Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen Enmat-ı Şerif 3

Esma-i Hüsna İçerisinden Seçilmiş Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen Enmat-ı Şerifenin Üçüncü Cübbeli Ahmet Hocamızın terkibi şerifte affetme, ceza vermekten vazgeçme, Allah-u Te'ala'yı noksan sıfatlardan tenzih etme, güzelliği izhar etme, kötü işleri düzeltme, ayıpları örtme,bütün zorlukları kolaylaştırma, kalpleri yumuşatma, akılları doğruya ulaştırma, şehvetlere müptela olmaktan kurtulma

Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen Enmat-ı Şerif 3
Bazı İsm-i Şeriflerden Derlenen Enmat-ı Şerif 3 Yönetici
Bu içerik 6839 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

"Ziyade Bilen, Hikmet Sahibi, (Dilediği Şeyleri) Genişleten, Mübalağayla Bilen,Kerem Sahibi, Çokça Hibe Eden, Tevbeleri Çokça Kabul Eden,Ziyade Yardım Eden, Eşsiz Yaratan, Tum Gaybları Hakkıyla Bilen!"
Maü'l-'Ayneyn (Kuddise kirruhu) bu terklb-i şerif hakkında şöyle demiştir: "Bu on esma-i şerlfenin havassı ve sırları çoktur. Bu terkib-i şerifteki isimlerle zikreden kişiye kendi zamanında hiç kimseye verilmeyen ledün ilimleri ve Rabbani sırlar verilir.

Ayrıca o kişinin rızkı bollaşır, ahlakı güzelleşir, işleri düzene girer, Allah-u Te'ala büyük bir yardımla ona yardım eder, bunlarla beraber yine Allah-u Te'ala onun konuşma kabiliyetini ve fıkirlerini çok maharetli kılar."

(Maü'l-'Ayneyn, Natü'l-bidayat ve tavslfü'n nihayat. sh:622)

3. Enmatı-Serif

BU TERKiB-İ ŞERİFTEKİ ESMA-i HÜSNANIN HAVASSI

- Bu iki kıymet li ism-i şerlfı zikretmek hikmete ve sırlı ilimlere ulaşmak için çok tesirlidir. Bu sırra ermek isteyen kişi halvette yer ile temas edecek şekilde kıbleye karşı boynu bükük bir vaziyette oturarak bu iki ismi zikreder. Böyle yapmaya devam eden kişiye, Allah-u Te'ala hikmet ilham eder, onu istediklerine nail kılar, işlerinde ona yardım edip isteklerine ulaştıracak hikmetli birisini ona gönderir hatta himmeti nispetinde bazı melekleri bile ona yardımcı kılabilir.

- Her kimin bir konuda anlamakta güçlük çektiği ve keşfetmek istediği bir sır bulunurda bu iki ism-i şerlfı zikretmeye devam ederse, Allah-u Te'ala o kişiye kendisine gizli kalan o konuyu anlamayı kolay eder, böylece o kişi merak ettiği konudaki hikmeti anlamış olur.

- Her kim ortasında Ya harfı bulunan ( العليم الحيم العظيم ) gibi ism-i şerifleri misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazıp su ile bozar da sonra onları aç karnına içerse, Allah-u Te'ala onun batınındaki (içindeki) cismani şehveti (haramlara karşı cinsel isteği) sakinleştirir.

-Her kim bu ism-i şeriflerde mükerrer olan Ya harfıni kendisi abdestliyken bir tarım aleti üzerine nakşedip sonra tarlayı onunla ekerse. o mahsulün bereketi fazla olur.

- Her kim bu Ya harfıni balta gibi yeri kazacağı bir alet üzerine yazıp onunla kuyu kazarsa, Allah-u Te'ala suyun çıkmasını kendisine müyesser kılar.

البا سط العلام

- Bu ism-i şerifleri zikreden kişiye, Allah-u Te'ala bildiğini unutturmaz, ondan unutkanlığı giderir, ilmini ve rızkını çok genişletir.

- ( البا سط ) in ism-i şerifini zikreden kişi Allah-u Te'ala'yı görür gibi ibadet etme zevkine erişir.

الكريم الوهاب

- Bu ism-i şerifleri zikreden kişinin Allah-u Te'ala rızkını çok bollaştırır ve malının mülkünün değerini ve bereketini artırır. Kişi bu ism-i şerifleri zikretmeye devam ettiği müddetçe asla muhtaç olmaz.

- Ayrıca bu ism-i şerifleri bir akik taşı üzerine nakşettirip bunu yüzük yaparak sol elinde taşıyan kişinin rızkı artar ve insanların kalpleri ona yönelir

- Her kim bu ism-i şerifleri oluşturan ( ك ر ي م و ه ا ب ) harflerini, bu yazıldığı şekil üzere birbirinden ayrı olarak güneş koç burcundayken yani 21 mart ile 20 nisan arasındaki bir günde altın suyu, gümüş suyu ya da zaferan (safran)la bir kağıda yazıp, o kağıdı harcama yaptığı kese ya da cüzdanına koyar, o keseden infakta bulunurken ( الكريم ) ism-i şerifini ebced hesabındaki rakam değeri olan 270 kere, ( الوهاب )ın ism-i şerifini de 14 kere zikrederse, o kişi 1000 yıl yaşasa da Allahu Te'ala'nın izniyle parası hiç tükenmez. 

Not. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli husus şudur ki, bu ism-i şerif­lerin yazılıp içine konulduğu kese veya cüzdan belden aşağıda konulmamalıdır.

- Rızkı dar olan ve kendisine bir zaruret arız olan kişi ( الكريم الوهاب ) ismi şerifine

( ذوالطول ) ismi şerifini de ekleyerek bu üç ism-i şerifi birlikte zikretmeye devam eder­se, mutlaka Allah-u Te'ala onun rızkını beklemediği taraftan kendisine müyesser kılar.

- Her kim bu ismi şerifleri yazıp üzerinde taşırsa hiçbir güçlük çekmeden istekle­rine nasıl kolayca kavuştuğuna akıl erdiremez.

التواب النصير

- Bu ism-i şeriflerin sırrı çok yücedir. Bunları zikretmeye devam eden kişiye AL­Lah-u Te'ala çok yardım eder.
- Her kim bu ism-i şerifleri korkunun galip geldiği harp zamanı gibi dönemlerde okursa, Allah-u Te'ala'nın izniyle istenilmeyen her şeyden korunur ve asla zarar gör­mez.

البديع علام الغيو ب

- Bu ism-i şerifleri zikreden kişi birçok ilimlere nail olup onları telif etmeye (bir­leştirmeye) muktedir kılınır.

- (البديع) ism-i şerifini zikreden kişi, konuşmasında çok beliğ (dil kaidelerine uy­gun ve yerli yerince konuşan) birisi olur ve kendisine sorulan sorulara doğru cevaplar verir. Ancak bu zikir insanlara hitap eden (ve vaaz yapan) kişiler hakkında uygun olur. 

Her kim ( علام الغيوب ) ism-i şerifini ( العليم الحيم العلام ) ism-i şerifleriyle beraber zikretmeyi adet edinirse, Allah-u Te'ala'nın ona kolay etmesiyle hiçbir zorluk çekme­den çok hikmetli konuşur, hatta sanki kalbinden diline hikmet pınarları dökülür. 

- Her kim ( علام الغيوب ) ism-i şerifini 40 gün boyunca kokulu bir şey yemeden ve kadınlara yaklaşmadan zikretmeye devam ederse, Allah-u Te'ala'nın izniyle insanla­rın hallerine muttali olur, kainatın acayipliklerini müşahede eder ve yaşadığı vakitte onun gibisi bulunmaz ki, bu da Allah-u Te'ala'nın, dilediğine vermiş olduğu büyük bir ikramdır.

(Ahmed el-Bunr. Şemsü'l-mearif. sh:537-539; Maü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidayat ve tavsıfün nihayat, sh:634; Ebu Muhammed el Yafi 'i. ed-Dürrun nazım fi Havassıl Kuranil-'Azım, sh:63)

 

Enmat-ı Şerif ilgili Serisi:

Cübbeli Ahmet Hoca Enmat-ı Şerif Lalegül ism-i şerif
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri