Belaları Def İçin Okunacak Koruyucu İstiğfar

Meşâyıhtan bir cemaat, aralarında bu istiğfarı vasiyetleşirler ve bunda gördükleri büyük fayda, üstün bereket ve kıymetli savunmadan dolayı bunu talebelerine, çocuklarına ve arkadaşlarına tavsiye ederlerdi.

Belaları Def İçin Okunacak Koruyucu İstiğfar
Belaları Def İçin Okunacak Koruyucu İstiğfar Yönetici
Bu içerik 11729 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

SABAH AKŞAM BELALARI DEF İÇIN OKUNACAK İSTİĞFAR

Şeyh Ali ibni Ebi Bekr es-Sekrân (Rahimehullâh) "Me'aricü'l-hidaye"de şöyle demiştir: "Meşhur istiğfar çeşitlerinden biri de, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den rivâyet edilen: 

"Her kim sabahtan ve ikindiden sonra yirmi beş kere veya yirmi yedi kere:

1)

Belalar-için-okunacak-dua

`Kendisinden başka hiçbir ilah bulun-mayan, O Rahmân ve Rahim, O Hayy-ü Kayyûm olan, O hiç ölmeyecek Allah'tan mağfiret talep ediyorum ve O'na teybe edi-yorum. Ey Rabbim! Beni affet' derse, ne kendisinde, ne ailesinde, ne mahallesinde, ne de bulunduğu şehirde istemediği bir şey görmez."

(en-Nücümü'z-zâhira: 144, Ebvâbü'l-ferac, sh:22 I, Muhhul-ibâde sh:724)

hadisinde geçen istiğfardır. O halde sabah-akşam bu istiğfara devam etmek lazımdır. Meşâyıhtan bir cemaat, aralarında bu istiğfarı vasiyetleşirler ve bunda gördükleri büyük fayda, üstün bereket ve kıymetli savunmadan dolayı bunu talebelerine, çocukla-rına ve arkadaşlarına tavsiye ederlerdi. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mandumu İmam-ı (Kuddise Sirruhumâ) da kendisine âit "Mektubat'ta bu istiğfarın teheccüdden sonra yirmi beş kere yapılmasını tavsiye etmiştir. Bu fakir kardeşiniz Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin teheccüdden sonra bu is-tiğfara devam ettiğini müşahede etmişimdir. Al-lah-u Te'ala bizlere de bu amellere devam e-debilmemiz için yardım eylesin. 

 KAYNAK: Cübbeli Ahmet Hoca / İstiğfar Risalesi


DUALARIM KİTABI BELALARDAN KORUNMA

Cübbeli Ahmet Hoca Dualarım Kitabından başka sayfalar

Cübbeli Ahmet Hoca Dualarım Kitabı

Belaları Def İçin Okunacak Koruyucu İstiğfar

OKUNUŞU

1) Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmânerrahîmel hayyel qayyûmellezî lâ yemûtu ve etûbu ileyh. Rabbiğfirlî.

2) Estağfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh. Subhâneh.

3) Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmânerrahîmel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh. Rabbiğfirlî. 

 

Cübbeli Ahmet Hoca Dualarım Kitabı

Belaları Def İçin belalar için okunacak dua korunmak için dualar Cübbeli Ahmet Hoca Belaları Def İçin Okunacak Koruyucu İstiğfar Dualarım Kitabı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri