MAHMUT EFENDİ HAZRETLERİNİN DUALARI

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Mahmut Efendi Hazretlerinin Duaları


Yatarken Okudukları Dua

-Efendi hazretlerimiz yatarken sağ yanımıza yatıyoruz, kalkarken nasıl ve hangi taraftan kalkılacak?

Buyurdular ki:

-Yattığınız gibi kalkacaksınız.

-Efendi hazretlerimiz yataktan kalkarken okuduğunuz dua hangisidir?

Elhamdülillah hillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhil ba’sü ileyhin nüşür ( Sirac-ı Müttekin, S.168)

Teheccüd vakti okudukları Dua

Teheccüt namazından sonra İslam ve ehli islam’în kafirlerin elinden kurtulması için dua ediyorum.

Bu şekilde gece (2 rek’at abdest şükür namazı, 10 rek’at teheccüt ) toplam 12 rek’at namaz kıldıktan sonra

100 defa imam-i Rabbani Hazretleri (k.s)’nin

Estağfirullahel azimellezi la ilahe ila huvel hayyel kayyume ve etubu ileyhi subhanehu

tesbihini okuyorum ( mektubat-ı rabbani c.3 sh.24)

25 defa imam-ı Masum hazretleri ( K.s ) nin

Estağfirullahellezi la ilahe illa huverrahmane rrahimelhayyel kayyumellezi la yemutü ve etübü ileyhi rabbiğ firli

tesbihini okuyorum buyurdular

(İmam ı Masum hazretlerinin mektubatı c.2 sh.19)

Teheccüd vakti kıldıkları NAMAZ lar


Efendi hazretlerimiz (K.S) gece teheccütte hangi namaz ve dualara devam ediyorsunuz?

Buyurdular ki:

-Teheccütte abdest aldıktan sonra ( efendi hazretlerimizin abdest alışı ve abdest alırken okudukları dualar ileride belirtilecektir) ilk önce 2 rek’at abdest şükür namazı kılıyorum. Zammı süre olarak

1. Rek’atta

 (Nisa süresi sayfa 87 ayet 64)

2. Rek’atta

(Nisa süresi sayfa 95 ayet 110)

Bundan sonra 2’şer rek’attan 10 rek’at ‘teheccüt’ namazı kılıyorum. Her rek’atta zammı süre olarak 1’er sayfa kuranı kerim okuyorum.

( Her gece toplam 10 sayfa okuyarak 2 ayda bir, teheccüt namazlarında kuran-ı kerim’i hatmetmiş oluyorlar. Efendi hazretlerimiz ( K.S ) her gece okuyacağı yarım cüzü hatırlamak için yanlarında sayfa başlarını belirten kart bulunduruyorlar.)

Sabah Namazının Farzı

İmam oldukları zaman Sabah namazının 1. Rek’atında iki sayfa 2. Rek’atında bir sayfa kuran-ı kerim okuyorlar.

Cuma günleri Sabah namazının farzında genellikle

1.Rek’atta Secde süresini ( sayfa 414) sonuna kadar okuyorlar.

(secde ayeti okununca secdeye varıp sonra geri kalan yine 1. Rek’atta tamamlanıyor)

2.Rek’atta Dehr süresinin ( sayfa 577) tamamını okuyorlar

Sabah Namazının Farzından Sonra Okudukları

Mahmut Efendi Hazretlerinin Namaz tesbihatı:

Sabah namazının farzında selam verdikten sonra 9 defa

La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü vehuve ala kulli şeyin kadir.

1 defa

La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümitü vehuve hayyun la yemütü biyedihil hayru vehuve ala kulli şeyin kadir

3 defa

 Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh

1 defa

Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram

Okuyup daha sonra tesbih dualarına başlıyorlar Şöyle ki:

Ala rasulina salevat

dendikten sonra Salavatı şerife getirip

Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekver vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra

33 defa Sübhanallah

33 defa Elhamdülillah

33 defa Allahü Ekber

( Eğer bunlar müezzin tarafından ilan edilirse sadece Sübhanallah , Elhamdülillah, Allahü ekber denir başka bir şey ilave edilmez.)

La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab

Dedikten sonra ellerini kaldırarak dua ediyorlar. Duadan sonra

Vel hamdü lillahi rabbil alemin esteizü billah faalem ennehü

10 defa

La ilahe illallah

10’uncusunda

La ilahe illallah muhammedürrasülüllah sallallahü Teala ve selem ila şerefinnebiyyi ve alihi ve eshabihi ve meşayihina el Fatiha

Deyip 1 Fatiha okuyorlar Sonra:

Euzü billahi mineşşeytanir racim

İnnallahe vemelaiketehü yusallüne alennebiyyi ya eyyühellezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima

3 defa ) Allahümme salli ala seyidina muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed bi adedi kulli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira

3. de kesiran lafzı iki sefer tekrarlanır ve devamında

Ve salli ve sellim ve barik ala cemil enbiyai vel mürseline ve a’li küllin ecmeine vel hamdülillahi rabbil alemin

Ala eşrafil alemine seyyidina muhammedin salevat

“salavat-ı şerife okunur”

Ala ekmelil alemine seyyidina muhammedin salevat

“salavat-ı şerife okunur”

Ala efdalil alemine seyyidina muhammedin salevat

“salavat-ı şerife okunur”

3 defa ) Euzü billahis semiil alimi mineşşeytanirracim

Diyerek haşr suresinin 21. Ayetinden sonuna kadar okunur şöyleki

(süre-i Haşr 21-24)

Sadakallahül azim sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifune ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi rabbil aleminel Fatiha

Diyerek 1 defa Fatiha şerifeden sonra:

7 defa ) Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü vehuve rabbül arşil azim

3 defa ) Bismillahi hayril esmai bismillahillezi la yezurru measmihi şeyün fil arzi ve la fissema

4 defa ( ali İmran suresi 18.ayet)

Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi

1 defa ) İneddine indallahil İslam

1 defa ( ali İmran süresinin 26.27. ayetleri)

1defa: ( Rum Suresinin 17.18.19. Ayetleri )

1 defa : ) Allahümme ma esbeha b imin ni’metin ev bi ehadin min halkike vahdeke la şerike leke felekel hamdü velekeşşükrü

( Mektubat-ı Rabbani cilt 3, mektup 17 sh 24)

1 defa ) Sübhanel ebediyyil ebed

Sübhanel vahidil ehad

sübhanel ferdissamed

sübhane rafi i semai bi gayri amed

sübhane men besedal erzi ala main cemed

sübhane men halekal halka fe ehsahum adeda

sübhane men kasemerrizka velam yense ehade

sübhanellezi lem yettehiz sahibeten vela veleda

sübhanellezi lem yelid ve lem yüled velam yekün lehü küfüven ehad

Sabah Namazında Okudukları

Efendi hazretlerimiz (k.s) Sabah namazının vakti girince hemen Sabah namazının sünnetini kılıyorlar.

1.Rek’atta. Felak Süresini

2.Rek’atta. Nas süresini okuyorlar.

Ve yüzü yahut başı kıbleye gelecek şekilde uzanarak 15-20 dakika istirahat ediyorlar.eğer bu şekilde istirahate zaman veya mekan müsait değilse sadece elini başına, dirseğini yere koyarak bu şekilde sünneti ihya ediyorlar.


Efendi hazretlerimize,

Uzanarak yatıldığında uyumalı mı ? diye sorduğumuzda,

-uyunacak, Peygamber s.a.v uyurlardı evde uzanarak istirahat yapılacak, camide yatılmacak, buyurdular.

Güneş doğmadan önce 100 defa

Sübühanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim estağfirullahe ve etübü ileyhi

okuyorum , buyurdular.

Öğlen Namazının Farzından Sonra Okudukları

Öğlen namazının farzından sonra

3 defa:

Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh

1 defa

Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram

( Bu ikisi her farzın peşinde okunur. Yalnız sabah ve akşam namazının farzlarında bunlardan önce okunan  tesbihler yerinde belirtilmiştir.)

Ala rasulina salevat

dendikten sonra Salavatı şerife getirip

Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekver vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra

33 defa Sübhanallah

33 defa Elhamdülillah

33 defa Allahü Ekber

La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab

Denince eller açılıp dua yapılır. Dua bitiminde

Wel hamdülillahi rabbil aleminel Fatiha

Denilince;

1 Fatiha-ı şerife

1 Defa ( ali İmran süresinin 18. Ayetini ve 19. Ayetin inneddine indallahil İslam kısmına kadar okuyorlar)

1 Defa (ali İmran süresinin 26 27.ayetlerini)

1 Defa ( Rum süresinin 17,18,19. Ayetlerini)

Kuşluk Namazı

Efendi hazretlerimize (k.s) Kuşluk (Duha) Namazını kaç rek’at kıldıklarını sorduğumuzda ;

Buyurdular ki, Dört rek’at kılıyorum.

1 . Rek’atta Duha süresini:

2 . Rek’atta inşirah süresini:

3 . Rek’atta Tin Süresinin Tamamı ile Alak süresinin ilk 5 ayetini:

4. Rek’atta Alak Süresinin geri kalan kısmını okuyorum ; Rukua giderken de secde niyeti ile gidiyorum

İşrak Namazı

Efendi hazretlerimiz (K.s) Sabah namazının vakti çıktıktan sonra namazı kıldıkları yerde 30 veya 45 dakika bekliyerek işrak namazını kılıyorlar.

Efendi hazretlerimize (k.s) İşrak namazında neler okuduğunu sorduğumuzda, buyurdular ki;

1 . Rek’atta  ( Nur süresinin 35, 36 Ayetlerini)

2 . Rek’atta  (Nur süresi 37, 38 )

Ayetlerini okuyorum

SELAM VE DUA İLE İLMİNFAZİLETİ

Mahmut Efendi Hazretlerinin Duaları

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
MAHMUT EFENDİ HAZRETLERİNİN DUALARI

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

BİLGİŞAH ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!