İklimin Korunmasına Vesile Olacağı Salât-ü Selâm

Yüz Kere Okuyanın, Bulunduğu İklimin Korunmasına Vesile Olacağı Bir Salât-ü Selâm

İklimin Korunmasına Vesile Olacağı Salât-ü Selâm
İklimin Korunmasına Vesile Olacağı Salât-ü Selâm Yönetici
Bu içerik 751 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

"Tacü'l-'arus" gibi Arap luğatinin şaheserini, "İthafü's-sade" gibi ''İhya Şerhi"ni ve daha onlarca kıymetli eseri bu ümmete kazandırmış, bütün ilimlerde zirveye ulaşmış, Osmanlı ecda­dımızın deniz yoluyla hacca gidenleri mutlaka ziyaretine gönderdiği, Sultan 1.Abdülhamid Han Hazretleri'ne hadis icazeti veren Allame Seyyid Muhammed Murtaza ez-Zehirli el-Hu­seyni (Kuddise Sirruhu) şöyle anlatmıştır: "H.1178 senesinin Receb ayının bir gecesinde Mısır' da (Kahire'de)ki Davudiyye mahallesinde bulunduğum sırada salat-ü selam hakkında bana bir si­ğa-i şerife ilham edildi ve: 

Yağmuru durdurmak icin

'Şüphesiz bu salat-ü selamı kim 100 kere okursa bu siğa-i şerifeyi tilavetinin bereketiyle ken­disinin bulunduğu iklim (kıta yerden ve gökten gelecek bütün afet ve musibetlerden) emin olur.' diye müjdelendim." (Murtaza ez-Zebidi, İthafü 's-sadeti 'l-müttakfn, 3/475-476)

ARAPCA OKUNUŞU:

Yağmur yağdırmak icin

TÜRKÇE MANASI:

"Ey Allah! Kendisine her vakit onunla salevat okunmasını sevdiğin, onun da kendisine o salatın her daim okunmasını sevdiği her bir salat ile Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ey Allah! Kendisine her vakit onunla selam okunmasını sevdiğin, onun da kendisine o selamın her daim okunmasını sevdiği her bir selam ile Efendimiz Muhammed'e selam eyle. Öyle bir salat-ü selam ki Senin devanıınla daim olsunlar, bildiklerinin adedince, bildiklerinin ağırlığı kadar, bildiklerinin dolusunca, kelimelerinin mürekkebi kadar ve bütün bunların katla­rının katkatı kadar çok olsunlar. - Ey Allah! İşte (bana nasıb ettiğin) bu (salevatı okuma lütfu) na dair, bu şekilde (Kendine her vakit hangi zikir ile hamdolunmasıru seviyorsan onunla) ve bütün bu(sayıla)nlar adedince Sana hamd ve şükür olsun. - Onun Ehl-i Beyti'ne, sahabesine ve kardeşlerine (bütün peygamberlere) de böylece salat-ü selam eyle." Amin! 

Kaynak: Lalegül Dergisi Kasım 2017 
 

TÜRKÇE OKUNUŞU:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bikülli salâtin tühibbu en yusallâ bihî aleyhi fî külli vaqtin yuhibbu en yusallâ bihî aleyh. Allâhümme sellim alâ seyyidinâ Muhammedin bikülli selâmin tühibbu en yüselleme bihî aleyhi fî külli vaqtin yuhibbu en yüselleme bihî aleyhi salâten ve selâmen dâimeyni bidevâmike adede mâ alimte ve zinete mâ alimte ve mil e mâ alimte ve midâde kelimâtike ve ed-âfe ed-âfi zâlik. Allâhümme lekel hamdü ve lekeşşükrü kezâlike alâ zâlike fî külli zâlike ve alâ âlihî ve sahbihî ve ihvânih. Âmîn. 
 

Vesile ilgili konular:

Yağmur Duası yağmur durdurma duası Salât-ü Selâm
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri 
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri