bir Dua Abdullah ibni Mes`üd (Radıyallahu anh)dan rivayete göre; Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in iki bayramda yaptığı dua şöyle idi:

Peygamberimizin Bayramlarda Okuduğu Muhim Dua
Peygamberimizin Bayramlarda Okuduğu Muhim Dua Yönetici
Bu içerik 3012 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

BAYRAM GÜNÜNÜN VAZİFELERİ

1) a) Rasülüllâh 'in ramazan ve kurban bayramları'nda okuduğu mühim bir dua. Abdullah ibni Mes`üd (Radıyallahu anh)dan rivayete göre; Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in iki bayramda yaptığı dua şöyle idi:

Ey Allah! Muhakkak ki ben Senden (rızan üzere yaşanıp nihayete erecek) tertemiz bir hayat, istikamet üzere bir ölüm, rüsvây etmeyen ve ayıplarımı açmayan bir dönüş(le âhirete gidiş) istiyorum. Ey Allah! Bizi (teybe fırsatı tanımadan) ansızın helâk etme, âniden azabınla yakalama ve bizi herhangi bir hak ve vasiyet(i icra edecekken aceleye ve telaşa düşmek)ten (dolayı) kifâyetsiz (yetersiz) bırakma. Ey Allah! Biz Senden iffet (günahlardan utanma duygusu), zenginlik (insanlara muhtaç olmama), takva (haramlardan sakınma vasfı), hidâyet (doğru yola erişme) ve dünya ile ahiretin güzel akıbetini is-tiyoruz. Ayrıca Senin dinin hakkında şüphe etmekten, (haktan) ayrılıktan, riyâ ve sürn'adan (gösterişten ve işittirmekten) Sana sığınıyoruz. Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren (Allah)! Bizi hidâyet buyurduktan sonra kalplerimizi kaydırma ve bize tarafından bir rahmet bahşet! Şüphesiz ki (karşılık beklemeden bolca bağış yapan) Vehhâb Sensin, ancak Sen! (Taberâni, el-Mu`cemu'l-Evsat, no:7572, 7/306) 

2 Bayram Gününde Okunan Dua Cübbeli Ahmet Hoca

Her 2 Bayram Günü Okunacak Dua

OKUNUŞU:

Allâhümme innî es-elüke îşeten naqıyyeten ve mîteten seviyyeten ve meraden ğayra muhzin ve lâ fâdıh. Allâhümme lâ tühliknâ fec-eten ve lâ te'huznâ bağteten ve lâ tu'cilnâ an haqqin ve lâ sıyyeh. Allâhümme innâ nes-elükel afâfe vel ğınâ vettüqâ vel hüdâ ve husne âqıbetil âhirati veddünyâ. Ve neûzü bike mineşşekki veşşiqâqi verriyâi vessüm-ati fî dînike yâ muqallibel qulûb. Lâ tüziğ qulûbenâ ba'de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhâb.

 

KAYNAK: CÜBBELİ AHMET HOCA / LALEGÜL DERĞİSİ

Lalegül Dergisi Cübbeli Ahmet Hoca Bayramda okunan dua
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri