Kıyamet Günü Allah'ın Razı Oldukları Kullar

Ben Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in "Her kim sabah akşam: 'Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, rasul olarak da Muhammed'den razı olduk' derse, Allah(u Te'ala) nın o kulunu, kıyamet gününde razı etmesi hak olur." buyurduğunu işittim" dedi. Allahın Razı Olduğu Şeyler kimlerdir?

Kıyamet Günü Allah'ın Razı Oldukları Kullar
Kıyamet Günü Allah'ın Razı Oldukları Kullar Yönetici
Bu içerik 4039 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz
Haberin videosu için tıklayın!

Ebu Sellam(Radiyallahu anh)ın rivayetine göre; bir kere kendisi Humus Mescidinde bulunuyorken yanından bir adam geçti. 
İnsanlar "Bu kişi, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e hizmet etti" deyince, o kalkıp yanına giderek ona: "Bana Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den işitmiş olduğun öyle bir hadis naklet ki, seninle o hadıs-i şerif arasında başka kişiler bulunmasın ( o hadisi bizzat kendin Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem}den duymuş olasın)" dedi. Bunun üzerine o zat: "Ben Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in "Her kim sabah akşam (Ahmed ibni Hanbel'in rivayetinde üç kere): 'Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, rasul olarak da Muhammed'den razı olduk' derse, Allah(u Te'ala) nın o kulunu, kıyamet gününde razı etmesi hak olur." buyurduğunu işittim" dedi.
(Ebu, Davud, Edeb: 11 O, 5074, 4/477; Tirmizi Dua:13, No: 3389, 5/465; İbni1 Mace, Dua:14, no:3870, 2/1273,· Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no: 18988, 4/337) 

Allahın Razı Olduğu Şeyler

DUA'NIN OKUNUŞU:

allah'ın razı olduğu şeyler

Ata ibni Yesar (Radiyallahu anh)dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Her kim akşamladığında: 'Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, rasfil olarak da Muhammed'den razı oldum' derse, muhakkak o kişi imanın hakikatine ulaşmış olur." (İbnü Ebi Şeybe, el-Musannef, no:29894, 15/147; el-Müttaki: el-Kenz, no: 3565) 

Allahın Razı Olduğu Kullar

DUA'NIN OKUNUŞU:

allah'ın razı olduğu kullar

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Sahabesinden olan ve (Afrika'lı) Müneyzir (Radiyallahu anh): "Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)İn şöyle buyurduğunu işittim" dedi: "Her kim sabahladığında: 

'Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed'den razı oldum' derse, ben kefilim, elbette, onun elinden tutup mutlaka kendisini cennete girdireceğim."
 (Taberani, el-Mu 'cenu'I-Kebir, ro:838, 20/355,· Heysemi, Mecmeuz ­zevaid, no: 17005, 10/157) 
 
Hafiz Münziri (Rahimehullah)ın "et-Terğib" isimli eserindeki beyanı vechile; "Bu husustaki hadıs-i şerıflerin lafızları değiştiğinden dolayı tam fazileti elde etmek için hem Nebi, hem de Rasül lafızlarını katarak şu şekilde okumalıdır: 

Allahın Razı Olduğu Ameller Nelerdir

DUA'NIN OKUNUŞU:

allahın razı olduğu ameller nelerdir

Radîtü billâhi rabbâ, ve bil islâmi dînâ, ve bi Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme rasûlen ve nebiyyâ.

 

Raditü billâhi rabba… zikri ve faziletleri Cübbeli Ahmet Hoca

Raditü billâhi rabba… zikri ve faziletleri Cübbeli Ahmet Hoca

Allahın Razı Olduğu Şeyler Allahın Razı Olduğu Kullar Allahın Razı Olduğu Ameller Nelerdir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri