Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri

Mübarek Üç Aylar’ın başlangıcı ve ilki olan Recep ayının faziletleri Peyhamber Efendimiz, Receb ayına çok değer verip şöyle dua etmiştir. “Yâ Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” Müslümanlar bazı ibadetlerini hicri aylara göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir. Recep ayı, kamerî ayların yedincisidır. Recep ayında kılınması gereken namazlar Recep ayının onuncu gecesi namazı Recep ayının ilk gecesi hakındakiler

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İnşallah mübarek üç aylara Recep ayının 1. günü 23 Ocak 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Recep ayının 1. gecesi ise 22 Ocak’ı 23 Ocak’a bağlayan gece olacaktır.

 Receb-i Şerifin ilk Üç Gününün Orucu 

İbn-i Abbas (Radıyallahu Anh) ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.

 “Recebin ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) keffaretidir.İkinci günün orucu, iki senenin, üçüncü gününki ise, bir senenin keffaretidir.Sonra her gün bir ay(lık bağışlanma)dır.” (Suyuti, el-Cami’u’sağîr, Nebhani, el-Fethu’l kebîr, No:7290, 2/24) 

Selâme İbni Kays (Radıyalallahu Anh)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur.
”Recebin ilk günü oruç tutan kimseden, günahları, gökle yer arası kadar uzaklaşır.” (Abdulkadir-i Geylani, el-Ğunye, 1/327)

 Receb-i Şerifin İlk Perşembesi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den rivayet edildiğine göre: ”Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak, Allâh-u Te’âlâ üzerine hak olur.”(Abdulkadir-i Geylani, el-Ğunye, 1/330-331) 

Recep ayina girince yedi defa şu dua edilmeli ÜÇAYLARA GİRİNCE OKUNACAK DUA mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( radyallahü anh)’dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hazreti Peygamber aleyhisselatu ves selam şöyle derdi: 

”ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ RACEBE VE ŞA’BANE VE BELLIĞNA RAMEDAN” “

Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/259 “Recep ayı Allahın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşful-Hafâ, 1/423) Recep ayına girince yedi defa “Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü’1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.” Mânâsı: “Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.” Denirse ALLAHU TEALA Bu kulumun günah defterini yırtın emrini verir.” 

*Hazreti. Aişe ( radyallahü anh ) validemiz, “Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor. Çünkü Hadis-i Şerifte, Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.buyururdu.” (Tirmizî) 

*“Receb büyük bir aydır. Allahu Teala bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, Geçmiş günahların affoldur der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.” [Taberânî] 

“Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret etderler.”[Ebû Muhammed] 

“Cennete bir saray vardır ki, ona Recep ayında oruç tutanlardan başkası giremez.” 

“Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.” [Gunye] 

“Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir”. [Miftah-ül-cenne] 

”Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.” [Ebu Yala]

 Receb ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur. Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyuruyor: “Recepte bir gün ve gece vardır ki, o günde oruç tutan ve gece namazı kılan için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet etmiş gibi ibadet sevap verilir.” “Receb-i Şerîfin birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.buyuruyorlar.” (Camiu-s sağir) 

“Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene, Allahü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder (Buhari)

RECEP Ayı İbadetleri

ORUÇ Tutulması Tavsiye Edilen Günler

1.gün

2.gün

3.gün

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

27.gün

30.gün

İlk Perşembe, Cuma, Cumartesi 

 NAMAZ Kılınış şekli en altta yazılı     
1-10 geceleri arası herhangi bir gecede 10 rekat

11-20 geceleri arası herhangi bir gecede 10 rekat

21-30 geceleri arası herhangi bir gecede 10 rekat

Recebi Şerif Ayının Zikirleri

10 arası her gün günde 100 kere Subhanel hayyil gayyum

11-20 arası her gün günde 100 kere Subhanallahil ehadis samed

21-30 arası her gün günde 100 kere Subhanallahi-r rauf
        
Üç aylar girince Receb ayından başlayarak Ramazan ayının sonuna kadar şu dua okunmalıdır;

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban. Ve belliğna Ramazan.

(Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)
Âmin 

Receb ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar.

Kalplerin öldüğü günde Recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. Allahu Tealâ onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gibi günahlardan çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır.

Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına, ikinci günü iki senenin günahlarına, üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün bir aylık bağışlamadır.

Her kim receb ayının başında, ortasında ve sonunda GUSÜL ABDESTİ alırsa, anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

Recebi Şerif Ayının Namazı

Her kim ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra;  1 fatiha, 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve 2 rekatta selam verirse onun sevabı Allahu Tealâ onu, canı,malı,ailesi şekilde sıratı şimşek gibi geçer.

Recep ayı içinde otuz rekat namaz kılınır.  Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır. İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır. Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır. Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de Kâfirun suresi.Namazların kılınış şekli aynı, sonunda çekilen zikirleri farklıdır.                             

Rabbim cümlemize bu mübarek ayları zikir, fikir, şükür, ibadet ve taâtla geçirmeyi nasib etsin, gaflete düşüp zarar eden kullardan olmayı muhafaza eylesin…

RECEBİ ŞERİFİN İLK GECESİNİ İHYA ETMEK ÇOK BÜYÜK DERECEDİR FAZİLETTİR

Receb ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar. Kalplerin öldüğü günde recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. Allahu Teala onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gibi günahlardan çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır.

RECEBİ ŞERİFLE İLGİLİ DİĞER AMELLER HATIRLATMALAR

Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına, ikinci günü iki senenin günahlarına, üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün bir aylık bağışlamadır.Recebi ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.NAMAZI: her kim ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 fatiha, 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve 2 rekatta selam verirse onun sevabı Allahu Teala onu, canı,malı,ailesi şekilde sıratı şimşek gibi geçer.

RECEB AYININ İLK PERŞEMBESİ
Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak Allahu Teala üzerine bir hak olur.
Her kim ilk perşembesini oruçla geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arası 12 rekat kılar, her rekatta 1 fatiha, 3 Kadir süresi, 12 kerede ihlas süresi ( her rekatta bu sürelerin hepsi okunacak) okuyup 2 rekatta bir selam verip namazı bitinceOturduğu yerde 70 kere “Allahümme salli ala muhammedinnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim Sonra secdeye kapanır 70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruhSecdeden başını kaldırıp oturduğu yerde 70 kere “ Rabbiğfir verham vetecavez amma ta’lemü feinneke entel azizül a’zam”Sonra tekrar secdeye kapanıp 70 kere birinci secdede söylediğini okursa bittiğinde Allahu Teala’dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları, ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi hane halkından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır.
Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana Allahu Teala ve melekleri gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. Allahu Teala kime salatta bulunursa o kişi dünyadan ancak imanla çıkar.

RECEB AYININ İLK CUMASI ( REGAİB GECESİ )
Receb ayının ilk cumasından gafil olmayın. O gecenin üçte biri geçince göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kâbe ve civarında toplanırlar. O anda Allah onlara bir tecelli ile “ ey meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin.” Der. Onlarda “senden dilediğimiz receb orucunu tutanları bağışlamandır” derler. Allahu Teala” mutlaka bunu yaptım” der.Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

RECEB AYININ 13.14.15. GÜNÜNÜN ORUÇLARI
Receb ayının onüçüncü gününün orucu 3bin sene, ondördüncü gününün orucu 10bin, onbeşinci gününün orucu 13bin seneye denktir.

RECEB AYININ 15. GECESİ
Her kim recebin yarı günü namusunu koruyarak ve malından tasadduk da bulunarak, oruçlu ve zikir üzere geçirirse onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.Her kim recebin yarı gecesinde (15. gecesi) 14 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas, 3 felak, 3 nas sürelerini okur; namaz bitince 10 kere salat, 30’ar kerede “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah” derse Allahu Teala ona sevaplarını yazmak, Firdevs Cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar günah yazmaz, her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder, her rekata karşılık cennette ona şehir verir .

RECEB AYININ 27. GECESİ
Recebte öyle bir gün var ki o günü oruçlu geçirip, gecesini, ibadetle kaim olan kişi zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla (gece ibadeti) geçirmiş gibi olur ki; o gün recebin bitmesine 3 gün kaladır. Her kim recebin 27.günü oruç tutup o gün sadaka verirse Allahu Teala orucuna karşılık kişiye bin hasene, ikibin köle azadı yazar.Her kim 27.gecesi 12 rekat namaz kılar her rekatta 1 fatiha ve1 tane Kur’an’dan bir süre okur her iki rekatta bir selam verir namazı o şekilde kılıp sonra 100 kere“Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” diyip 100 istiğfar, 100 defa salat okursa bu kişi herhangi istediği bir duada bulunursa sabaha da oruca niyet ederse bir günah için dua etmemişse bütün duaları kabul olur.Her kim 27. gecesi 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas okur, namazdan sonra 10 selavat getirirse kalblerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.

HER 10 GÜNDE 1 KERE KILINAN NAMAZ
Bir imanlı kişi 1 ile 10’u , 10 ile 20 arasında,20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur. Kendisi için her gün Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir.

RECEB ŞERİF DUA,ZİKİR VE NAFİLE İBADETER
Üç aylar girince recebden başlayarak ramazan sonuna kadar şu dua okunmalıdır.“ Allahümme barik lena fi recebe ve şa’bane ve belliğna ramazan”
Her 10 gününün zikirleri: 100 kere1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum—10la 20 arası : Subhanallahil ehadis samed20 ile 30 arası : Subhanallahi-r raufi*–Recep ayında sabah akşam her gün 70kere istiğfarda bulunmak gerekir.“ Allahümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.*–Her kim recep ayında 1 kere bile ihlas süresin okursa elli senelik günahı silinir.*–Bu ayda özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve ikibin köle azadı sevabı verilir.*–Her kim receb ayının başında, ortasında ve sonunda GUSL alırsa anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.*–Bu ayda dili muhafaza etmeli dedikodu – gıybet etmeli, sılahi rahim yapmalı, hasta ziyareti yamalı, yedirip içirmeli, fakir giydirmeli, yetime ikram etmeli ve Kur’an hatmi yapmalıdır. 

Hz.Sevban (r.a.) dan rivayet edilen bir hadiste şöyle geçiyor:


” Hz.Peygamber Efendimiz(SALLALLAHU TEÂLÂ ALEYH VESSELLEM) ile yürüyorduk.Bir kabristana uğradık.Orada Hz.Peygamber Efendimiz(SALLALLAHU TEÂLÂ ALEYH VESSELLEM) biraz durdu ve şiddetli bir şekilde ağlayıp bana dönerek şöyle dedi:
”Ey Sevban! Burada yatanlar azap görmekte idiler .
Allah’a dua ettimde azaplarını hafifletti.Ey Sevban!
 Eğer bunlar Receb ayında 1 gün oruç tutsalar ve onun 1 gecesini ihya etselerdi, kabirlerinde azap görmeyeceklerdi.,”
”Ey Allah’ın Resulü! 1 gün oruç ve 1 gecenin ihya edilmesi ile mi ,onlardan bu kabir azabı önlenecekti?”
”Evet,ey Sevban Beni Hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki ,kadın erkek herhangi bir müslüman ,Receb ayında 1gün oruç tutar veya 1 gecesini Allah rızası için ihya eder,sırf bunu Allah rızası için yaparsa ,Allah gündüzü oruçlu ,gecesi kıyamlı geçen bir senelik ibadet ihsan eder.”

1-İslam Peygamberi (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Recep, Allah’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kâfirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep Ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.” (Bazı rivayetlerde de bu ay Hz. Ali’nin (a.s) ayı olduğu geçer)

2-İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir: “Kim Recep’ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

3-İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadiste İmam (a.s) Resul-i Ekrem’den (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle rivayet etmiştir:
“Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin: ‘Esteğfirullahe ve es’eluhu’t-tevbe.’ (Allah’tan mağfiret ve tövbe diliyorum)”

4-Bir rivayette şöyle zikredilir: “Her aydan Eyyam’ul-Biz’de (Beyaz günler, yani her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde) oruç tutmak, dereceleri yüceltir ve sevapları büyütür.”

5-Kutsi bir hadiste şöyle geçer: “Recep Ayını kendimle kullarım arasında bir ip olarak kılmışımdır. Her kim o ipe sarılırsa bana ulaşabilir.”

6-Kutsi bir hadiste yine şöyle geçer: “Recep Ayı benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Rahmette kendi rahmetimdir. Her kim bu ayda beni isterse ve benden dua talep ederse onun duasına icabet ederim. “

7- İslam Peygamberi (s.a) şöyle buyurmuştur: “Cennete öyle bir saray vardır ki, oraya sadece “Recep” Ayında oruç tutanlar gireceklerdir.”

8-İmamı Musa Kazım (a.s) buyurmuştur: “Recep Allah’ın büyük ayıdır. Bu ayda işlenen hatırlı amellerin karşılığı iki kat olacaktır ve günahlardan pak olacaktır.”

9- İmamı Musa Kazım (a.s) buyurmuştur: “Recep, cennette sütten beyaz ve baldan daha tatlı bir nehrin adıdır. Ondan sadece o ayda oruç tutanlar kana kana içeceklerdir.”

10- İslam Peygamberi (s.a) şöyle buyurmuştur: “Hak Teâlâ aylar içinde Recep Şaban ve Ramazan Ayını seçmiştir.”

11-   “Recep büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat artırır. Recep Ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, ‘Geçmiş günahların af oldu’ der. Recep Ayında Allah Nuh’u (aleyhisselam) gemiye bindirdi ve o da, Recep ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.”

12- Hz. Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) buyurmuştur: “Recep Ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. ”

13- Hz. Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) buyurmuştur: “Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini, Allah cehennem ateşini haram kılar.”

14- Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) dualarında şöyle demiştir: “Allah’ım! Recep’i ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” buyururlardı.”

15- İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir: “Kim Recep’ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

16- Kısaca “Recep Ayının” orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) Recep Ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur: “Subhan’el-İlah’il-celîl. Subhane men la yenbeğî’t-tesbîhu illa leh. Subhan’el-eazz’il-ekrem. Subhane men lebise’l-izze ve huve lehu ehl.”

17- Resulullah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Recep Ayının gecelerinden birinde on rekat namaz kılarak, her rekatta bir defa Fatiha, bir defa Kafirun ve üç defa İhlas Suresi’ni okursa, Allah yaptığı günahları bağışlar.

18- Resulullah şöyle buyurdu: “Kim Recep Ayını idrak edipte onun evvelinde, ortasında ve sonunda gusül ederse, anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir.”

19- İmam Ali Rıza (a.s.), ceddi Hz. Ali (a.s.) için şöyle söyler: “Ceddim üç gece var ki o gecelerde hiç uyumaz sabaha kadar ibadet ederdi. Bunlar: Ramazan ayının 23. Gecesi, yine Ramazan ayının son gecesi olan iftar gecesi ve Şaban ayının 
14 ünü 15 ine bağlayan gecelerdir. Hz. Resulullah’ın (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) bu gece hakkında şöyle hadisi vardır: ‘Kim ki bu geceyi tam bir inanç ve temiz yürekle ibadetle, duayla ve istiğfarla geçirirse, Allah (c.c.) dualarını kabul eder.’”

20- Resul-i Ekrem (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) buyurmuştur: “Recep Ayındaki ilk cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler ‘Ragâib Gecesi’ derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kâbe ve etrafına toplanırlar. Allah-u Teâlâ onlara hitap ederek şöyle buyurur: ‘Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi benden dileyin.’ Onlar da şöyle arz ederler: ‘Ey Rabbimiz, bizim isteğimiz Recep Ayının oruçlularını bağışlamandır.’ Allah Tebâreke ve Teâlâ da ‘Kabul ettim’ diye cevap verir.”

21- Bir hadis-i şerifte şöyle zikredilmiştir: “Kim Recep Ayında yetmiş defa sabahleyin, yetmiş defa da akşamleyin ‘Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.’ diyerek Allah’tan mağfiret diler, yetmişinci defanın ardından ellerini kaldırarak ‘Allah’ım bağışla beni ve tövbemi kabul eyle.’ diye yalvarır, Recep Ayında ölürse, Allah’ın hoşnutluğunu kazanarak ölür ve Recep Ayının bereketiyle cehennem ateşine müptela olmaz.”

22-Bir hadisi şerifte şöyle zikredilir: “İslam Peygamberi (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Recep Ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz onu hiç oruç tutmayacak zannederdik.”

23- Peygamber efendimiz rivayette şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah gökyüzünün yedinci tabakasın da “Daî” isminde bir melek görevlendirmiştir. Recep Ayı gelip çattığında bu melek akşamdan sabaha kadar şöyle nida eder: ‘Ne mutlu! Zikir ve itaat edenlere.’ Yüce Allah buyuruyor ki ‘Benimle oturmak isteyen ile otururum, bana itaat edene itaat ederim, benden af dileyeni bağışlarım. Bu ay benim ayımdır ve kul benim kulumdur. Rahmet benim rahmetimdir. Bu ayda kim beni çağırırsa icabet ederim. Kim benden hidayet olmayı dilerse, hidayet ederim. Bu ay kulum ile kendi aramda iptir. Kim bu ipe tutunursa bana ulaşacaktır.’”

24-İmamı Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamette şu şekilde nida edilecektir; ‘Recepliler nerededirler?’ Sonra bir grup heybetli bir şekilde ayağa kalkacaktırlar ki onların özellikleri rivayette zikredilmiştir. Bu grup Recep Ayında en azından bir gün dahi olsa oruç tutan kimselerdir.”

25-Bu ayda tekit edilen ve oruç tutulması istenen üç günü şunlardır: İlk üç gün, on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günler (Biset Bayramı), Recep Ayının son üç günü.

26-İbn-i Babeveyh, Salim’den şöyle rivayet etmiştir: “Ben Recep Ayının sonuna bir kaç gün kala İmam Sadık’ın (a.s) yanına gitmiştim. Beni görür-görmez şöyle buyurdu: ‘Ey Salim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?’ ‘Hayır vallahi’ dedim ‘Ey Resulullah’ın oğlu!’ İmam (a.s) şöyle buyurdu: ‘O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah (c.c) bilir. Bu, Allah’ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır.’ Salim diyor ki: ‘Ey Resulullah’ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim?’ diye sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Ey Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm anındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırat’tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir.’”

27-Rivayetlerde şöyle geçer: “’Kim İhlâs Suresi’ni Recep Ayının cuma günü okursa, bu, kıyamet günü onu cennete cezb edecek bir nur olur.”

28-İmam Rıza (a.s),Resulullah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)’ın şöyle dediğini rivayet ediyor: “Recep, Allah’ın ayıdır. Bu ayda Allah’ın rahmeti kullarının üzerine dökülür. Şaban ayında, tüm iyilikler paylaşılır ve dağıtılır. Ramazan Ayının ilk gecesinden itibaren şeytan bağlanmıştır. Allah, bu ayın her gecesinde 70 bin kişiyi bağışlar. Kadir gecesinde ise; Recep ve Şaban Ayının ölçüsünde; din kardeşiyle düşmanlık ve buğz eden kişiler hariç, tüm kullarını bağışlar.”

29-İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu: “’Recep ve Şaban ayının 15′inde. Bu gecede, önce gusül edilmeli. Daha sonra Ümm-ü Davud duası okunmalı. Bu ameli (duayı) yapmak istediği zaman; bu ayların 13,14 ve 15.günlerinde oruç tutulmalıdır. 15.günün öğle vakti olduğu zaman gusleder, güneş eğildiği vakit ise öğle ve ikindi namazlarını teveccühle huzu ve huşu içinde kâmil bir şekilde kılar. Namazı kılarken sakin bir yerde kılması daha uygundur. Namaz bittikten sonra kıbleye doğru dönerek, yüz defa Fatiha, yüz defa İhlas, on defa Ayete’l Kürsi’yi okur. Daha sonra da Enam, İsra, Kehf, Lokman, Yasin, Saffat, Fussilet, Şura, Duhan, Fetih, Vakıa, Mülk, Kalem, İnşikak ve İnşirah Suresi’nden sonra gelen tüm sureleri sonuna kadar okur.”

30-Bu ayda oruç tutamayanlar için zikir: Kısaca Recep Ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) Recep Ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur: ‘Subhan’el-İlah’il-celîl. Subhane men la yenbeğî’t-tesbîhu illa leh. Subhan’el-eazz’il-ekrem. Subhane men lebise’l-izze ve huve lehu ehl.’ Anlamı: Münezzehtir yüce İlâh. Münezzehtir kendisinden başkasına tessbih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını giyen. -Allah-

31- İmamı Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim Recep Ayının ilk gününde İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret ederse Allah-u Teâlâ onu affederek bağışlayacaktır. Bu ziyaret uzaktan da kabul olur inşallah.”

32-Bir Hadisi Şerif’te şöyle geçer: “Recep, Allahü Teâlâ’nın Ayıdır. Recep Ayına ikram edene, saygı gösterene, Allah-u Teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder.

33- Şeyh Saduk Hz. Sadık (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim Recep Ayının sonuncu gününü oruç tutarsa, Allah Teala onu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden, ölümden sonraki vahşetten ve kabir azabından güvende kılar.”

34- Bir rivayette şöyle geçer: “Kim Recep Ayından bir geceyi ihya eder ve bir gün oruç tutarsa, Allah da ona cennet meyvelerinden yedirir.”

35- Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Büyük bir ayın, Allah’ın çok hürmetli ayı (el-esamm) Recep’in, gölgeleri üzerinize düşmüştür. Bu ayda iyilikler katlanır, dualar kabul edilir, sıkıntılar giderilir.”

36-Yine ayrı bir güzel sözde şöyle zikredilmiştir: “Recep, kişinin bedenini temizler. Şaban Ayı gönlünü temizler. Şaban’ın diğer aylara üstünlüğü, benim diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. Ramazan Ayının diğer aylara üstünlüğü, Allah’ın halka üstünlüğü gibidir.”

37-Resulullah (s.a) efendimize soruldu: “Ya Resulullah, Recep Ayı için ‘Allah’ın ayı’ diye anlatmanızın sebebi nedir? Şöyle buyurdu: ‘Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah, bu ayda Peygamberlerini düşmanlarından korumuştur.’”

38- Hz. Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bu Recep Ayı Allah’ın ayıdır.”
Dediler ki: ‘Ya Resulullah! Her ay Allah’ın, her gün Allah’ın, yer Allah’ın, gök Allah’ın, dünya Allah’ın, ahiret Allah’ın, yani ne demek bu?’ Buyurdular ki: ‘Allah’ın mağfiretinin cûşa geldiği ay. Rabbimiz rahmetinin, mağfiretinin kapılarını açıyor bu ayda… Onun için bu ayın bir adı da mutahhir’dir. Temizliyor insanı. Allah’ın rahmeti suyuyla insanın günahları afv u mağfiret oluyor. Karaları, isleri, pasları adeta yıkanıp gidiyor.’”

39-Selman-ı Farisi’den gelen rivayete göre, şöyle demiştir: -Resulullah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) efendimizin şöyle buyurduğunu duydum: “Bir kimse, Recep Ayında bir sadaka verir ise, bin altın sadaka vermiş gibi sayılır. Allah-u Teâlâ, onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar; bin misli derecesini yükseltir, bin kötülüğü siler.”

40-Recep ayı hakkında söylenilen hikmetli sözler: “Recep kelimesindeki ‘R’ Allah’ın rahmetine, ‘C’ Allah’ın cömertliğine ve yardımına, ‘B’ ise Allah’ın birrine (iyilik ve ihsanına) işaret eder.”

“Recep ‘ekme’ ayıdır, Şaban ‘sulama’ ayıdır, Ramazan ‘derleyip toplama’ ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.”
“Recep cefayı terk ayıdır; Şaban amel ve vefa ayıdır; Ramazan ise sadakat ve safa ayıdır.”

Receb ilk günü ilk cuma gecesinin duası kabule müstecaptır.Onun için,ogün ve gecede duadan uzak durmamalıdır.

Recep Ayı, yüce Allah’a kulluk ve ibadet aydır. Bu ay daha fazla ve daha iyi ibadet etmek için çok güzel bir fırsattır. Bu ay çok faziletli bir aydır. İnsan, bu ayın manevi atmosferinden yararlanarak Allah’a yakınlaşmak için bu ayın benzersiz fırsatlarından yararlanabilir. Recep Ayı tövbe ve Allah’a dönüş ayıdır. Allah’a yalvarış, yakarış, zikir ve dua ayıdır. İnşallah bu aydan gereği kadar yararlanmak ümidiyle.

Şu ÇOK FAZİLETLİ Salevatı şerifeyi okumadan geçmeyelim inşaALLAH: 
”Allahümme salli ve sellim ve barik  ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne Fi külli lemhativ-ve nefesin adede maa vesia hu ılmullah adede ma alimallahu teala ve zinete ma alimallahu teala ve mil emaa alimallahu teala ve adede mâ ındallâh minel adedi , bi kulli lemhati aynin , minel ezeli , ilel ebedi ve adede halgıhi ve rızaa nefsihi ve midade kelimatihibi vesselleme bi rahmetike  ya erhamer rahımiyn” AMİN

Receb’in 1’i ile 10’u arasında 10 rek’at, 11’i ile 20’si arasında 10 rek’at ve 21’i ile 30’u arasında 10 rek’at kılınacak Hâcet Namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır.


Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Resûlullâh Efendimiz’in (s.a.v.) berberi Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması daha faziletlidir.


Recebi Şerif Ayının Namazın Kılınışı:

Hâcet namazına şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbi, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerîf hürmetine, beni feyz-i ilâhîne, afv-ı ilâhîne, rızâ-yı ilâhîne nâil eyle, âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle, dünyâ ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle, rızâ-yı şerîfin için” Allâhü Ekber. Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı şerîf , 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn  okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilerek 10 rek’at tamamlanır. (BU NAMAZA ÖZEL OLARAK ÖNCE ‘Kafirun suresi değil İHLASI ŞERİF OKUNUR

 •  İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa:
  “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir. 
   
 • İkinci on gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa: 
  “İlâhen Vâhıden Ehaden Sameden Ferden vitren Hayyen Kayyûmen dâimen ebedâ” okunup duâ edilir.
   
 • Üçüncü on gün içinde, yâni Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere:
   “Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tıye limâ mena’te, velâ râdde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne Rabbiye’l-Aliyyi’l-a’le’l-Vehhâb, Sübhâne Rabbiye’l- Aliyyi’l-a’le’l-Vehhâb, Sübhâne Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-Kerîmi’l- Vehhâb, Yâ Vehhâbü yâ Vehhâbü yâ Vehhâb” okunup duâ edilir. 
Recebi Şerif Ayının Faziletleri - Cübbeli Ahmet Hoca

2023 RECEP AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ

2023 Recep ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • 23 Ocak : Recep ayı 1. günü
 • 24 Ocak : Recep ayı 2. günü
 • 25 Ocak : Recep ayı 3. günü
 • 26 Ocak : Recep ayı 4. günü
 • 27 Ocak : Recep ayı 5. günü
 • 28 Ocak : Recep ayı 6. günü
 • 29 Ocak : Recep ayı 7. günü
 • 30 Ocak : Recep ayı 8. günü
 • 31 Ocak : Recep ayı 9. günü
 • 1 Şubat : Recep ayı 10. günü
 • 2 Şubat : Recep ayı 11. günü
 • 3 Şubat : Recep ayı 12. günü
 • 4 Şubat : Recep ayı 13. günü
 • 5 Şubat : Recep ayı 14. günü
 • 6 Şubat : Recep ayı 15. günü
 • 7 Şubat : Recep ayı 16. günü
 • 8 Şubat : Recep ayı 17. günü
 • 9 Şubat : Recep ayı 18. günü
 • 10 Şubat : Recep ayı 19. günü
 • 11 Şubat : Recep ayı 20. günü
 • 12 Şubat : Recep ayı 21. günü
 • 13 Şubat : Recep ayı 22. günü
 • 14 Şubat : Recep ayı 23. günü
 • 15 Şubat : Recep ayı 24. günü
 • 16 Şubat : Recep ayı 25. günü
 • 17 Şubat : Recep ayı 26. günü
 • 18 Şubat : Recep ayı 27. günü
 • 19 Şubat : Recep ayı 28. günü
 • 20 Şubat : Recep ayı 29. günü
 • 21 Şubat : Şaban ayı 1. günü

2023 Receb ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Receb ayının 1. gecesi : 22 Ocak’ı 23 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 2. gecesi : 23 Ocak’ı 24 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 3. gecesi : 24 Ocak’ı 25 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 4. gecesi : 25 Ocak’ı 26 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 5. gecesi : 26 Ocak’ı 27 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 6. gecesi : 27 Ocak’ı 28 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 7. gecesi : 28 Ocak’ı 29 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 8. gecesi : 29 Ocak’ı 30 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 9. gecesi : 30 Ocak’ı 31 Ocak’a bağlayan gece
 • Receb ayının 10. gecesi : 31 Ocak’ı 1 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 11. gecesi : 1 Şubat’ı 2 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 12. gecesi : 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 13. gecesi : 3 Şubat’ı 4 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 14. gecesi : 4 Şubat’ı 5 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 15. gecesi : 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 16. gecesi : 6 Şubat’ı 7 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 17. gecesi : 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 18. gecesi : 8 Şubat’ı 9 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 19. gecesi : 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 20. gecesi : 10 Şubat’ı 11 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 21. gecesi : 11 Şubat’ı 12 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 22. gecesi : 12 Şubat’ı 13 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 23. gecesi : 13 Şubat’ı 14 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 24. gecesi : 14 Şubat’ı 15 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 25. gecesi : 15 Şubat’ı 16 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 26. gecesi : 16 Şubat’ı 17 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 27. gecesi : 17 Şubat’ı 18 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 28. gecesi : 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece
 • Receb ayının 29. gecesi : 19 Şubat’ı 20 Şubat’a bağlayan gece
 • Şaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat’ı 21 Şubat’a bağlayan gece

KİTAP KAYNAKLARI:

Cübbeli Ahmet Hoca / (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Abdulkadir Geylani Hz / Gunyet’üt Talibin

Hicri Aylar İlgili Konular:

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

BİLGİŞAH Dini Bilgi Teşkilatın Merkezi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin