İç-Dış Kargaşalardan Korunmak İçin Dua

İç-Dış Kargaşalardan Afiyette Kalmak İsteyen Bu Duâya Devam Etsin! Veba, Corona Korunma için dua hakkında Faydalı bilgiler Emraz-ı Sariye [ Bulaşıcı Hastalıklar ] Ve Korunma Yolları

İç-Dış Kargaşalardan Korunmak İçin Dua
İç-Dış Kargaşalardan Korunmak İçin Dua Yönetici
Bu içerik 7373 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Vebadan Korunma Hususunda Çok Faydalı Bir Dua:

İmam-ı Beyluni (Rahimehullah) arka sayfada zikredilecek olan: "Allahümme inni la emlikü linefsi darran ... " diye başla­yan duanın her gün üç kere okunmasının vebadan korun­ma hususunda çok faydalı olduğunu beyan etmiştir. 

(Muhammed ibnü Fetbillah el-Beyluni, Hulasatu mci tahsilü 'aleyhi's­sa 'iın, Kral Suud Üniv. Ktp, kısım:fı. b, rakam:615, verak: 12b) 

Faydalı Malumat 

Aslında bu dua Hasen-i Basri ve Sabit el-Bünani (Radıyal­lahu Anhüma) gibi zatların ravılerinden olan Salih el-Mürri (Radıyal­lahu Anh)'a mana aleminde öğretilmiştir. 

Nitekim İbnü Ebi'd-Dünya (Rahimehullah) senedini zikrede­rek, (sahabe-i kiramı görenleri görenlerden oluşan) tebe'i ta­bi'in tabakasının ulularından olan ve Allah korkusundan do­layı çok ağlamasıyla meşhur olan Salih el-Mürri (Radıyal­lahu Te'ala Anh)ın şöyle anlattığını nakletmiştir: 

Corona Korunmak Duası

"Bir vakit insanlar çok kargaşa içine girmişlerdi ki hangi gece olduğunu Allah bilir bir gece ben rüyamda şöyle gördüm; uykumda biri bana gelerek: "Söyle." dedi. 

Ben: 'Ne söyleyeyim?' deyince o: 

"(Sen:) 'Ey Allah! Şüphesiz ben kendim için ne bir zarar( dan kurtulınay)a, ne de bir menfaat (teminin)e, ne ölüm(ü defetmey)e, ne hayat(ımı uzatmay)a, ne de dirilt­meye malik olamam. Ben Senin bana verdiğinden başkasını almaya güç yeti­remiyorum, Senin beni koruduğundan başkasından da sa­kınamıyorum (sakınsam da fayda etmiyor), o halde Sen beni söz ve amel bakımından sevdiğin ve razı olduğun şeylere mu­vaffak eyle.' diye dua et. Eğer bir kişi bu duayı okuyabi­lirse artık o (bu belalardan) afiyet içerisinde kalacaktır." dedi." 

Duanın Metni Şerifi

Emraz-ı Sariye [ Bulaşıcı Hastalıklar ]

Duanın Terceme-i Münıfesi

"Ey Allah! Şüphesiz ben kendim için ne bir zarar( dan kur­tulmay )a, ne de bir menfaat (teminin)e, ne ölüm(ü defetme­y)e, ne hayat(ımı uzatmay)a, ne de diriltmeye malik olamam. 
Ben Senin bana verdiğinden başkasını almaya güç ye­tiremiyorum, Senin beni koruduğundan başkasından da sakınamıyorum. O halde Sen beni söz ve amel bakımından sevdiğin ve razı olduğun şeylere muvaffak eyle. Ya Hayyu! Ya Kayyum! Senden başka hiçbir ilah yok­tur. Ya Erhame'r-rahimin! (Ey acıyanların en ziyade mer­hametlisi! Bu duamı kabul eyle.)" 

 

Duanın Türkçe Okunuşu

Allâhümme lâ emlikü linefsî darran ve lâ nef-an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ. Ve lâ estetîu en âhuze illâ mâ a'taytenî ve lâ en etteqıye illâ mâ ve qaytenî. Allâhümme feveffiqnî limâ terdâ minel qavli vel-ameli fî âfiyetin Yâ Hayyu Yâ Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîn.

 

İç Dış Kargaşalardan Afiyette için dua

Hastalık Musibet Cübbeli Ahmet hoca Emrazı Sariye Bulaşıcı Hastalıklar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri