Çarşıya Pazara Gidildiğinde Okunacak Dualar

Resulullah'ın (ﷺ) şöyle buyurduğunu söyledi: Her kim çarşıya girdiğinde,  Çarşılarda pazarlarda insanların gaflette olduğu yerlerde okunan çarşıya ve pazara çıkıldığında okunacak dua, sevabı çarşıda bu duayı okuyana 1 milyon sevap yazılır, 1 milyon günahı silinir, 1 milyon derecesi yükseltilir, bir milyon sevap kazandıran çarşıda okunacak dua,

Çarşıya Pazara Gidildiğinde Okunacak Dualar
Çarşıya Pazara Gidildiğinde Okunacak Dualar Yönetici
Bu içerik 8246 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Muhammed b. Vasi'den (r.a) rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: Mekke'ye geldiğimde kardeşim Salim b. Abdullah b. Ömer'le karşılaşmıştım, babasından ve dedesinden aktararak Resulullah'ın (ﷺ) şöyle buyurduğunu söyledi: Her kim çarşıya girdiğinde, 

Çarşıda okunacak zikir:

Pazarda Okunacak Zikir

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Iehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yumitü ve büve hayyun la yemutu biyedihi'l-haynı ve büve ala külli şey'in kadir. 
''Allah'tan başka ilah yoktur ancak Bir tek O vardır O tektir, O'nun ortağı yoktur. Saltanat ve irade tümüyle Ona aittir. Hayat veren O'dur, öldüren de O'dur. O daima hayat sahibidir ve ölmeyecektir. Bütün hayırlar O'nun kud­retindedir. Ve O, her şeye gücü yetendir
derse, Allah bunu söyleyen kimseye bir milyon kere sevap yazar, bir milyon gü­nahını siler ve derecesini bir milyon kere yükseltir." 
Bir başka rivayette de, "Allah Teala cennette ona bir saray inşa eder" cüm­lesi bulunmaktadır. Ravi demiştir: Horasan'a gittim ve oranın valisi Kuteybe b. Müslim'e giderek, 
- Sana bir hediye getirdim, dedim ve bu hadis-i şerifi anlattım. Kuteybe bu hadisi işittikten sonra beraberindekilerle birlikte bir sokağa gidiyor, orada bu hadisteki duayı okuyup geri dönüyordu. 

Tirmizı, Sünen, nr. 3428; İbn Mace, Sünen, nr. 2235; Hakim, el-Müstedrek, 1/359.

 

TÜRKÇE OKUNUŞU:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr.

Pazarlarda Okunacak Dua Cübbeli Ahmet Hoca

Pazarda okunacak Zikir

 

Çarşıda Okunacak Zikir Cübbeli Ahmet Hoca

Çarşıda Okunacak Zikir Dua

Zikir İlgili Konular:

Pazarda Okunacak Zikir Çarşıda okunacak zikir gaflette okunacak zikir gaflette okunacak dua
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri