BAZI KÖPEKLERİN CİNLERDEN OLUŞU

Ebu Osman Said b. el - Abbas, Er Razi hazretlerinin ve Said b. Ubeyde, Ebu Abdurrahman hazretlerinin nakillerine göre bazı köpek cinslerinin cinlerden olduğu onların suretlerine girdiğini veya şeytan

BAZI KÖPEKLERİN CİNLERDEN OLUŞU
BAZI KÖPEKLERİN CİNLERDEN OLUŞU Yönetici
Bu içerik 9262 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Ebu Osman Said b. el - Abbas, Er - Razi demiştir ki:" Bize Şimak Bişrin, İbn-i Abbas'ın Basra minberinde şöyle derken duyduğunu anlattı: Şüphesiz köpeklerden bir kısmı da cinlerdendir. Cinlerin zayıflarıdır. Her kim, yemek yerken yanına bir köpek gelirse, o yemekten ona yedirsin, yahut kendisi yedikten sonra ona yedirsin.»

Said b. Ubeyde, Ebu Abdirrahman'dan nakl ettiği­ne göre, Hz. Ali (R.A.) şöyle buyurmuştur: «Cin, bildi­ğiniz zibi cindir. Hin, sakat köpeklerdir.»
Bişr b. Abbas'dan nakl ediliyor: « Köpekler, cinler­dendir. Yemek yerken yanınıza geldiklerinde onlara bir şeyler atın. Çünkü onların da canı vardır. »
Halid, Ebu Kalbe'den, Hz. Peygamber'in şöyle bu­yurduğunu rivayet etmektedir: «Köpekler bir millet olmasaydı öldürülmelerini emr ederdim. Lakin bir milleti imha etmekten korktum. Onlardan her koyu siyah: olanı öldürün. Çünkü bu onların cinlerindendir.» 
Bir defasında Hz. Peygamber (S.A.V.): «Siyah kö­peğin, namaz kılan kimse önünden geçmesi namazı in­kıtaa uğratın, diye buyurdu. Ona sordular: Kırmızının beyazdan, beyazın siyahtan ne farkı var? Hz. Peygamber de:  Siyah köpek şeytandır, buyurarak sebebini be­lirtti. Evet siyah höpek Hz. Peygamber'in buyurduğu gi­bi bir şeytandır. Cinler siıah köpek kılığına girip dolaşırlar. Siyah kedi kılığında da görünürler.  Çünkü siyah renk ,şeytani kuvvetleri toplama hususunda diğer renklerden daha kuvvetlidir. Onda hararet gücü de bulun­maktadır. 

Kadı Ebu Yala der ki: « Hz. Peygamber (S.A.V.) 'in. siyah köpek hakkında « O bir şeytandır » sözünün manası nedir? O köpekten doğma bir köpek değil midir?· Diye bir süal varit olacak olursa cevabımız şu olur: Bunu cin'e benzetme yönünden söylemiştir. Çünkü. siyah köpek en kötü bir köpek olduğu gibi insanlara yararı bakımından da en az yararlısı olanıdır. Nitekim güçlük çıkaran kötü adam hakkında·« Bu adam şeytandır » derler. Allahü Teala en iyi bilendir.

KAYNAK:

İmam-ı Şibli Cinlerin Esrar-ı
 

Cinlerin Suretleri cinlerin fiziksel görünümü cin şekli nasıldır cinler neye benzer
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri