ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ – NAMAZ ORUÇ ZİKİRLER

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Zilhicce ayı ibadetleri

Zilhicce Ayı 22  Temmuz 2020 Cumartesi günü başlıyor.

“Allâhü Teâlâ’ya -içinde kendisine ibadet olunan- en sevimli günler Zilhicce’nin (ilk) on günüdür. Her bir gününün orucu bir senelik oruca, her gecesinin ihyası da Kadir Gecesi’ni (ibâdetle) ihya etmeye denktir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

Zilhicce Ayı Nedir?

Kurban bayramının içinde olduğu aya zilhicce ayı denir, hicri-kamerî ayların 12’ncisidir. Her senenin Kurban Bayramından önceki ilk dokuz günü ve Kurban bayramı günü olmak üzere tam “on gün” “leyâli-i aşere” yani on mübarek gecedir. Onuncu gün Kurban Bayramı’nın ilk günüdür.

ZİLHİCCE AYI VE ON GECE

Bu akşam idrâk edeceğimiz kamerî ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esâsından biri olan hac farîzasının îfâ edildiği umûmî af ayıdır. Arafât’a çıkıldığı, Allâh için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.

Zilhiccenin birinci on gecesi “leyâlî-i aşere” yâni 10 mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbîh namazına devamda hayır vardır.

Hacca gidemeyen mü’minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel dokuz gün oruç tutmalı, 10. günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip kurban etinden yemelidir. Bu mendubdur. Hiç olmazsa 8’inci gün ile beraber, 9’uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır.

Arefe günü sabah namazından bayramın 4’üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farz namazların arkasından Teşrîk tekbîri (Allâhü Ekber Allâhü Ekber, Lâ ilâhe ilallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil-hamd) okumak kadın-erkek her mükellef Müslümana vâciptir.

Zilhiccenin ilk on gününde neler yapılır?

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: “Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

10 istiğfâr: “Estağfirullâhe’l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes’elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ innehû hüve’t-Tevvâbü’r-Rahîm.”

10 tevhid: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunur.          (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Zilhicce ayının ilk on gününü nasıl değerlendirmeliyim?
Zilhicce ayında sadaka verilmeli, dua ve istiğfar ile meşgul olunabilir

“Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir.”

Zilhiccenin ilk on gününde “سبحان الله” “Sübhanallah”, “الحمد لله “ “Elhamdülillah”, “لا إله إلا الله” “La ilahe illallah” ve bolca tekbir getirilmelidir

“Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi “سبحان الله” “Sübhanallah”, tahmidi “الحمد لله “

“Elhamdülillah”, tehlili “لا إله إلا الله” “Lâ ilâhe illallah” ve tekbiri “اكبر الله “ “Allahu ekber” çok söyleyin!”

Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir Senedeki faziletli günler. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir.  Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir “Allah’ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala’ya çok ibadet ediniz!”  Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,
Sadaka vermek,
Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,
Tesbih namazı kılmak,
Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.

Zilhicce ayında yapılan amellerin kıymetini biliyor musunuz?
Zilhicce ayında yapılan iyiliklere kat kat mükafat verilir…
Zilhicce’nin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir 

Bir kimse, bu on günlerde;
Yoksul birine iyilik ettiği zaman;
Allah’ın (cc) Peygamber’ine (asm) bir iyilik bulunmuş gibi olur.
Bir hastayı ziyaret eder ise;
Allah’ın (cc) veli kullarından birini ziyaret etmiş gibi olur.
Bir cenazeye katılır ise;
Allah (cc) yolunda şehit olanların cenazesine katılmış gibi sevap alır.
Bir Mümin’i giydirir ise;
Allah (cc) öbür alemde kendisine cennet hullelerinden giydirir.
Bir yetime iyilik ederse;
Kıyamet günü Allah (cc) ona arşının altından lutfunu yağdırır.
İlim meclislerinden birinde hazır olur ise;
Nebilerin ve resullerin meclislerinde bulunmuş kadar sevap alır.
On günleri değerlendirenler için denilmiştir ki:
Bir kimse, bu on günleri değerlendirir ise, Cenab-ı Hak o kişiye on ikramda bulunur.

Şöyle ki:
Ömrü uğurlu ve bereketli olur.
Malında bereket olur, artar.
Allah onun çoluk çocuğunu korur.
Günahlarına kefaret olur.
Yaptığı iyiliklere kat kat sevap alır.
Ölüm halini kolay eder.
Kabrindeki karanlık günlerine aydınlık verir.
Mizanında iyilik tarafını ağır bastırır.
Ahirette düşük hallerden, rezil ve zelil olmaktan kurtarır.
Cennetteki derecelerini yükseltir.

Dünyada günlerin en üstünü: Zilhicce ayının ilk on günü
Zilhicce ayının kıymeti ve önemi nedir? Zilhicce ayını kıymetli kılan nedir?
Cenab-ı Hak Zilhicce ayının ON GÜNÜ üzerine yemin etmiş, Peygamberimiz (asm) ise; “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc) nezdinde daha makbuldür” buyurmuştur.

Kimi yerlerin mukaddeslik açısından başka yerlere göre daha faziletli olması gibi, bazı vakitler de diğer vakitlere göre daha değerli ve faziletli olabilir. Bu anlamda Zilhicce’nin ilk on günü, yıl içindeki diğer günlere göre daha üstündür, bu hükmün en önemli sonucu “senenin en faziletli günlerinde oruç tutmayı veya herhangi bir ibadet yapmayı adayan kimsenin nasıl hareket edeceğinin belirtmesinde” ortaya çıkar.
Bir kimse en faziletli günlerin birisinde bu ibadetleri yerine getirmeyi adarsa, arefe gününde bu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Zira Zilhicce’nin on günü içindeki en faziletli gün arefe günüdür. [1]
Zilhicce ayının ilk on günü dünyadaki günlerin en üstünüdür
“Dünyada günlerin en üstünü Zilhicce ayının ilk on günleridir.” [2]
Bu ayda yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden daha makbuldür
Cenab-ı Hak Zilhicce ayının on günü üzerine yemin etmiş, Peygamberimiz (asm) ise; “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc) nezdinde daha makbuldür.” buyurmuştur. [3]
Zilhicce ayının içerisinde Kurban Bayramı olduğu için mübarek aylardandır
Zilhicce; Ayların on ikincisi ve savaşmanın haram kılındığı haram ayların (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep) ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunduğu Zilhicce ayı, mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır. [4]
Zilhicce ayında hacc-ı ekber olduğu için faziletlidir
Senedeki faziletli günler. Ramazan aynıdan sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir.
Bu ayların birisi tek, diğer üçü arka arkaya gelmektedir. Bu ayların en faziletlisi Zilhicce’dir. Çünkü hac mevsimine, haccın on günü olan eyyam’ul-ma’lumat (Bilinen günler) ve teşrik günleri olan eyyam’ul-madudat (Sayılı günler) bu aydadır.
Haram aylardan olan Zilhicce ayı da, Ramazan ve Muharrem gibi fazileti bol olan aylardandır. Hacc-ı ekber bu aydadır. Bu ayın ilk on günü, Kurân’ın diliyle “el-eyyam’ul-ma’luma” (belli başlı günler) diye ilan edilmiştir. Bir de yine bu ayda “el-eyyam’ul-ma’duda” diye tabir edilen teşrik günleri vardır. Ramazan ayının en faziletli günleri son on günü; Zilhicce’nin en faziletli günleri ise, ilk on günüdür. [5]
Allah (cc) katında Zilhicce ayı makbul aylardan biridir

“Yemin olsun fecr’e (şafak vaktine)!
Ve on geceye!
Hem çifte ve teke!
Ve geçip giderken, geceye!
Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler) vardır, değil mi?”

Zilhicce’nin ilk yarısındaki günler, yüce Allah katında değerli günler arasındadır. Fecr Suresinde; “On geceye yemin olsun ki…” diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü Müminler için müjdeler taşıyan mübarek bir zamandır.

Zilhicce ayında gerçekleşen önemli hadiseler…
Zilhicce ayında Cenab-ı Hakkın peygamberlere verdiği ikramlar nelerdir?
Zilhicce ayının ilk on gününde peygamberlere gelen ikramlar
Zilhicce ayının ilk on gününde peygamberlere Yüce Allah’tan nice ikramlar gelmiştir. Bu manada gelen birçok haberler vardır.
Allah (cc) Adem (as) tevbesini kabul buyurdu
Zilhicce ayının on günü içinde, Allah (cc) Adem’e (as) tevbeyi nasip etti. O’na tevbe, Arefe günü nasip oldu. O gün Adem (as) günahını itiraf edip tevbe edince, Allah (cc) da onun tevbesini kabul buyurdu.
Kabe-i Muazzama’yı İbrahim (as) Zilhicce ayında yapmaya başlamıştır
Yine bu on günlerde İbrahim (as) Halil olmuştur. Malını misafirlere bolca çıkardı. Kendini ateşe attı. Oğlunu kurban etti. Kalbini Rahman Allah’a verdi. İbrahim (as) dışında tam manası ile tevekkül, başkasına nasip olmamıştır. Kabe-i Muazzama’yı İbrahim (as) yine bu günlerde yapmaya başlamıştır.
Bu on günlerde Cenab-ı Hak Musa Peygamber’e (as) zatı ile münacat ettti
Davud’a (as) mağfiret bu on günler içinde geldi
Kur’ân-ı Kerim’in ilk inişi Kurban Bayramı sabahına rastlanır
Mübahat gecesi dahi, yine bu on günler içindedir. Denilmiştir ki: Kur’ân-ı Kerim’in ilk inişi Kurban Bayramı sabahına rastlar. O sırada, Resulullah (asm) Efendimiz namazgaha çıkmak üzere idi.
Rıdvan biatı yine bu günler içerisinde yapılmıştır
Rıdvan Biat’ı dahi bu on günler içinde olmuştu. Cenab-ı Hak, bu manada şöyle buyurdu:
“Ağacın altında seninle biat ettikleri zaman…” [1]
Ki bu ağaç sakız ağacı idi… ve bu biat Hudeybiye’de oldu… O gün Resulullah Efendimiz’le (asm) biat eden ashabın sayısı bin dört yüz kadardı ve hepsi erkekti…

Zilhicce ayına has bir ibadet var mıdır?
Zilhicce ayının mahsus namazı nasıl kılınır?

Hz. Ali’ye (ra) ; Resulullah Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman; tâate (ibadet etmek) daha ciddi sarılın. Zira bugünler, Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir. O günlerin gecelerine gösterilen hürmet, günlerine gösterilen hürmet gibidir.”
Bir kimse, o gecelerden birinde namaz kılmak isterse, şu şekilde kılsın:
Gecenin son üçte biri geçtikten sonra kalksın; dört rekat namaz kılsın.
Kılınacak bu namazların her rekatında bir kere Fatiha suresini okumalıdır. Üçer kere İhlas Suresi ve Muavvezeteyn (Felak ve Nas) surelerini okumalıdır.
Yine her rekatta üç kere (Bakara suresinin 255. ayeti celilesi olan) Ayet’el Kürsi’yi okumalıdır.
Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:
“İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kudret ve melekut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
lümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Kendisinden başka ilah yoktur; öldürür ve diriltir.
Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir.
Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü karda Allah’a (cc) hamdolsun.
Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimiz’in şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.”
Bundan sonra, ne dileği var ise dilemelidir, böyle eden kimseye;

Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir.
Allah-ü Teala’dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:
“Yeniden iyi şeyler yapmaya başla.”
Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gündüzünü oruçlu geçirir de; gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okuyarak Allah’ın (cc) huzurunda ağlayarak yalvarır ise, Allah (cc) meleklerine şöyle buyurur:

“Ey meleklerim şahit olun; bu kulumu bağışladım, hac edenlerin sevabına da ortak ettim.”
Resulullah (asm) Efendimiz daha sonra şöyle buyurdu:
“Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allah (cc) bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinir ve birbirlerine müjdelerler.

Zilhicce’nin bir günü fazilet yönünden bin gün gibidir
Zilhicce ayında bir gün ibadet, diğer zamanda yapılan bir yıllık ibadete bedeldir

Allah nezdinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli ve faziletli günler yoktur ki, o günlerde yapılan ibadet, bu on gündekinden daha üstün olsun. Zilhicce’nin bir gününde yapılan ibadet, diğer zamanda yapılan bir senelik ibadete bedeldir. [1]

Zilhicce’nin bir gecesinde yapılan ibadet, Kadir gecesinde yapılan ibadete denktir[2]

Başka bir hadiste ise Allah Resulü’nün (asm) şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

“Amel edilen günler arasında Allah-ü Teala’ya Zilhicce’nin on gününden daha üstün ve daha sevimli geleni yoktur. O günlerden birinde tutulan oruç, bir yıllık oruca bedeldir. O günlerde bir gece ibadete kalkmak, Kadir gecesi kıyam etmeye bedeldir.”  [3]

Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler, Allah (cc) yolunda yapılan cihattan daha makbuldür

“Zilhicce’nin ilk on gününden birinde yapılan amel, Allah (cc) yolunda gündüzü oruç tutulan ve gecesi nöbet beklenen bir cihada eşittir. Ancak bir kişinin cennetlik olduğu müjdelenmesi hariç.” buyurduğu nakledildi. [4]

“Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler Allah (cc) katında diğer aylarda yapılan iyi amellerden daha makbuldür.” buyurdu. Ashap;

“Ya Resulallah! Allah yolunda yapılan cihat da mı Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetten, Allah (cc) katında daha makbul değildir?” dediler. Resulullah (asm):

“Evet, o da daha makbul değildir. Ancak canını ve malını tehlikeye atarak cihada çıkıp sonra geri dönmeyenin (şehit olanın) cihadı ondan daha sevgilidir.” [5] buyurdu.

Zilhicce’nin ilk on gecesini ihya etmek, Kadir gecesini ihya etmeye denktir

Ebu Hureyre’den (ra) Hz. Peygamber’in (asm) şöyle buyurduğu rivayet edildi:

“Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadet Allah (cc) katında diğer günlerde yapılan ibadetten daha güzeldir. Çünkü bunun her bir gününde tutulan oruç bir sene oruç tutmaya ve her bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmeye denktir.” [6]

Bu on gündeki hayır ve bereketten mahrum kalmamalıdır

“Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun.” buyurdu. [7]

Zilhicce’nin bir günü fazilet yönünden bin gün gibidir

“Zilhicce’nin ilk on günü hakkında, onun her günü fazilet yönünden bin gün gibidir. Arefe günü ise on bin gün gibidir.” [8]

Zilhicce ayının sekizinci gecesini ihya edene cennet vacip olur

“Beş geceyi ihya edene cennet vacip olur. Bunlar: Terviye (Zilhicce ayının sekizinci) gecesi, Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban’ın on beşinci gecesidir. [9]

Zilhicce ayında zekat veren büyük bir fazilete nail olur

Zekat veren kimse, Havl’in başlangıcını Ramazan ve Zilhicce ayları yaparsa daha büyük bir fazilete nail olur. Çünkü bu iki ay, diğerlerinde bulunmayan faziletler ihtiva eder. Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmesiyle şereflendirilmiş bir aydır. Ayrıca bin aydan daha hayırlı görülen Kadir Gecesi de bu ayın içindedir. Yine bu ay, oruç gibi mühim bir farzın da eda edildiği aydır

Hicri Aylar İlgili konular:

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ – NAMAZ ORUÇ ZİKİRLER

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

BİLGİŞAH Dini Bilgi Teşkilatın Merkezi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin