KALPLERİ CEZBETME DUASI

Şeyh-i Ekber Muhyidd'in İbni Arabi (Kuddise Sirruhü)ya ait olan bu duayı günde on kere okuyanın sevgisinin kalplere yerleştirileceği fevkalade bir konu

KALPLERİ CEZBETME DUASI
KALPLERİ CEZBETME DUASI Yönetici
Bu içerik 11315 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Şeyh-i Ekber Muhyidd'in İbni Arabi (Kuddise Sirruhü)ya ait olan bu duayı günde on kere okuyanın sevgisinin kalplere yerleştirileceği Ahmed Ziyâedd'in GümüşhânevT (Kuddise Sirruhü)ya ait "Mecmü'atü'l-ahzap" isimli eserde zikredilmiştir. Bu fakir kardeşiniz hakkında zuhur eden muhabbet ve kabul biiznillâh ve bihimmeti Şeyhi ve evliyâillâh Teeâlâ'nın, Şeyhim'in ve Allâh'ın veli kullarının izniyle) bu duanın eseridir. Rabbim hayırlara kullanmayı ve ahyâr (hayırlılar) tarafından sevilmeyi müyesser eylesin. Amin! 

Bu dua şöyledir: 

Celb Muhabbet

"Ey Allah! Cinlerden ve insanlardan oluşan tüm kullarının kalplerini bana musahhar eyle. Bana meyilli, cezbeli ve yumuşak eyle. Gece ve gündüz devam ettikçe daim ve kâim olan bir muhabbetle tüm kullannın akıl ve fikirlerini bana celbeyle. Nitekim kalpleri (istediği tarafa) çeviren ancak Sensin. Ey izzet sahibi! Ey çok bağış-layan! Ey çok yüce! Ey istediğini zorla da olsa yaptıran! Ey yardım eden! Ey çok örten! Bana güçlü bir yardımla yardım et. Aşikar bir fetih müyesser eyle. Tüm düşmanlarımı 'Biz onları tam bir ihlâk ile helâk ettik' (ısrö sûrest.ıudan) şer'ifinin izzetiyle) cümle düşmanlarımı kahreyle. Allâh-u Te'âlâ Efendimiz Muhammed'e ve âli ashâbına salât-ü selam eyleye."

"Mücerrebât-ı Senfısiyye"de müteallim olduğum vechile; bu dua ile irtibatlı ola-rak şu âyet-i ker'imeleri çokça okuyan kişi bütün kalplerde sevgili kılınır ve kalpler ona musahhar olur. kıet-i ker'imeler şunlardır:

Kendini Sevdirme Duası


"Ey iman etmiş olan kimseler! Müsa(Aleyhisselam)ya eziyet etmiş olan o kişiler gibi (siz de peygamberimi üzenler arasında) olmayın. Nihayet Allah onu onların söylemiş oldukları şeyden temize çıkarmıştı. O (Müsâ (Aleyhisselam)), Allah (ile mükâlerne şerefine ermiş, duası makbul ve O'nun) katında değeri yüksek bir kimseydi."

(Ahzab Süresi:69) 

Kalpleri Cezbetme

"Ben sana Kendimden bir sevgi bıraktım." (Tâhâ Suresi 39'dan) 

Celp Muhabbet

"Allâh'ı sever gibi onları severler. O inanmış olan kimseler ise Allah'a karşı sevgi bakımından daha güçlüdür(ler)." (Bakara Süresi:165'den) 

Sevdirme Duası
"Bir de öfkelerini tutanlar ve insanlardan (kusurlarını) affedenler (işte sonsuz cennetler ve bitmez tükenmez nimetler onları beklemektedir). Allah güzel davra-nışta bulunan bu kutlar' sever (ve kendilerini mükafatlandınr)."

Kalp Bağlamak

"O kimse ki (kâfirlik döneminde) ölü (gibi) biriyken Biz (iman nasip ederek) onu diriltmişiz ve ona (yakini) bir (iman) nur(u) vermişizdir ki, o onunla birlikte insanlar arasında (güvenli ve aydınlatıcı bir şekilde) dolaşmaktadır. (Böyle biri) hiç o kimseye benzer mi ki, onun durumu (kafirlik, cehalet ve basiret körlüğü gibi türlü türlü) öyle büyük karanlıklar içerisinde (bocalayıp kalmış kişinin hali gibi)dir ki, o onların içinden asla çıkacak biri değildir." (En'âm Sûresi.-122'den) 

Kendini Sevdirme Duası

"Kadınlar onu (Yusuf (Aleyhisselam)ı) gördüklerinde, kendisinin (eşsiz güzelliğin-den dehşete kapılarak onu gözlerinde) büyüttüler de, (onun cemali karşısında kendilerine hâkim olamayıp) ellerini iyice kestiler(se de, hiçbir acı bile hissetmediler) ve (böyle bir insan olamayacağını düşünerek): `Tenzih olsun Allah'a! (Böyle bir güzeli yaratmaya Kâdir olan Allâh-u Te`ala acziyetten ne kadar uzaktır.) Bu kişi bir beşer olamaz. (Olsa olsa) bu ancak pek değerli bir melektir' dediler." (Yusuf Sûresi.-31) 

Muhabbet Ayetleri

"(Habibim!) 'Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki, o hiçbir çocuk edinmemiştir, mülkte Kendisi için hiçbir ortak mevcut olmamıştır, (güçsüz bir duruma düşmekten münezzeh olduğu için) Kendisini acizlikten koruyanı da bulunmamıştır' de ve (yine de hakkıyla Kendisine tâzimde bulunamadığını itiraf etmek üzere) O'nu iyice yücelterek büyüklükle vasıfla." (lsra süresı:111 ) Bütün tertip de hapishanede amel ettiğim ve eserini gördüğüm mübarek bir virttir. Rabbim cümlemizi sevdiklerine sevdirsin. Âmin! 

Türkçe OKUNUŞU:

Allâhümme sehhırlî ve meyyillî vecziblî ve leyyillî qulûbe ibâdike ecmaîne minel cinni vel ins. Vecliblî havâtırahüm bil mehabbetid-dâimetil-qâimeti aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâr. Ente muqallibul qulûbi vel ebsâr. Yâ Azîzü Yâ Ğaffâr. Yâ Celîlu Yâ Cebbâr. Yâ Muînu Yâ Settâr. Unsurnî nasran azîzâ. Veftahlî fethan mubînâ. Vahzül cemîa a'dânî hız lâ nen kebîrâ. ''Fedemmernâhüm tedmîrâ'' Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.

 

Muhabbet İlgili Konuları:

Celp Muhabbet KALPLERİ CEZBETME Celp sevdirme duası
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri