Yatmadan 22 Kere Okuyanın Sayısız Hayır Bulacağı Salevât

Bu salavat öyle bir salavattırki bu salât-ü selamı 22 kere okumaktır ki bunu yaparsan, bir sayı altına giremeyecek kadar büyük hayırlar bulursun.

Yatmadan 22 Kere Okuyanın Sayısız Hayır Bulacağı Salevât
Yatmadan 22 Kere Okuyanın Sayısız Hayır Bulacağı Salevât Yönetici
Bu içerik 12331 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

YATMADAN OKUYANIN SAYISIZ HAYIR BULACAĞI VE RASÜLÜLLAH (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM)İ GÖRECEĞI BİR SALÂT-Ü SELÂM

"İhyâ" şârihi İmam-ı Zebidi (Rahimehulâh) şöyle demiştir: "es-Sabbâğ diye meşhur olan meşayihımızın şeyhi Sihâb Ahmed el-İskenderi (Kuddise Sirruhu) bana verdiği son icazette şöyle anlattı: 

`Nefsi hakkında müsrif olan (aşırılığa kaçmış günahkâr) bir mürid için Allâh-u Te`ala'ya kavuşmanın en yakın yolu istiğfardır, sonra da Nebiyy-i Muhtâr (aleyhisselam.) Efendimiz'e salât-ü selam okumaktır. 

Bana bir salât-ü selam siğası ilham edildi ve Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve seliem)in bereketiyle onda o kadar hâssalar (özellikler) buldum ki bundan dolayı üzerimde Allâh-u Te`ala'ya çok hamd-ü minnette bulunma hakkı vardır. Sonra mânâ âleminde Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)i görünce bana ilham edilen bu siğayı istimal etmek için kendisinden izin almak üzere bunu kendisine arzedince tebessüm buyurdular.

Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)i rüyâda görme sebeplerinin en yakın olanı, hangi siğa ile olursa olsun Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e çok salât-ü selam okumaktır. İçinde 'Muhammed' lafzı geçen siğalar daha mükemmeldir. Kesretin (çokluk ifadesinin) en azı gecede 1000 keredir. Zira ehl-i husiisiyet (özel veliler) bu hususta açık ifâde kullanmışlar ve buna dâir çok teşvikte bulunmuşlardır. Bu fakir (Şeyh Sabkağ) Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e bu durumu mânen arzettiğimde mübârek başı ile 'Evet' manasında işaret buyurmuştur. Bilcümle (özetle); bu makamda en tesirli şey; kesret-i istiyâk ( Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)i görmeyi son derece arzulamak), onunla alaka kurmak (rabıta yapmak) huseısunda sadâkat (samimiyet), özellikle de gece veya gündüz başını yastığa koyduğunda sana nasib edilen zikri (özellikle uyumadan önce okunması sünnet olan duaları) ve Kur'ân tilâvetini bitirdikten sonra bu salât-ü selamı 22 kere okumaktır ki bunu yaparsan, bir sayı altına giremeyecek kadar büyük hayırlar bulursun.'" (Murtaza ez-Zebidi, ithafü's-sadeti'l-müttakin, 3/476)

SALAT-Ü SELAMIN OKUNUŞU 

Sayısız-Hayır-Bulacağın-Salevât

"Ey Allah! Kulun, Nebin ve Habibin olan Efendimiz Muhammed'e, onun (peygamber) kar-deşlerine ve Ehl-i Beyti'ne öyle bir salât ve selam ile salât-ü selam eyle ki; onlarla cennetlerinin kapılarını çalalım (da oralara dahil olalım), rızanın sebeplerini celbedelim ve Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in (bizim üzerimizde olan) haklarından (en azından) bazılarını fazl-u keremin-le edâ edelim." 


OKUNUŞU

Allâhümme salli ve sellim alâ abdike ve nebiyyike ve habîbike seyyidinâ Muhammedin ve alâ ihvânihî ve âlihî salâten ve selâmen naqriu bihimâ ebvâbe cinânike ve nesteclibu bihimâ esbâbe rıdvânike ve nu'dî bihimâ ba'da haqqihî aleynâ bi fadlik. Âmîn. 
 

Yatmadan Salavat Okumak

Kaynak: Lalegül Dergisi Kasım 2017

Lalegül Dualar Zikirler ve Faziletli Ameller Salavatlar cübbeli ahmet hoca yatmadan 22 kere okunacak salavat Lalegül Dergisi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri