Anne Babanın Hakkını Ödemek İçin Okunacak Mühim Bir Dua

Cübbeli Ahmet Hocanın Lalegül Dergisinde Yazdığı Anne-Babanın Hakkını Ödettirecek Dua ve Tüm Müminlerin Sayısınca Sevaba Nail Kılan Dua

Anne Babanın Hakkını Ödemek İçin Okunacak Mühim Bir Dua
Anne Babanın Hakkını Ödemek İçin Okunacak Mühim Bir Dua Yönetici
Bu içerik 48813 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

 

ANNE-BABANIN HAKKINI ÖDEMEK İÇİN OKUNACAK MÜHİM BİR DUA 

Ali ibni Ehi Talib (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadıs-i şerifte şöyle buyrulmuş­tur: 

Anne Babanın Hakkını Ödemek İçin Okunacak Dua

"Hangi bir mümin ömründe (velev bir kere olsa): 'Bütün (nimetlerin sadece Al­lah-u Te 'ala tarafından akıulmakta olduğu gün gibi ortaya çıkuğına göre, tüın övgüler ve) hamdler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve tüm alemlerin Rabbi olanAllah'a mah­sustur. 
Göklerde ve yerde ( eserleri aşikar olduğu üzere, mülk ve saltanat, hiçbir şeye boyun eğmeyen bir yücelik ve) büyüklük ancak O'na aittir. (Hiç yenilmeyecek yegane güç sahibi olan) Aziz de, (kaza ve kaderlerinin tümünde hikmet ve isabetli olan) Hakim de ancak O'dur.' der, sonra da: 
'Ey Allah! Bunun sevabını anne-babama ulaştır.' derse, anne-babasının kendi­si üzerinde olan tüm hakk(lar)ını eda etmiş (ödemiş) olur, Allah(-u Te' ala) onun mükafatım cennet yapar ve Allah(-u Te'ala) ona Musa ve Harfin (Aleyhimesselôm)a ve­rilenin (sevap bakımından) mislini verir. 
Eğer kişi bu duayı ikinci kere söyler ve: 'Ey Allah! Sen bunun sevabını imanlı erkek ve kadınlara, onların dirilerine ve ölülerine hibe eyle.' derse, Allah(-u Te'ala) bütün dirilere ve ölülere bir yıllık ibadet sevabı ihsan eder, Allah(-u Te'ala) diriler­den ve ölülerden her iman eden kadın ve erkeğe mukabil o kişiye bir yıllık ibadet sevabı verir, Allah(-u Te'ala) o kişiye (bu duasındaki) her kelimeye karşılık (cennette) bin huri ile beraber bir de şehir verir ve o kişinin ölümü şehid ölümü olur." (Ahmed Ziyaüddin el-Gümüşhanevi, Mecmu'atü'l-ahzab, -Şazelf cildi- 1/262-263) 

Anne-Babanın Hakkını Ödettirecek Duanın Okunuşu:

Anne Babanın Hakkını Ödemek İçin Dua
 

 

Anne-Babanın Hakkını Ödettirecek Duanın Okunuşu

Elhamdülillâhi rabbissemâvâti ve rabbil eradîne rabbil âlemîn. Ve lehül kibriyâu fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm. Elhamdülillâhi rabbissemâvâti ve rabbil eradîne rabbil âlemîn. Ve lehül azametü fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm. Lillâhil mülkü rabbissemâvâti ve hüvel azîzül hakîm. Allâhümmec-al sevâbehâ livâlideyy.

 

Tüm Muminlerin Sayısınca Sevaba Nail Kılan Duanın Okunuşu:Anne Babanın Hakkını Duası

 

Tüm Müminlerin Sayısınca Sevaba Nail Kılan Duanın Okunuşu

Elhamdülillâhi rabbissemâvâti ve rabbil eradîne rabbil âlemîn. Ve lehül kibriyâu fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm. Elhamdülillâhi rabbissemâvâti ve rabbil eradîne rabbil âlemîn. Ve lehül azametü fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm. Lillâhil mülkü rabbissemâvâti ve hüvel azîzül hakîm. Allâhümmec-al sevâbehâ lil mü'minîne vel mü'minâti hayyihim ve meyyitihim.

 

Anne-Babanın Hakkı Cübbeli Ahmet Hoca

Anne Baba Hakkı Cübbeli Ahmet Hoca

Kaynak : LALEGÜL / CÜBBELİ AHMET HOCA

Aile İle İlgili Konular:

Anne Baba Hakkı Anne duası Baba Duası Hak Ödemek için dua Lalegül
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri