Buhurdanlık - Tütsü Çeşitleri

Buhurdanlık - Tütsü Çeşitleri
Bu içerik 1547 kez okundu.
İlan Hakkında

23 cm boyunda, kapağı ile birlikte 27cm metal renkli buhurdan.

 

Buhur Nedir, Buhurdanlık Nasıl Kullanılır?

Buhur esasen ‘’bâhûr’’ kökeninden gelmektedir. Bitki, yağ, öz veya tütsü gibi malzemelerin yakılarak, aromasından solunum yolu ile faydalanmak olarak kullanılır. Örneğin tütsü, yakıldığında dumanı gideren ve fakat aromasını, kokusunu yansıtan ürünlerdir.

Ateşe atılmak veya özel bîr kap içinde yakılmak suretiyle güzel kokulu dumanından faydalanılan madde, tütsü. Aslı Arapça bahûr olan buhur, koku veya kokulu buhar (duman) çıkarıcı mad­delere verilen addır. Bu tür maddelere başka dillerde de "tütmek, duman ve ko­ku çıkarmak" köklerinden türeyen isimler verildiği görülmektedir: İbrânîce ke-töreth; Sanskritçe dhüma; Grekçe thyos, thymiama; Latince tüs, türis gibi.
 

İSLÂMİYETTE BUHUR

  Müslümanlık'ta ibadetlerle ilgili bir buhur yakma geleneği yoktur. Ancak gü­zel kokuyu çok seven, devamlı surette kokulu yağ kullanarak bunu ashabına da   tavsiye eden ve hatta kızı Zeyneb'in vefatında  naaşının birkaç defa sidr ile    yıkanıp sonuncu suyuna kâfur katılma­sını isteyen Hz. Peygamber'in ibadet maksadıyla de­ğil fakat güzel kokmaları için  mescidlerde buhur yakılmasını emrettiği bilinmek­tedir. 
 Ayrıca Hz. Ömer'in minbere oturduğu zaman azatlısı Ab­dullah el-  Mücmir'in buhur yaktığı ve bu sebeple el-Mücmir (buhurdan yakıcı) lakabını taşıdığı rivayet edilmektedir. Coğrafyacı İbn    Rüşte ise (X. yüzyıl)  Hz. Ömer'in Medine'deki mescide, üzeri insan figürleriyle süslü Suriye işi bir gü­müş buhurdan hediye ettiğini bildirmek­te ve bu bilgi­ler İslâm'ın ilk yıllarında mescidlerde bu­hur yakmanın bir gelenek haline geldi­ğini göstermektedir. Ancak buhurun Hz. Ömer'in minbere oturduğu sırada yakıl­masından anlaşıldığına göre bu gelenek yalnız cuma ve bayram namazlarına in­hisar etmiş olmalıdır.
 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri