İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua

Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak Şeyleri İstese Dahi Süratle Kabul Göreceği İsm-i Şerifler

İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua
İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua Yönetici
Bu içerik 6044 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Kendilerini Okuyup Dua Edenin En Olmayacak Şeyleri İstese Dahi Süratle Kabul Göreceği İsm-i Şerifler 

Ğıyasüddin Muhammed el-Aküli (Rahimehullah), senediyle naklettiği bir rivayete göre; Umâre ibni Zeyd (Rahimehullâh) şöyle anlatmıştır: "Ben Allâh-u Te`âlâ'ya âit olan doksan dokuz ismi arıyordum, onları ehli ilme soruyordum. Fakat onlara ulaşamıyordum ve bana onları bildirecek birini de bulamıyordum. Nihayet bir cuma günü Rasülüllâh 'in Ehl-i Beyti'nden himmet ve istinbat (gizli ilimler çıkartma sıfatının) sahibi bir zâta rastladım, kendisine selam verdim. Selamımı aldı, evvelce de benim kendi-siyle ve şahsına hürmetim vardı. Alim olmakla birlikte vera` (şüphelerden dahi sakınma) ve ibadet sahibi olan bu zat duası makbul biriydi, kendisinin (tayy-i mekan kerâmetine sahip olduğu ve) Medine'den Mekke'ye çıkıp Arefe günü insanlarla birlikte vakf ede bulunduğu, sonra dördüncü gün Medine'ye döndüğüne dair birçok kerâmeti insanlar arasında yaygın idi. Ben kendisine (İsm-i Âzam'ın da içlerinde bulunduğu) bu isimleri sorduğumda mâzeret beyan ederek bir süre bana bunları bildirmekten çekindi, benim ısrarım karşısında dayanamayarak benden adını teşhir etmeyeceğime dair söz aldıktan sonra bana: `Ey Umâre! Senin bana şüphesiz inancın, ilme ve hayra rağbetin olmasaydı bunu sana bildirmez-dim, sen de kendilerine güvenmediğin hiç kimseye bunu öğretme. Şüphesiz ki bu isimler Allâh-u Te`ala'nın kitabında mevcuttur' dedikten sonra o ism-i şerifler hangi sûrelerde geçtiğini açıkladı ve nihayet: `Ey Umâre! Bu isimleri okuduğun zaman şüphesiz ki bunlarda Allâh-u Te`âlâ'mn İsm-i Azarnı (en büyük ismi) mevcuttur (bunları okuduğunda onu da okumuş olursun). Bu isimlerle dua etmeye niyetlendiğin zaman öncesinde bir oruç geçmiş olsun ki ben senin perşembe günü oruçlu olup cuma gecesi seher vaktinde bu isimlerle dua yapmam isterim. Kendisinden başka hiçbir Hah bulunmayan Allâh-u Te`alâ'ya yemin ederim ki mümin bir kul Allâh-u Te`alâ'ya bu isimlerle dua ettiğinde Allâh-u Te`âlâ mutlaka ona icâbet edip kendisine rahmet eder, hatta bu kul suyun üzerinde yahut rüzgarın sırtında yürümek isteyecek olsa da elbette duası kabul edilir' buyurdu." 

Sonra ben kendisinden bu isimleri bana beyan etmesini talep edince bu talebime icabet ederek ism-i şeritleri şöylece saydı: 


İsm-i Şerillerin Okunuşu:

İhlaslı Birinin KESİN Tutturacağı Bir Dua

Umâre (Rahimehullâh) şöyle anlatmıştır: "Ben bu isimlerle Allah-u Azze ve Celle'ye birkaç defa du-ada bulundum ve bunları icâbeti çok yakın olan isimler olarak buldum. Kardeşlerimden bir cemaat de bunu benden yazdılar, hepsi de bana bu ism-i şelitlerle yapılan duamn hem kendileri, hem de dua yaptıkları kimseler hakkında süratlice kabul edildiğini bildirdiler." 
Bu rivayeti Umâre Rahimehullah'dan nakleden Ebû Muhammed (Rahimehullah) şöyle demiştir: "Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allâh-u Te`âlâ'ya yemin olsun ki ben de helâk olacağımdan korktuğum çok mühim hadiseler başıma geldiğinde bir çok kere bu duayı yaptım, her seferinde Allâh-u Te`âlâ beni o tehlikelerden halâs etti."

( Muhammed el- Akcd, el Vasitf el-Bağdâa, ed-Dirâye fi ma'rifetrr-riveiye / Meşyehatü / sh:293-296; Deyrebe, el-Mücerrebeıt, sh:47) 

Kesin Kabul Dualar sırlı dualar ismi azam duası
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri