ÇÖREK OTU MUCİZESİ – TERKİPLİ OLARAK KULLANILMASI

İbni Hacer (Rahimehullah)ın beyanı vechilesinde Çörek Otunun bir çok faydalarının nakledildiği çok büyük bir konu 34 den fazla konunun ve 3 büyük terkibin nakledildiği bir çok hastalıkların şifasını anlatan faideli usuller...

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ÇÖREK OTUNUN TERKİPLİ OLARAK KULLANILMASI

İbni Hacer (Rahimehullah)ın beyanı vechile; bazı rivayetlerde çörek otunun zeytin yağıyla kullanılacağının zikredilmesinden, bazılarında ise peşine bal şerbeti içileceğinin nakledilme­sinden anlaşılan odur ki, çörek otunun her der­de deva olması, onun her hastalığın tedavisinde sade olarak kullanılmasıyla olmaz. Bilakis bazen sade, bazen terkipli, bazen öğütülmüş, bazen de öğütülmemiş olarak kul­lanılır. Çörek otu, yenilerek, içilerek, (yağı çıka­rılıp) damla halinde buruna çekilerek, ağrıyan yere sürülerek ve daha başka suretlerde de kul­
lanılabilir.

(İbni Hacer el-Askalani, Fethu ‘l-Barf, Tıbb: 7, no: 5687-5688, 10/150-152) 

BUHARİ ŞERHLERİNDE BİR ÇOK HASTALIGIN ŞİFA.Si İÇİN BEYAN EDİLEN ÇÖREK OTU TERKİPLERİ

Buhari şarihi Bedruddin el-Ayni (Rahime-hullah) “Umdetü ‘/-kari” isimli eserinde, Buhari şarihi İbni Hacer (Rahimehulldh) da “Fethu ‘/­Bari” isimli eserinde çörek otunun faydaları hakkında şunları zikretmişlerdir: 
1) Nezle ve soğuk algınlığı için şifa olması: 
Çörek otu kavrulup koklandığı zaman si­nüsleri (ve bronşları açıp) temizler, balgam söktürür, akıntıyı keser ve böylece nezle ve so­ğuk algınlığını giderir. 

Bunun için farklı bir terkip de şöyledir; çörek otu kavrulur, sonra iyice dövülerek toz haline getirilir, sonra zeytin yağında bir müddet bırakılır, daha sonra da buruna üçer damla damlatılırsa çok hapşırtan nezlenin geçmesine faydalı olur. 

Yine böylece; çörek otu öğütülüp keten bir bez parçasına bağlanır da sürekli koklanırsa nezleyi iyileştirir. 

Ayrıca kavrulmuş çörek otu, zeytin yağıyla pişirilir de çitlenbik yağıyla birlikte buma damlatılırsa nezleye şifa verir. 

Diğer bir kullanım şekli ise şöyledir; bü­yük bir kaşık çörek otu yağı kaynar suya katılır, hastanın başı örtülerek ondan çıkan buhar ken­disine teneffüs ettirilir ve şifa tamamlanıncaya kadar sabah-akşam bu tekrarlanır. 

Sahabe ve tabi ‘in (Radıyalldhu Anhüm) nezleyi çörek otuyla tedavi ederlerdi. 
Yirmi bir adet çörek otu tanesini alıp bir bez parçasına koyarlar, onu alıp sabaha kadar suda beklettikten sonra buma damlatırlardı. 


2) Kurtları öldürmesi:
Çörek otu aç kamına yenildiği zaman mide ve bağırsak kurtlarını öldürür. 
Haricen karın üzerine sürülerek kullanıl­dığı zaman da aynı etkiyi gösterir. 


3) Yılan hastalığı:
Çörek otu yağı (hastalıklı bölgeye sürüle­rek) saç dökülmesi ve deri soyulması diye bili­nen yılan hastalığını iyileştirir. 


4) Yüzdeki kızarıklığa fayda vermesi:
Çörek otu yağı yüzdeki kızarıklığa iyi gelir. 
Her sabah kuru üzümle çörek otunun birlikte yenmesi yüze kan getirir ve yüzün ren­gini safileştirir. 


5) Nefes darlığına iyi gelmesi:
Çörek otu yağı bir miskal ( 4.68 gr) içilirse nefes darlığına ve tıkanıklığa fayda verir. 
Yine böylece çörek otu boraks ile içilirse nefes darlığına şifa verir. 
 


6) Hayızı söktürmesi:
Çörek otu yağı, tutulan hayız kanını söktürür. 
Ayrıca çörek otu, öğütülüp balla macun yapıldıktan sonra sıcak suyla içilirse hayız kanını söktürür. 


7) Baş ağrısına fayda vermesi:
Çörek otu yağıyla başı yağlamak soğuk algınlığından meydana gelen baş ağrısına ıyı gelir. 
Çörek otu kaynatılıp bir keten beze ko­yularak başı ağrıyanın alnına yerleştirilirse, baş ağrısına da, migren gibi müzmin ağrılara da iyi gelir. 


8) Sarılık hastalığına iyi gelmesi:
Yedi adet çörek otu bir kadının sütüne atılıp bir saat bekletilir de, kendisinde sarılık hastalığı bulunan bir kimse bundan bumuna çekerse, son derece fayda verir. 


9) Diş ağrısına iyi gelmesi: 
Çörek otu, sirke ve çam çırasıyla birlikte kaynatılır da, onunla’ ağız çalkalanırsa, soğuk­tan meydana· gelen diş ağrılarını dindirir. 


10) Örümcek sokmasına faydası:
Çörek otu boraks ile içilirse zehirli örüm-cek sokmasına faydalı olur. 


11) Haşeratı kovması:
Çörek otu tütsüsü haşeratı kovar. 


12) Geğirmeyi gidermesi:
Çörek otu, balgam ve karasafra (kara sevda ve melankoli gibi sıkıntılar)dan meydana gelen ekşi geğirmeyi giderir. 
 


13) Sivilce ve uyuz hastalığına iyi gel­mesi: 
Çörek otu sirkeyle sargı yapılırsa, sivilce­lere ve iltihaplı uyuz hastalığına fayda verir. 


14) Siğilleri söküp atması:
Çörek otu beklemiş idrar ile karıştırılıp köklü siğillere konduğu zaman, onları kökün­den söküp atar. 
Ayrıca çörek otu yağı siğillere sürülünce de onları giderir. 


15) Diş kurtlarını çıkartması:
Çörek otu yağı dişe sürüldüğü zaman dişleri saran kurtları çıkartır. 


16) Yüz felcine şifa olması:
Çörek otu bir gece sirkeye yatırılır, ertesi gün öğütülüp buma çekilirse, baştaki müzmin­leşmiş ağrılara ve yüz felcine iyi gelir. 


17) Abraş hastalığına iyi gelmesi:
Çörek otu sirkeyle beraber sürüldüğünde deri üzerinde beliren lekelere ve abraş hastalı­ğına faydalı olur. 


18) Böbrek ve mesanedeki taşları gi­dermesi: 
Çörek otu dövülüp, balla macun yapıldık­tan sonra kaynar suyla içilirse, mesanede ve böbrekte bulunan taşları yok eder. 


19) Büyük kurtları dökmesi:
Çörek otu pelin otu (yavşan otu) suyu ile yoğrulup yenirse, karındaki kurtları çıkartır. 


20) Saç dökülmesine fayda vermesi:
Çörek otu yakılarak eritilmiş balmumu ve zambak yağı ile karıştırılır da başa sürülürse, saç dökülmelerine iyi gelir. 


21) Kırıkları tedavi etmesi:
Çörek otu öğütülüp engerek yılanı kanıyla yahut kırlangıç kanıyla karıştırılıp kırık yere sürülürse, onu tedavi eder. 


22) Felç ve tetanoza iyi gelmesi:
Çörek otu yağı buma çekilirse, felç ve tetanoza fayda verir. Ayrıca felce sebep olan, vücuttaki rutubet ve soğukluğu keser. 


23) Kuduz köpeğin ısırmasına fayda vermesi: 
Çörek otu öğütülüp elenir de sonra her gün ondan iki dirhem (6.24 gr) miktarı yutu­lursa kuduz köpeğin ısırmasına faydalı olur. 


24) Sıtmaya iyi gelmesi:
Çörek otu toz haline getirilip sirkeli bal şerbetiyle içilirse, dört günde bir yoklayan humma (sıtma)ya fayda verir. Bununla birlikte İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)dan rivayet edildiği üzere Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in sıtma ve diğer bütün ağrılar için okunmasını talim ettiği: 

Cörek Otu Faydaları - ÇÖREK OTU MUCİZESİ

Büyük olan Allah’ın adıyla! Her atan damarın şerrinden ve ateşin hararetinin şer­rinden O çok büyük olan Allah’a sığınırım!” duası okunur. (İbni Mace, Tıbb:37, no:3526, 2/1165)


25) Rahim ağrılarına iyi gelmesi:
Çörek otu, eritilmiş tereyağ ve bal ile ma­cun yapılırsa, nifas kanının tutulması anında lohusaların çektiği sancılara iyi gelir. 
Aynı şekilde bu terkip rahim ağrılarına da faydalıdır. 


26) Burundan gelen sürekli akıntıya şifa olması: 
Kavrulmuş çörek otu, zeytin yağıyla pişi­rilir de çitlenbik yağıyla birlikte başın ön tarafına sürülürse, o bölgeyi ısıtır ve akıntıların artlarda gelmesini engeller. 

27) Gözdeki devamlı akan akıntıyı kurutması: 
Çörek otu sürmelerle karıştırıldığı zaman, gözden sürekli akan suyu kurutur. 


28) Uyuz hastalığına faydalı olması:
Çörek otu sirke ve gül yağıyla macun ya­pılırsa, uyuz hastalığının her çeşidine fayda­lıdır. 


29) Mafsal ağrılarına iyi gelmesi:
Çörek otu yağı kaynatılıp ağrıyan yerlere sürülürse eklem ağrılarına iyi gelir ve ödemi, iltihabı, ur ve tümörü giderir. 
Aynca uzun müddet devam eden iltihaplı, müzmin ve sert şişlikleri çözer. 


30) Ceninleri ve meşimeyi çıkartması:
Çörek otu, canlı olsun ölü olsun ceninleri ve meşimeyi ( anne ile cenini birbirine bağlayan ve aralarındaki kan alışverişini sağlayan et par­çasını) çıkartır. 


31) İdrar söktürmesi:
Çörek otu, öğütülüp balla macun yapıldık­tan sonra sıcak suyla birlikte içilirse idrarı sök­türür. 


32) Anne sütünü söktürmesi:
Çörek otu dövülüp, balla macun yapıldık­tan sonra sıcak suyla içilir ve buna devam edi­l irse anne sütünü söktürür. 


33) Sağırlığa şifa olması:

Kavrulmuş çörek otu, zeytin yağıyla pişi­rilir de çitlenbik yağıyla birlikte kulağa damla­tılırsa sağırlığa şifa olur. 


34) Basura faydası:

Çörek otu yakıldıktan sonra elde edilen kül içilerek ve basura sürülerek kullanılırsa ha­surları keser. Anzarot, bir suyla eritilip makat halkası­nın içine sürülür, sonra da üzerine çörek otu serpilirse, bu muamele basurların giderilmesi için çok şaşırılacak faydalar temin eder.
(Ayni, Umdetü ‘l-karf:21/235-236; İbni Hacer el-Askalanf, Fethu ‘l-Bari, Tıbb:7, no:5687-5688, 10/150-152; Hassan Şemsi Paşa, eş-Şifa bi ‘l habbeti ‘s-sevda, sh: 71-72; Abdurrahman el-Bahhar, el-Hab­betü ‘s-sevda beyne ‘d-dini ve ‘t-tıbb, sh:35-42) 


Üçüncü tertip: Ubeydullah ibni Büreyde (Radıyallahu Anh) Rasôlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in:

TERKİP ÇÖREK OTU MUCİZESİ

“Şüphesiz ki bu siyah tanede büyük bir şifa vardır … ” buyurduğunu duyunca: “Onu nasıl kullanacağım?” diye sormuş, o zaman Rasôlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Yirmi bir tane alacaksın ve onları bir bezin içerisinde kuvvetlice bağlayacaksın, sonra onları bir gece suda bırakacaksın. 
Sabah olduğunda sağ burnuna bir, sola iki damla damlatacaksın. Ertesi gün olduğunda sağ burnuna iki, sola bir damla damlatırsın. Üçüncü gün olduğu zaman sağa bir, sola iki damla damlatırsın.” buyurdu. 

Dördüncü tertip: Buhara meşayıhından olan Medine’li Muhammed ibni Zekeriyya el-Buharı (Kuddise Sirruhu) çörek otu hadis-i şerifine karşı kuvvetli bir imana sahipti. 

Kendisi doksan yaşlarındayken ayağı kırıldığında doktor tedavisini kabul etmedi ve sadece çörek otuyla iyileşti. Medine ehlinden onu tanıyanların hemen hemen hepsi buna şahit olmuştur. Bu büyük veli taze öğütülmüş çörek otu­nu, iki öğün her yemekten sonra bir tatlı kaşığı suyla yutardı. 

Beşinci tertip: Çörek otu konusundaki ihtisaslarıyla tanı­nan Mısırlı Doktor Abdullah Abbas bize şu tarifi yapmıştır: Bir su bardağı suya bir çay kaşığı çörek otu konulur, 1-3 dakika arası üstü kapalı vazi­yette kaynatılır, sonra suyu içilir. Tabi ki müzmin hastalıklarda bu terkibin günde üç kere tekrarlanması ve şifa hasıl olana kadar devam edilmesi gerekir. 

KAYNAK : Cübbeli Ahmet Hoca / CÖREK OTU MÜCİZESİ VE ŞİFA DUALARI

0
mutlu
Mutlu
1
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
ÇÖREK OTU MUCİZESİ – TERKİPLİ OLARAK KULLANILMASI

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

BİLGİŞAH ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!