İç-Dış Kargaşalardan Korunmak İçin Dua

İç-Dış Kargaşalardan Afiyette Kalmak İsteyen Bu Duâya Devam Etsin! Veba, Corona Korunma için dua hakkında Faydalı bilgiler Emraz-ı Sariye [ Bulaşıcı Hastalıklar ] Ve Korunma Yolları

İç-Dış Kargaşalardan Korunmak İçin Dua
İç-Dış Kargaşalardan Korunmak İçin Dua Yönetici
Bu içerik 3393 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Vebadan Korunma Hususunda Çok Faydalı Bir Dua:

İmam-ı Beyluni (Rahimehullah) arka sayfada zikredilecek olan: "Allahümme inni la emlikü linefsi darran ... " diye başla­yan duanın her gün üç kere okunmasının vebadan korun­ma hususunda çok faydalı olduğunu beyan etmiştir. 

(Muhammed ibnü Fetbillah el-Beyluni, Hulasatu mci tahsilü 'aleyhi's­sa 'iın, Kral Suud Üniv. Ktp, kısım:fı. b, rakam:615, verak: 12b) 

Faydalı Malumat 

Aslında bu dua Hasen-i Basri ve Sabit el-Bünani (Radıyal­lahu Anhüma) gibi zatların ravılerinden olan Salih el-Mürri (Radıyal­lahu Anh)'a mana aleminde öğretilmiştir. 

Nitekim İbnü Ebi'd-Dünya (Rahimehullah) senedini zikrede­rek, (sahabe-i kiramı görenleri görenlerden oluşan) tebe'i ta­bi'in tabakasının ulularından olan ve Allah korkusundan do­layı çok ağlamasıyla meşhur olan Salih el-Mürri (Radıyal­lahu Te'ala Anh)ın şöyle anlattığını nakletmiştir: 

Corona Korunmak Duası

"Bir vakit insanlar çok kargaşa içine girmişlerdi ki hangi gece olduğunu Allah bilir bir gece ben rüyamda şöyle gördüm; uykumda biri bana gelerek: "Söyle." dedi. 

Ben: 'Ne söyleyeyim?' deyince o: 

"(Sen:) 'Ey Allah! Şüphesiz ben kendim için ne bir zarar( dan kurtulınay)a, ne de bir menfaat (teminin)e, ne ölüm(ü defetmey)e, ne hayat(ımı uzatmay)a, ne de dirilt­meye malik olamam. Ben Senin bana verdiğinden başkasını almaya güç yeti­remiyorum, Senin beni koruduğundan başkasından da sa­kınamıyorum (sakınsam da fayda etmiyor), o halde Sen beni söz ve amel bakımından sevdiğin ve razı olduğun şeylere mu­vaffak eyle.' diye dua et. Eğer bir kişi bu duayı okuyabi­lirse artık o (bu belalardan) afiyet içerisinde kalacaktır." dedi." 

Duanın Metni Şerifi

Emraz-ı Sariye [ Bulaşıcı Hastalıklar ]

Duanın Terceme-i Münıfesi

"Ey Allah! Şüphesiz ben kendim için ne bir zarar( dan kur­tulmay )a, ne de bir menfaat (teminin)e, ne ölüm(ü defetme­y)e, ne hayat(ımı uzatmay)a, ne de diriltmeye malik olamam. 
Ben Senin bana verdiğinden başkasını almaya güç ye­tiremiyorum, Senin beni koruduğundan başkasından da sakınamıyorum. O halde Sen beni söz ve amel bakımından sevdiğin ve razı olduğun şeylere muvaffak eyle. Ya Hayyu! Ya Kayyum! Senden başka hiçbir ilah yok­tur. Ya Erhame'r-rahimin! (Ey acıyanların en ziyade mer­hametlisi! Bu duamı kabul eyle.)" 

 

Duanın Türkçe Okunuşu

Allâhümme lâ emlikü linefsî darran ve lâ nef-an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ. Ve lâ estetîu en âhuze illâ mâ a'taytenî ve lâ en etteqıye illâ mâ ve qaytenî. Allâhümme feveffiqnî limâ terdâ minel qavli vel-ameli fî âfiyetin Yâ Hayyu Yâ Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîn.

 

İç Dış Kargaşalardan Afiyette için dua

Hastalık Musibet Cübbeli Ahmet hoca Emrazı Sariye Bulaşıcı Hastalıklar
Sende Yorumla...
Profil Resim
Kalan karakter sayısı : 500
tayyar çakar     2021-01-12 hocam hayırlı geceler başımdan uzun süreli bir iş geçti ve lafın kısası bu arada bizde bu pandeminden dolayı işsiz kaldık ben servis işşi yapıyordum 8 ay işşiz kaldık daha önce yaptığım iş makam ve özel şöförlüktü bana yardımcı olmanızı ve hayırlı dualarınızı bekliyorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri