Abdulkâdir Geylânî Hz'nin Mağara Kapısında Gördüğü Salevat

Abdulkâdir Geylânî (Kuddise Sirruhû)nun Mağara Kapısında Gördüğü Salevat Daha sonra mana aleminde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)i gördüğünde bunu sorun­ca, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O yetmiş bin salata mukabildir" buyurur.

Abdulkâdir Geylânî Hz'nin Mağara Kapısında Gördüğü Salevat
Abdulkâdir Geylânî Hz'nin Mağara Kapısında Gördüğü Salevat Yönetici
Bu içerik 9395 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz
Haberin videosu için tıklayın!

Şeyh Ahmed Direbi (Rahimehullah)ın beyanına göre; Abdülkadir el-Geylani (Rahimehullah) seyahatlerinden birinde bir salatı bir mağaranın ka­pısına nakşedilmiş olarak bulur ve onun elli bin salata denk olduğunu görür.

Daha sonra mana aleminde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)i gördüğünde bunu sorun­ca, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
"O yetmiş bin salata mukabildir" buyurur. (Nebhani Sa 'adetü 'd-dareyn. sh:255. 256,· Ahmed Direbi, Mücerrehat, sh:31)

O salat da şudur:

Mağara Kapısında Gördüğü Salevat

Türkçe Manası:

"Ey Allah! Nurlarının denizi, sırlarının madeni, inayetinin ta kendisi, huccetinin lisanı, yaratıklarının en hayırlısı ve nezdinde en sevgi­lisi olan, kendisiyle nebiler ve rasülleri hitama erdiğin kulun ve peygaınberin, Efendimiz Kureyşli Nebiyy-i Ummi Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine ve sahabesine çokça salat-ü selam eyle!
(Müşriklerin) vasf (niteleme ve hakkında uygunsuz konuşma)larından, izzet sahibi Rab­bine tenzih olsun! Gönderilenlere selam olsun! Alemlerin Rabbine hamdolsun."

 

Türkçe Okunuşu:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nebiyyil-ümmiyyil-quraşiyyi bahri envârik, ve ma'dini esrârik, ve ayni inâyetik, ve lisâni huccetik, ve hayri halqike ve ehabbil halqi ileyke abdike ve nebiyyikellezî hatemte bihil enbiyâe vel mürselîn, ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Subhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesıfûn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.

 

Salevat Cübbeli Ahmet Hoca

Abdulkâdir Geylânî Salevat

Salevat ilgili konular:

 

Salevat Geylânî Abdulkâdir Geylânî
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri